Додатки

 

Перелік додатків до Розділу 4

 

4.1. Зразок оформлення закону України

4.2.  Зразок оформлення указу Президента України

4.3.  Зразок оформлення розпорядження Президента України

4.4.  Зразок оформлення постанови Верховної Ради України

4.5.  Зразок оформлення постанови Кабінету Міністрів України

4.6.  Зразок оформлення розпорядження Кабінету Міністрів України

4.7.  Зразок наказу із загальних питань

4.8.  Зразок оформлення вказівки

4.9.  Зразок оформлення ухвали

4.10.  Зразок розпорядження міського голови

4.11.  Зразок розпорядження міської державної адміністрації

4.12.  Зразок розпорядження районної держадміністрації

4.13.  Зразок рішення Київської міської ради

4.14.  Зразок положення про факультет

4.15.  Формуляр-зразок статуту

4.16.  Структура типової інструкції

4.17.  Структура посадової інструкції

4.18.  Скорочений варіант правил внутрішнього розпорядку

4.19.  Зразок протоколу та витягу з протоколу

4.20.  Зразок повідомлення

4.21.  Зразок оформлення акта

4.22.  Формуляр-зразок відгуку

4.23.  Зразок довідки

4.24.  Зразок доповідної записки

4.25.  Зразок пояснювальної записки

4.26.  Зразок службової записки

4.27.  Зразок запрошення

4.28.  Зразок заяви

4.29.  Зразок клопотання

4.30.  Зразок оголошення

4.31.  Взірець плану роботи

4.32.  Зразок подання

4.33.  Зразок списку

4.34.  Зразки ділових листів

4.35.  Журнал реєстрації відряджень

 

Додаток 4.1

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМШИ ДО СТАТТІ 6 ЗАКОНУ УКРАЇНИ

 «ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ»

 

Верховна Рада України

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1.  У статті 6 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 5) слова «Пенсійного фонду України» виключити.

2.  Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

__________________

 

м. Київ

«______ »_________ 20 р.

________

 

 

Додаток 4.2

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ПРО ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ

……………………………………………………………………

З метою організаційного забезпечення реалізації заходів

 

……………………………………………………………………

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1.        Кабінету Міністрів України:

1)        покласти в основу Програми діяльності Кабінету Міністрів України положення, висновки та завдання, що містяться у Посланні Президента України ……………………………………………………          

2)        забезпечити ......................................................................

3)        виділити.............................................................................

 

2.        Главі Адміністрації Президента України опрацювати в десятиденний строк пропозиції щодо правового, організаційного та пропагандистського забезпечення реалізації завдань, які випливають з . . . …………………….  та подати їх на розгляд Президентові України.

 

3.       Контроль за реалізацією цього Указу покласти на Адміністрацію Президента України.

 

 

Президент України

__________________

м. Київ

«_____ »__________ 20 р.

______________

Додаток 4.3

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ ЖІНОЧОГО ДНЯ 8 БЕРЕЗНЯ

 

Враховуючи винятково важливу роль жінки в житті суспільства і держави, добрі традиції вшанування жіноцтва України та з метою забезпечення належної організації святкування Жіночого дня 8 Березня:

Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

— здійснити заходи з відзначення Жіночого дня 8 Березня, передбачивши в них, зокрема, проведення в обласних, районних центрах, містах і селах, трудових колективах урочистостей з нагоди свята за участю …………………………………………………………………………………………………… ;

—  приділити особливу увагу жінкам — ветеранам Великої Вітчизняної війни, вдовам загиблих воїнів, солдатським матерям, учасницям ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, матерям-героїням, одиноким матерям, багатодітним сім’ям, сім’ям, що мають дітей-інвалідів, жінкам-інвалідам;

— організувати вручення цінних подарунків, матеріальної допомоги …………………………………;

2. Кабінету Міністрів України, Київській міській державній адміністрації провести 7 березня ц.р. урочисте зібрання з нагоди Жіночого дня і концерт у Національному палаці «Україна».

3. Міністерству культури і мистецтв України, Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення передбачити цикли тематичних теле- та радіопередач, присвячених жінці, організувати показ художніх фільмів, розважальних програм, концертів, широке висвітлення заходів з відзначення Жіночого дня 8 Березня.

 

Президент України

__________________

м. Київ

«______ »_________ 20__ р.

