Післямова

 

Досконала побудова документально-інформаційного забезпечення управління в Україні сьогодні значною мірою визначає ефективність профільної діяльності в організації. Особливо підвищується його значущість в умовах масштабного впровадження системи електронного документообігу як між державними органами та органами місцевого самоврядування, як складової електронного урядування, так і в бізнесових структурах.

Незважаючи на наявність в Україні низки вітчизняних підручників та навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів з загального діловодства, їх зміст мало відповідає реаліям практичної діяльності, особливо в період переходу на лекгронні носи інформації. Тому виникла нагальна потреба підготувати посібник, що формував би у майбутніх організаторів діловодства, основи знань з діловодства, що виникло в глибині століть.

Автор пропонованого навчального посібника — відомий в Україні вчений — документознавець, який тривалий час очолює кафедру документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності в Європейському університеті. Посібник відображає досвід практичної роботи автора з документами на керівних посадах в органах виконавчої влади, а також підготовки ним особисто і у співавторстві більш шестидесяти навчальних посібників.

Концепція навчального курсу з загального діловодства, запропонована проф. Ю.І. Палехою, не тільки грунтується на засадах і здобутках класичного документознавства, а й відображає сучасні проблемні питання його теорії, зорієнтовані на перспективу їхнього вирішення майбутніми фахівцями з документознавства та інформаційними аналітиками.

Немає сумніву, що навчальний посібник Ю.І. Палехи стане не лише стане базовим у підготовці студентів профільної спеціальності, а й допоможе всім практичним працівникам у сфері діловодства й архівної справи, всім, хто цікавиться проблемами сучасного керування документацією.

Проректор з впровадження інформаційних

технологій Європейського університету

д.т., професор                                                    О.Г. Оксіюк

 

ПАЛЕХА Юрій Іванович

 

Історик, культуролог, документознавець, кандидат історичних та культурологічних наук, доктор філософії з ділового адміністрування, професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності ПВНЗ «Європейський університет».

З 1980 року працював керівником кадрових служб в державних органах управління. З 1990 року свою діяльність веде у системі вищої освіти, спочатку на посаді декана, проректора, директора Інституту менеджменту і бізнесу Міжрегіональної академії управління персоналом, з 1997 року проректора Європейського університету. Організував впровадження у ВНЗ Моделі досконалості за ISO-9001. За поданими ним матеріалами університет визнано Лауреатом Всеукраїнського конкурсу з якості, а також нагороджено сертифікатом «Визнання досконалості в Європі».

Палеха Ю.І. є висококваліфікованим спеціалістом своєї справи, про що свідчить знак Відмінника освіти України (2001р.), орденська відзнака «За розбудову освіти в Україні».

Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 62 підручників та посібників з документознавства, менеджменту, етики ділових відносин, організації сучасної ділової комунікації, іміджології, управлінського документування. Більш детальна інформація на персональному сайті автора: Dilo.kiev.ua.