Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ

1.1. Економічна сутність та особливості фінансів

1.2. Функції фінансів та їх суспільне призначення

1.3. Фінансові ресурси держави, методи їх формування, розподілу та використання 12

1.4. Фінансова система та її складові 16

ПРАКТИКУМ 24

 

РОЗДІЛ 2. ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ

2.1. Генезис категорії фінансів 34

2.2. Еволюція фінансів 37

2.3. Етапи становлення і розвитку фінансів України 41

ПРАКТИКУМ 47

 

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВЕ ПРАВО

3.1. Фінансова політика держави, її сутність і складові 54

3.2. Фінансовий механізм та його структура 59

3.3. Державне управління фінансами в Україні 64

3.4. Зміст та організація фінансового контролю в державі 71

3.5. Поняття, метод і система фінансового права 78

ПРАКТИКУМ 83

 

РОЗДІЛ 4. ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА

4.1. Економічна сутність і функції податків 95

4.2. Характеристика елементів податку 98

4.3. Поняття та основи побудови податкової системи 101

4.4. Податкова політика та принципи оподаткування 104

4.5. Класифікація податків 107

4.6. Характеристика основних податків податкової системи України.... 109

ПРАКТИКУМ  118

 

РОЗДІЛ 5. БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

5.1. Економічна сутність, функції та призначення бюджету 129

5.2. Поняття, джерела формування та склад доходів бюджету 132

5.3. Сутність, склад і класифікація видатків бюджету 136

5.4. Бюджетна система та ЇЇ складові 141

5.5. Бюджетний процес в Україні 146

5.6. Сутність, класифікація та методи фінансування бюджетного

дефіциту 149

ПРАКТИКУМ 155

 

РОЗДІЛ 6. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

6.1. Сутність, функції та принципи організації місцевих фінансів 166

6.2. Місцеві фінансові інститути та їх характеристика 169

6.3. Місцеві бюджети як фінансова основа органів місцевого

самоврядування 174

6.4. Механізм збалансування місцевих бюджетів 178

ПРАКТИКУМ 182

 

РОЗДІЛ 7. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

7.1. Економічна сутність і роль державного кредиту 192

7.2. Форми державного кредиту та класифікація державних позик 196

7.3. Передумови залучення та джерела погашення державних позик....201

7.4. Державний борг і механізм його формування 203

7.5. Управління державним боргом 207

ПРАКТИКУМ 212

 

РОЗДІЛ 8. СОЦІАЛЬНІ ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ

8.1. Поняття, класифікація та роль соціальних позабюджетних фондів 221

8.2. Загальні аспекти функціонування соціальних позабюджетних

фондів в Україні 223

8.3. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів,

створених в Україні 228

ПРАКТИКУМ 237

 

РОЗДІЛ 9. ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

9.1. Сутність, функції та призначення фінансів суб’єктів

господарювання 248

9.2. Основи організації фінансів суб’єктів господарювання 251

9.3. Фінансові ресурси суб’єктів господарювання 258

9.4. Економічний зміст і роль прибутку в умовах розвитку

підприємництва 262

ПРАКТИКУМ 266

 

РОЗДІЛ 10. СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ РИНОК

10.1. Сутність, принципи, функції та роль страхування 278

10.2. Класифікація страхування 282

10.3. Страховий ринок та його структура 285

10.4. Державне регулювання страхового ринку України

та ліцензування страхової діяльності 293

ПРАКТИКУМ 298

 

РОЗДІЛ 11. ФІНАНСОВИЙ РИНОК

11.1. Сутність, функції та призначення фінансового ринку 310

11.2. Суб’єкти фінансового ринку, їх класифікація та функції 313

11.3. Інструменти фінансового ринку, їх класифікація

та характеристика 320

11.4. Структура фінансового ринку 323

11.5. Державне регулювання фінансового ринку 328

ПРАКТИКУМ 333

 

РОЗДІЛ 12. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

12.1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту 345

12.2. Принципи і функції фінансового менеджменту 347

12.3. Механізм фінансового менеджменту 349

12.4. Стратегія і тактика фінансового менеджменту 352

12.5. Управління державними фінансами 357

ПРАКТИКУМ 360

 

РОЗДІЛ 13. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

13.1. Сутність і функції міжнародних фінансів 371

13.2. Міжнародний фінансовий ринок і його характеристика 375

13.3. Міжнародні фінансові інституції, їх завдання

і сфери діяльності 381

ПРАКТИКУМ 391

Термінологічний словник 402

Рекомендована література 425