_______________

 

 

Додаток 4.4

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ПРО ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ

 ЩОДО РІЧНИЦІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

 

Учасники парламентських слухань щодо річниці Чорнобильської катастрофи, які відбулися ____ року, заслухавши та обговоривши доповідь Міністра України з питань надзвичайних ситуацій ___________ ,

щодо стану подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та виступи народних депутатів України, відзначають, що в останні роки стало пріоритетом фінансування заходів, пов’язаних з мінімізацією наслідків Чорнобильської катастрофи,

 

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Звернутися до Кабінету Міністрів України, обласних рад та обласних державних адміністрацій, громадських організацій з пропозицією вишукати додаткові резерви для надання допомоги інвалідам, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, у першу чергу для:

— забезпечення своєчасного надання компенсацій;

— надання спеціальної медичної допомоги, насамперед дітям:

—забезпечення виконання заходів для реабілітації радіоактивно забруднених територій;

— належного пенсійного забезпечення.

2. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет

Верховної Ради з питань............................................................. .

«__ »                                                                                                                 ініціали, прізвище

Голови Верховної Ради

Додаток 4.5

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від «___»_______ 20_ р.                                                     №____

 

 

ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОБКЛАДЕННЯ ПРИБУТКОВИМ ПОДАТКОМ З ГРОМАДЯН СУМ ОДНОРАЗОВОЇ ДОПОМОГИ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ І ОСОБАМ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ « ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ»

 

Відповідно до пункту____ статті ____ Декрету Кабінету Міністрів України від _____р. № ___ «Про прибутковий податок з громадян» Кабінет Міністрів України постановляє:

Звільнити від обкладення прибутковим податком з громадян суми одноразової допомоги та інших виплат і вартість подарунків у розмірах, які не перевищують 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що виділяються ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у зв’язку з відзначенням  річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років.

 

Прем’єр-міністр України                                     ___________________

 

 

Додаток 4.6

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від «__»________ 20__ р.                                                 № ____

 

Київ

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГРАФІКА ПОГАШЕННЯ

ЗАБОРГОВАНОСТІ

 

1. Затвердити графік погашення заборгованості із збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що утворилося станом на _______ згідно з додатком.

2. Зобов’язати керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, корпорацій і компаній, зазначених у додатку, забезпечити до __________виконання затвердженого графіка.

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Віце-прем’єр-міністра України _____________ .

 

Прем’єр-міністр України                               _____________________

 

 

Додаток 4.7

 

ХАРКІВСЬКА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА

КОРПОРАЦІЯ «СВІТОЧ»

 

НАКАЗ

 

17 червня 2012 р.                                                        м. Харків                                       №12

 

Про затвердження інструкції

з діловодства

 

З метою подальшого вдосконалення порядку документування та організації роботи з документами НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з діловодства в корпорації.

2. Керівникам структурних одиниць корпорації і головного заводу забезпечити виконання підпорядкованими працівниками вимог, викладених в цій інструкції.

3. Вважати недійсними накази по корпорації від 14.03.2009 за №32 «Про затвердження інструкції про порядок документування» та від 06.09.2011 за № 517 «Про вдосконалення діловодства».

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника канцелярії Семенченко С.В.

 

Генеральний директор      ___________                                                                                      А.В.Хоменко

(підпис)

 

Васянович Іван Іванович 2452376

 

 

Додаток 4.8

 

ЛУГАНСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ

 ПО ВИДОБУВАННЮ РУДИ

 

ВКАЗІВКА

 

10 травня 2014 року                 м Луганськ                          №26

 

Про проведення комплексної ревізії

 діяльності Управління з монтажу

 шахтного обладнання

 

З метою виконання затвердженого плану проведення документальних ревізій

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Провести документальну комплексну ревізію виробничої та фінансово-господарчої діяльності Управління по монтажу шахтного обладнання за період з 1 листопада 2014 року по 1 листопада 2014 року.

2.  Доручити проведення ревізії комісії у складі:

Масина І.В.— ст. інженер КРО (голова комісії),

Коростильов А.Б.—гол. гірник виробничої дирекції,

Малій К.Б.— ст. інженер відділу ОТК.

3. Директору шахтоуправління Голубу Ю.М. забезпечити включення до складу ревізійної бригади кваліфікованих бухгалтерів.

4. До ревізії приступити 20 листопада. Про результати ревізії доповісти 20 грудня 2014 р.

