Розділ 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів