Додатки

 

Перелік додатків до Розділу 6

 

6.1.  Зразок номенклатури справ підрозділу

6.2.  Зразок зведеної номенклатури справ

6.3.  Фрагмент зведеної номенклатури справ

6.4.  Перелік засобів оргтехніки за їх основними видами

6.5.  Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до національною архівного фонду.

6.6.  Оформлення обкладинки справи.

6.7.  Опис документів справ

6.8.  Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність в зв’язку з виходом Типового положення

6.9.  Журнал реєстрації звернень громадян.

 

Додаток 6.1

 

Найменування установи

Найменування структурного підрозділу

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

___________ №____________

На_________ рік

__________________________

(назва розділу)

 

Індекс

справи

Заголовок справи (тому, частини)

Кількість справ

(томів, частин)

Строк

зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, складених у _____ році в установі

 

За строками зберігання

Разом

У тому числі

таких, що переходять

З відміткою «ЕПК»

Постійного

 

 

 

Тривалого (понад 10 років)

 

 

 

Тимчасового (до 10 років включно)

 

 

 

Усього

 

 

 

Додаток 6.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6.3

 

 

Зведена номенклатура справ Європейського університету на 2014 рік

 

Індекс

справ

Заголовок справи (тому, частини)

Кількість

справ

(томів,

частин)

Строк зберігання справні номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

01. Канцелярія

01-01

Закони України, постанови Верховної Ради, надіслані до відома

1

Доки не мине потреба Ст.16

 

01-02

Укази, розпорядження Президента України, надіслані до відома

2

Доки не мине потреба Ст.2б

 

01-03

Депутатські запити та документи по їх виконанню

1

10р.

Ст.1а

 

01-04

Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України, надіслані до відома

1

Доки не мине потреба Ст.3б

 

01-05

Постанови колегії, накази, розпорядження Міністерства освіти і науки України, надіслані до відома

1

Доки не мине потреба Ст.16

Що стосуються діяльності університету — постійно

01-06

Рішення та розпорядження органів місцевої влади, надіслані до відома

1

Доки не мине потреба Ст.6б

 

01-07

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян

1

5р.

Ст.286

 

01-08

Статут університету

1

3р.

Ст.32а

Після заміни новим

01-09

Положення про структурні підрозділи університету

1

3р.

Ст.33

Після заміни новим

01-10

Накази та розпорядження ректора з основної діяльності університету

1

Доки не мине потреба Ст.16а

 

01-11

Накази ректора про надання відпусток

1

5р.

Ст16в

 

01-12

Накази ректора про відрядження працівників; стягнення; з адміністративно-господарських питань

1

3р.

Ст.16г

 

01-13

Розпорядження проректорів за напрямами діяльності (копії)

1

Доки не мине потреба Ст.16а

 

01-14

Протоколи засідань ректорату, виробничих нарад у ректора і документи до них

1

5р.

Ст.11

 

01-15

Перспективний план розвитку університету

1

Доки не мине потреба Ст.138

 

01-16

План роботи університету на 200_ рік

1

5р.

Ст.153

 

01-17

Звіт про роботу університету за 200_рік

1

10р.

Сг.297б

 

01-18

Листування з Міністерством освіти і науки України

1

5р.

Ст.171

 

01-19

Листування з іншими міністерствами та відомствами України

1

5р.

Ст.171

 

01-20

Листування з установами і організаціями України

1

5р.

Ст.171

 

01-21

Листування з установами І організаціями інших держав

1

5р.

Ст.171

 

01-22

Договори, угоди, декларації про співпрацю з іншими організаціями, в т.ч. зарубіжними

2

5р.

Ст.56

 

02. Відділ управління персоналом

02-01

Накази ректора з особового складу

1

Доки не мине потреба Ст.100а

 

 

 

Додаток 6.4

 

Перелік засобів оргтехніки за їх основними вилами

 

п\п

Найменування виду засобів

Найменування засобів оргтехніки

1.

Засоби складання та виготовлення документів

Засоби складання та виготовлення документів; ручні пишучі засоби; стенографія; диктофонна техніка; друкарські машинки; комп’ютерна техніка; принтери; сканери; графобудівники

2.

Засоби репрографії і оперативної поліграфії

Засоби фотографічного, діазографічного та електрофото-графічного копіювання; засоби термографічного копіювання; машини електронно-іскрового копіювання; засоби мікрографії; засоби ризографічного копіювання; машини для гектографічного (спиртового) друку; машини для трафаретного (ротаторного) друку; устаткування для оперативного офсетного друку

3.

Засоби обробки документів

Фальцювальні, бігувальні і перфорувальні агрегати, аркушепідбірні і тормоклейові машини, скріплювальне і палітурне устаткування, конвертовідкриваючі і різальні машини, машини дія нанесення захисного покриття, адресні, штемпелювальні і франкірувальні машини, машини для знищення документів, агрегатовані лінії обробки кореспонденції тощо

4.

Засоби збереження, пошуку і транспортування документів

Первинні засоби збереження документів (папки, коробки); вторинні засоби збереження документів (шафи, стелажі); картотеки і картотечне устаткування; візки для транспортування документів; ліфтове (підйомне) устаткування; транспортери і конвеєри; пневматична пошта; устаткування для збереження носіїв інформації

5.

Засоби електрозв'язку

Засоби та системи стаціонарного і мобільного телефонного зв’язку; засоби та системи телеграфного зв’язку; засоби та системи факсимільного передання інформації; електронна пошта; багатофункціональні центри (MFC)

6.

Інші засоби оргтехніки

Машини для рахування купюр; детектори валют; банкомати; машини для упакування банкнот; комп’ютерні аксесуари; засоби обслуговування і ремонту; засоби ергономіки; спеціалізовані меблі для службових приміщень та спеціалізоване устаткування офісу

 

 

Додаток 6.5

 

 

 

 

Додаток 6.6

 

 

 

Додаток 6.7

 

 


 

 

Додаток 6.8

 

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність в зв’язку з виходом Типового положення

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43, с. 50).

2.   Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2001 р. N 1577 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 48, ст. 2141).

3. Пункт 12 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. N 1173 “Про внесення змін до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2003 р., N 31, ст. 1627).

5. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 р. N 371 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 20, ст. 1080).

6.   Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2005 р. N 493 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2005 р., N 25, ст. 1438).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2005 р. N 642 “Про внесення зміни до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади” (Офіційний вісник України., 2005 р., N 30, ст. 1821).

8. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. N 338 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 28 ст. 896).

9. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 938 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 69, ст. 2624).

 

 

Додаток 6.9.

 

Журнал реєстрації звернень громадян

 

 

Дата

надходження

та

реєстраційний

індекс

Прізвище, ім’я по батькові, адреса чи місце роботи

Звідки одержано, дата, індекс, взяття на контроль

Порушені питання

Зміст резолюцї, її дата та автор, виконавець, строк виконання

Дата, індекс, зміст документа, прийняті рішення, виконавець, зняття 3 контролю

Номер справи за номенклатурою справ

Короткий

зміст

Індекси

1

2

3

4

5

6

7

8

9