 

Фінансовий директор _______________  Г.В. Агафонова

(підпис)

 

 

Додаток 4.9

СВЯТОШИНСЬКЛ РАЙОННА в м. Києві ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

УХВАЛА

 

«___ »________ 20__ р.                                                       №__

 

Про затвердження списків підприємств,

організацій і установ району для надання

житлової площі громадянам, які

перебувають на квартирній черзі

 

Розглянувши списки для надання житлової площі працівникам підприємств, організацій та установ району і пропозиції житлової комісії, керуючись «Положенням про порядок надання житлової площі в Україні», виконком

УХВАЛИВ:

Пану Сліпченко В.С., менеджеру, який працює в дитсадку №181 з 1998 р., мешкає за адресою: Київ-012, вул.Зодчих, 30, кв.280, займає одну кімнату площею 14,2 кв.м у двокімнатній квартирі, де на вказаній площі проживає чотири особи, для сім’ї у складі:

1. Василя Сергійовича — заявника,

2.  Наталії Володимирівни — дружини

виділити однокімнатну квартиру в м. Києві по вул. Сонячній, 10, житловою площею 18 кв.м згідно з чергою №4 з 1998 р.

 

Голова               _______________ М.І. Петренко

(підпис)

Секретар           _______________ М.Ф. Волощук

(підпис)

 

 

Додаток 4.10

 

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

«___ »__________ 20__ р.                                                     №__

 

Про створення Координаційної ради

з питань місцевого самоврядування

при Київському міському голові

 

Згідно з рішенням Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при Голові Верховної Ради України від «_____________________________ »__________

№__ створити до_____ року Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при Київському міському голові у складі:

1.

2.

3.

4.

 

Голова                                                        Розшифрування підпису

(підпис)

 

Табачник Іванна Іванівна 445 23 78

Додаток 4.11

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

«______ »__________ 20__ р.                                          №___

 

Про організацію проведення культурно-

мистецьких, спортивних заходів...........

 

З метою організації дозвілля громадян у центральній частині столиці та районах міста В И М А Г А Ю:

1. Головному управлінню культури (Бистрий О.П.), головному управлінню освіти (Жебрак Б.М.), управлінню з питань внутрішньої політики (Блін Л.В.), управлінню по фізичній культурі і спорту (Бурковський П.В), соціальній службі для молоді (Петренко О.А.), районним державним адміністраціям забезпечити виконання програми у встановлені терміни.

2. Головному управлінню МВС України в м.Києві (Корнійчуку М.В.) забезпечити охорону громадського порядку у місцях проведення заходів.

3. Прес-службі Київської міської державної адміністрації (Криворучко Л.В.) забезпечити висвітлення у засобах масової інформації програми проведення культурно-мистецьких, спортивних заходів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Тарасюка В.І.

 

Голова                                                  Розшифрування підпису

(підпис)

 

 

 

Додаток 4.12

 

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА в м. Києві ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

«___»__________ 20_ р.                                                      __

 

Про заходи щодо відзначення

___________________________

 

Згідно з Указом Президента України від «___ » _________ р. № ____            «Про відзначення     річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні та з метою проведення цього свята у Печерському районі м. Києва:

1.  Затвердити план заходів та кошторис витрат по підготовці та проведенню у Печерському районі міста заходів щодо відзначення ________ річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років.

2.        Організувати..................................................................

3.        Провести……………………………………………….

4.        Контроль за виконанням …………………………….

 

Голова                                         Розшифрування підпису

(підпис)

Додаток 4.13

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

_____сесія                       скликання

 

РІШЕННЯ

 

«____ »___________ 20,_ р.                                               №____

 

Про передачу основних фондів

комунальної власності

територіальної громади

 

Враховуючи клопотання державного комунального підприємства «Госпкомобслуговування» та з метою раціонального використання основних фондів комунальної власності територіальної громади міста Києва, Київська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Закріпити...........................................................................

2.  Державному комунальному підприємству «Гослкомобслуговування» передати …………………..          

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти ……………………….      

 

Міський голова _______________  Розшифрування підпису

(підпис)

 

 

 

Додаток 4.14

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Європейського університету

                                                                проф. І. І. Тимошенко

(підпис)

«___________________________ »                                        

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕСУ

 

Структура тексту

 

1.  Загальні положення.

2.   Основні завдання.

3.   Функції.

4.   Права і обов’язки.

5.   Керівництво.

6.   Взаємовідносини, зв’язок.

7.   Майно і кошти.

8.   Контроль, перевірка і ревізування діяльності.

9.   Реорганізація і ліквідація факультету.

 

Декан факультету         ________ Розшифрування підпису

(підпис)

«___ » _______________

Погоджено:

Зав. навчальної частини _______  Розшифрування підпису

(підпис)

Додаток 4.15

 

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 «ІНЖЕНЕРНО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР»

 

Структура тексту

 

1.        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.............................................

2.        ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ,ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ....

3.        ФУНКЦІЇ...........................................................................

4.        ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ....................................................

5.        МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА.....................

6.        ЗВІТНІСТЬ, ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ............................

7.        ПОСТАЧАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ.

8.        ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНАДІЯЛЬНІСТЬ................

9.        ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА..............

10.       РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ...........................

 

Назва посади керівника ___________  Розшифрування підпису

(підпис)

 

Шипанова Наталія Олександрівна 645 23 78

 

 

 

Додаток 4.16

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету

України у справах нагляду

за охороною праці від

«____»__________________№             

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

у Міністерстві юстиції України

«____»__________________№ _______

 

 

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ

ДЛЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ,

ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НАГЛЯД ЗА УТРИМАННЯМ

 ТА БЕЗПЕЧНОЮ ЕКСПЛУАТАЦІІЄЮ

ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ КРАНІІВ

 

СТРУКТУРА ТЕКСТУ

 

1.        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.............................................

2.        ОБОВ’ЯЗКИ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ З НАГЛЯДУ ЗА КРАНАМИ ……. 

3.       ПРАВА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ З НАГЛЯДУ ЗА КРАНАМИ …………    

4.       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА НАГЛЯДОМ ЗА КРАНАМИ          

Назва посади керівника       ________ Розшифрування підпису

(підпис)

 

 

Микитась Надія Дмитрівна 235 23 78

Додаток 4.17

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор комбінату

_______Розшифрування підпису

(підпис)

«__»___________________

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Завідувача канцелярії

 

СТРУКТУРА ТЕКСТУ

 

1.       Загальні положення............................

2.        Функції (предмет, зміст, перелік видів робіт)

3.        Права....................................................

4.        Посадові обов’язки..............................

5.        Відповідальність.................................

6.        Взаємовідносини................................

 

Керівник                                      Розшифрування підпису

(підпис)

 

До справи №_____

Співробітника ознайомлено

____________  Розшифрування підпису

(підпис)

«____ »_____________ 20_ р.

 

 

Додаток 4.18

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

зборами трудового колективу

_____________________________

(повна назва підприємства

 протокол № ______від «___»                         20       р.

 

 

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

___________________________________________

(повна назва підприємства)

 

Загальні положення

1.1.  Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі — Правила)

_________________________________________________________________________________

(повна назва підприємства)

розроблено відповідно до чинного законодавства України з метою забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, зміцнення трудової дисципліни.

1.2. Трудова дисципліна забезпечується створенням адміністрацією підприємства необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним ставленням працівників до роботи, а також заохоченнями за сумлінну працю.

До працівників, які порушують трудову дисципліну, за необхідністю застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

1.3. Правила є обов’язковими для виконання сторонами трудових відносин.

<...>

Порядок прийняття на роботу та звільнення працівників

2.1. Працівники реалізують свої здібності до продуктивної праці через укладання трудового договору (для окремих працівників — контракту, якщо для них чинним законодавством України передбачено контрактну систему найму).

При прийнятті на роботу працівники мають подати:

-  паспорт;

- трудову книжку, оформлену в установленому порядку. Особи, які вперше шукають роботу і не мають трудової книжки, повинні пред’явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені зі Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України (далі — Збройні Сили України та інші війська), та військовослужбовці, звільнені зі Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав - учасниць СНД, пред’являють військовий квиток. Звільнені з місця відбування кримінального покарання зобов’язані пред’явити довідку про звільнення;

- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (подають працівники, котрі відповідно до Переліку професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 року № 1238, обов’язково мають проходити такий огляд);

-  довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

Прийняття на роботу без зазначених документів не допускається.

При прийнятті на роботу, яка вимагає спеціальних знань, адміністрація підприємства має право зажадати від працівника диплома чи іншого документа про здобуту освіту або професійну підготовку.

Забороняється вимагати від працівників при працевлаштуванні документи, подання яких не передбачено законодавством, а також відомості про прописку.

<...>

2.3.            До початку роботи за укладеним трудовим договором працівник має бути ознайомлений під розписку під Правилами внутрішньо-

го трудового розпорядку, Колективним договором, умовами праці, своїми правами та обов’язками, а також пройти інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

2.4. Прийняття на роботу оформляється наказом________

(посада керівника підприємства)

що оголошується працівникові під розписку. У наказі має бути зазначено найменування посади (категорія), професії (розряд), умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.

2.5.            На всіх працівників, які працюють понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.

Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

2.6.            Дію трудового договору може бути припинено тільки з підстав, передбачених чинним законодавством України,

2.7. За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно зі статтями 38 та 39 КЗпП України.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на не- визначений строк, попередивши про це адміністрацію підприємства письмово за два тижні.

У разі розірвання трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством, працівник звільняється у строк, який він просить.

Строковий трудовий договір розривається на вимогу працівника достроково у разі хвороби чи інвалідності, які перешкоджають виконанню ним роботи за трудовим договором, а також у випадку порушення адміністрацією підприємства трудового законодавства. Колективного або трудового договору та з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством.

2.8. Дію трудового договору за ініціативою____________

(посада керівника підприємства)

може бути припинено з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП України.

2.9. Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1-3, 5-8 статі 36 КЗпП України.

2.10. Припинення трудового договору оформляється наказом ________________________________              

(посада керівника підприємства)

 який оголошується працівникові під розписку.

2.11.          У день звільнення працівникові видається трудова книжка та виплачується всі належні йому від підприємства суми.

<...>

5.                        Робочий час і час відпочинку на підприємстві

5.1.            Для працівників підприємства встановлено 40-годинний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя).

(За наявності на підприємстві працівників віком від 15 до 16 років, а також працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці (згідно з Переліком виробництв цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочою тижня, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 21 лютого 2001року № 163), їм встановлюється скорочена тривалість робочого часу — до 36 юдин на тиждень).

<...>

Під час прийняття на роботу, а також під час дії трудового договору за згодою сторін може встановлюватися неповний робочий час із зазначенням тривалості роботи, її розпорядку та оплата праці пропорційно відпрацьованому часу.

<...>

5.3. За наявності умов, передбачених частиною третьою статі 32 КЗпП України, керівництво підприємства може змінювати режим роботи, встановлювати або скасовувати неповний робочий час, попередивши про це працівників за два місяці.

Виходячи з виробничих потреб, встановлений режим роботи може бути змінено на підставі наказу із обов’язковим попередженням про це працівників не пізніше ніж за два місяці.

<...>

5.5.            Робота у вихідні дні забороняється, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Така робота може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

5.6.            Заборонено в робочий час відволікати працівників від роботи для виконання громадських доручень, не пов’язаних з діяльністю підприємства, скликати збори, засідання, наради з громадських питань.

5.7.            Працівникам підприємства надаються щорічні основна та додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України.

Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком, який в термін до 15 січня затверджується____________________________________________________

(посада керівника підприємства)

за погодженням з профспілковим комітетом (у разі відсутності — з іншим представницьким органом) і під розписку доводиться до відома працівників.

Графік є обов’язковим для сторін трудового договору. Перенесення відпусток на інший час можливе лише у випадках, передбачених законодавством, і за згодою сторін.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і керівником підприємства.

Про дату початку відпустки працівників повідомляють письмово не пізніше як за два тижні.

На прохання працівника щорічна відпустка може надаватися частинами за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

За рішенням______________________________________

(посада керівники підприємства)

працівників може бути відкликано за їх згодою із щорічної відпустки лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

5.8. За сімейними обставинами працівникові може надаватися відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 15 календарних днів на рік.

6. Заохочення в роботі

6.1.            За зразкове виконання трудових обов’язків, сумлінне ставлення до роботи та вагомі досягнення в роботі до працівників підприємства застосовуються такі види заохочень:

-  нагородження грамотою;

-  оголошення подяки;

-  заохочення у формі грошової премії;

-  нагородження цінним подарунком.

6.2. ______________________________________________

(посада керівника підприємства)

видає наказ про заохочення і доводить його до відома колективу (працівника). Відомості про заохочення заносяться до трудових книжок працівників.

6.3. За особливі трудові досягнення адміністрація підприємства разом з профспілковим комітетом (за відсутностіз іншим представницьким органом) може подавати клопотання щодо представлення працівників до державних нагород.

7.    Відповідальність працівників за порушення трудової дисципліни

7.1.            Працівник несе відповідальність за порушення трудової, технологічної та виробничої дисципліни, у тому числі:

-  за невиконання або неналежного виконання з власної вини покладених на них трудових обов’язків, визначених трудовим, Колективним договорами та цими правилами;

-  за прогул (у т.ч. відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

- за появу на роботі у нетверезому стані або стані наркотичного (токсичного) сп’яніння;

-  за розпивання спиртних напоїв на робочому місці;

-  за вчинення за місцем роботи розкрадання (у т.ч. дрібного) майна підприємства;

-  за перевищення службових повноважень.

7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосоване тільки один із таких заходів стягнення: догана або звільнення з роботи.

7.3.  До застосування дисциплінарного стягнення_______

(посада керівника підприємства)

має право зажадати від працівника письмового пояснення. Відмова працівникам в наданні пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

Стягнення оголошується наказом і про нього повідомляють працівникові під розписку.

 

 

Назва посади особи,

яка відповідає

за складання правил ______________  Розшифрування підпису

(підпис)

 

Погоджено:

__________  Розшифрування підпису

(підпис)

« »________________

 

__________ Розшифрування підпису

(підпис)

« »________________

 

Додаток 4.19

 

ТОВ «ЛІРА-К»

 

ПРОТОКОЛ №3

ВИРОБНИЧОЇ НАРАДИ

 

18 жовтня 2013 р.                                                                                                                           м. Київ

 

Голова зборів: Бондарчук В.С.

Секретар: Хорошун О.П.

Присутні: директор Бондарева Л.В., головний бухгалтер Шарій Л.І. співробітники фірми — 27 чол.

Відсутні: Люльчук Л.І.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.        Про підготовку до повної аудиторської перевірки (Бондар Л.І.).

2.        Про підготовку презентації нового продукту (Рибак О.М.).

3.        Про укріплення дисципліни персоналу (Ляшенко В.В.).

 

1.      СЛУХАЛИ:

Бондар Л.І. — Про необхідність проведення аудиторської перевірки в зв’язку з перевіркою податковими органами діяльності фірми.

ВИСТУПИЛИ:

Шарій Т.Б., бухгалтер — вказала на необхідність ретельної підготовки всіх матеріалів бухгалтерії.

Симаков В.С., менеджер з продаж — які заходи будіть вжиті для проведення перевірки?

Бондар Л. І. — до 22 жовтня будуть зібрані вся необхідна обліково-фінансова документація.

УХВАЛИЛИ:

Усім працівникам бухгалтерії забезпечити своєчасну підготовку необхідних матеріалів для аудиторської перевірки.

2.      СЛУХАЛИ:

Рибака О.М – менеджера відділу маркетингу.— про проведення презентації нового продукту в клубі «Бінго».

ВИСТУПИЛИ:

Зав. комерційного відділу Томіліна О.В. — підтримала пропозицію проведення презентації нового продукту в клубі «БІНГО».

УХВАЛИЛИ:

Презентацію нового продукту провести в клубі «Бінго» 20.11, 2013 р. о 14.00 годині.

3.      СЛУХАЛИ:

Ляшенко В.В., менеджера з персоналу —про регулярні запізнення працівників відділу реклами та зв’язків з громадськістю на роботу.

ВИСТУПИЛИ:

Заступник завідувача загальним відділом Іладкий О.В — запропонував винести догану співробітникам відділу реклами та зв’язків з громадськістю, які запізнюються.

УХВАЛИЛИ:

Усім працівникам, які будуть запізнюватись на роботу, зменшувати розмір премії до 20% (текст положення додається).

 

Голова

 

В.С. Бондарчук

 

(підпис)

 

 

Секретар __

 

 

О.П. Хорошун

(підпис)

 

 

 

 

Додаток 4.20

 

АСОЦІАЦІІЯ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ

НЕДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

 

Директорові інституту

____________________

проф. ______________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

10 квітня 2013 р.

 

Запрошуємо взяти участь у конференції з проблем сучасної культури управління персоналом, що відбудеться 17 червня 2013 р. в актовому залі Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Доповідь: «Вдосконалення культури управління персоналом за умов української реформації» (Доповідач — доктор філософських наук, проф. В.О.Кудін.)

2.  Дебати по доповіді.

Реєстрація учасників конференції буде проводитися за адресою: 03144, Київ, вул. Січових Стрільців, 52А, корпус 2.

Просимо підтвердити участь представників інституту.

Довідки за тел.: (044) 264—62—64.

 

Виконавчий директор відділу реклами

та зв’язків з громадськістю ___________  В.С. Симаков

 (підпис)

 

Продовження додатку 4.20

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 8

засідання Ради трудового колективу АО «Сяйво»

 

11 січня 2013 р.                                                                                                                  м. Прилуки

 

ПРИСУТНІ: голова ради трудового колективу Харченко В.С., начальник цеху №2 Степанов В.І., майстер Анісімов В А., робітники цеху.

СЛУХАЛИ:

Заяву слюсаря Грачова Ю.М. з клопотанням колективу цеху №2 про виділення путівки до лікувально-профілактичного санаторію «Сонячне Закарпаття».

УХВАЛИЛИ:

Виділити Грачову Ю.М. путівку до названого санаторію з 20 червня 2013 р.

 

Оригінал підписали:

Голова засідання                                  В.М. Михайлов

(підпис)

Секретар                                               1. П. Потапов

(підпис)

М.П.

Сидорчук Надія Дмитрівна 235 23 78

 

Додаток 4.21

 

КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник цеху №1

П.Д. Власова

____________

12.10. 2013

 

Акт

 

12.10. 2013

Про відмову дати

письмові пояснення

 

Ми, комісія у складі інженера з праці Слободяна В.В., табельника цеху Бондаренко О.Р., заступника голови цехового комітету прфспілки Федорчука П.П. склали цей акт про те, що електрозварювальник Соколов А.Л. у нашій присутності відмовився дати пояснення з приводу відсутності на роботі 12 жовтня 2013 року.

 

Інженер з праці                    __________ В.В. Слободян

(підпис)

Табельник цеху                    __________ О.Р. Бондаренко

(підпис)

Заступник голови цехового

комітету профспілки           __________ П.П. Федорчук

(підпис)

Додаток 4.22

 

C:\temp\FineReader12.00\media\image1.png

Додаток 4.23

C:\temp\FineReader12.00\media\image2.png

 

 

Додаток 4.24

 

C:\temp\FineReader12.00\media\image3.png

Додаток 4.25

 

C:\temp\FineReader12.00\media\image4.png

 

 

 

 

Додаток 4.26

C:\temp\FineReader12.00\media\image5.png

 

 

Додаток 4.27

 

АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

 

Шановний ______________________________________________________

 

ЗАПРОШЕННЯ

 

Запрошуємо Вас відвідати виставку навчально-методичної літератури з питань економіки, менеджменту та бізнесу, що відбудеться 1—3 лютого 2014 року в приміщенні Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету за адресою: Київ-03058, вул. Космонавта Комарова, 1.

Правління

 

 

Додаток 4.28

 

Зразок заяви про переведення на іншу роботу

 

Директорові ВАТ «Діло»

Тарасенку М.М.

провідного інженера

відділу маркетингу

Череп Ніни Миколаївни

 

Заява

 

Прошу перевести мене на роботу на посаду начальника відділу маркетингу.

 

20.12.2013                                                                       Н.М. Череп

 

Погоджено:      ____

Інструктаж з охорони праці проведено____

 

 

Зразок заяви начальнику ЖЕК

 

Начальнику ЖЕК «Арія»

Соколову В.Т.

Петрі Миколи Івановича,

який мешкає в м. Києві-04112,

вул. Маршака, 2.

паспорт СН №534839

виданий 14.08.2001

Святошинським РУТУ м. Києва

 

Заява

 

Прошу Вашого дозволу на прописку на моїй житловій площі моєї дочки, Петрі Ольги Миколаївни, 1980 року народження.

М.І. Петря

20.12.2013

 

 

Додаток 4.29

 

Директору АТП №33450

Степанченко В.Т.

Клопотання

 

03.11.2013

№26-769

 

Адміністрація цеху вулканізації і цеховий комітет профспілки клопоче про дострокове зняття дисциплінарного стягнення з Романенка Віктора Глібовича, слюсаря-ремонтника, який 2 березня 2009 року порушив правила внутрішнього розпорядку і був притягнутий до дисциплінарної відповідальності за появу на території підприємства в нетверезому стані (наказ по АТП про оголошення догани Романенку В.Г. від 02.03.2009 р. №36).

За останні вісім місяців у Романенка В.Г. не було випадків порушення трудової дисципліни. Зарекомендував себе з позитивної сторони, є зразком дисципліни, порядку і ретельності. Роботи на довіреній йому дільниці виконуються вчасно і з належною якістю.

 

Начальник цеху вулканізації ___________  В.В. Пристайко

(підпис)

Голова цехкому                                              С Л. Мотря

(підпис)

 

 

Додаток 4.30

 

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги акціонерів ВАТ «АЛСУ»!

08 липня 2013 року о 12.00 за адресою:

Київська обл., м. Бориспіль, вул. Леванівського, 23,

 відбудуться загальні збори акціонерів

 

На порядку денному:

1.  Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ВАТ за перше півріччя 2013 року. Визначення стратегії розвитку та основних напрямків діяльності ВАТ на 2013—2018 роки.

2.  Звіт Спостережної Ради Товариства за перше півріччя 2013 року.

3.  Висновки Ревізійної Комісії по звіту Правління.

4.  Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства (нова редакція) та внутрішніх документів Товариства.

5.  Вибори Голови Правління та членів Правління.

6.  Вибори Спостережної Ради.

7.  Вибори Ревізійної Комісії.

8.  Про передачу реєстру.

 

Реєстрація учасників відбудеться з 9.00 до 11.45 8 липня 2013року за місцем проведення загальних зборів.

 

Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі:

Акціонери — паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Представники акціонерів — довіреність про передачу їм права на участь у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України, паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Телефон для довідок: 8(044) 81-7-41-28

Правління ВАТ

 

Додаток 4.31

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор кооперативу «Зоря»

______________П.Л. Харченко

(підпис)

«_______»                                             

ПЛАН

роботи правління кооперативу

«Зоря» на ІІ квартал 2014 р.

 

Номер

запису

Найменування

заходів

Виконавець

Термін

виконання

Відмітка

про

виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний інженер ________  А.І. Бутузов

(підпис)

Виконроб           __________ Х.М. Судак

(підпис)

 

 

Додаток 4.32

 

Зразок подання

 

Ректору Житомирського

педагогічного університету ім. Франка

проф. Пилипчуку В.А.

 

19 квітня 2013 р.

 

Подання

 

Викладач цивільного та кримінального права Цимбалюк Іван Іванович, 1970 року народження, освіта вища, у 1993 році закінчив Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю правознавство, в 2000 році захистив дисертацію на звання кандидата юридичних наук. Досвід роботи за фахом — 14 років. В Житомирському педагогічному університеті ім. Франка, працює на посаді викладача, а потім доцента кафедри цивільного та кримінального права з 1999 року.

Професійні знання — високі. Володіє державною мовою на високому рівні. Дотримується етики поведінки педагогічного працівника. Сумлінно виконує професійні обов’язки.

Ділові якості: професійна компетентність, відповідальність, ініціативність, самостійність в роботі, оперативність у прийнятті рішень і здатність до контролю за їх реалізацією, вміння акумулювати необхідну інформацію та виділяти найголовніше, працювати зі студентами.

Особисті якості (працездатність, комунікабельність, вміння встановлювати взаємовідносини з колегами, творчий підхід до справи, принциповість, послідовність у роботі, самокритичність).

За своїми професійними й діловими якостями рекомендується на посаду декана факультету права.

 

Проректор з навчальної

роботи                                              О.І. Козаченко

(підпис)

 

 

 

 

Додаток 4.33

 

 

Додаток 4.34

 

Шановна Місіс Однолько!

 

20 січня мій колега по роботі Дмитро Глущик буде у відрядженні в справах нашої фірми в Тессалоніках.

Сподіваюсь, що Вам буде цікаво зустрітись та поспілкуватися з ним. Він, у свою чергу, буде радий такій нагоді.

 

Щиро Ваш ____________________  Олег Демиденко

(підпис)

«____ »_______________ 20_ р.

 

 

 

 

 

 

Директору відокремленого

підрозділу університету

Дякону В.М.

 

Прошу заступника керівника підрозділу Марченко Х.Н. взяти участь в республіканській конференції 18—20 жовтня. 2013 р. Запрошення надішлемо електронною поштою.

 

Проректор

з видавничо-інформаційної

діяльності                                 _____________ Л.С. Давиденко

(підпис)

«____ »________________ 20 р.

 

 

 

 

 

Лист-вимога

 

Шановний пане Сергійчук,

 

Я посилаюсь на свій лист, надісланий 10 жовтня, у якому прохав Вас сплатити залишок у розмірі 405$, який Ви повинні були сплатити ще у липні. На жаль, я не отримав від Вас відповіді, тому маю право передати цю справу до суду. Але мені не хочеться цього робити, тому пропоную Вам сплатити цей рахунок упродовж наступних 10 днів.

 

З повагою_______ розшифрування підпису

(підпис)

 

Dear Mr Serhiychuk,

 

I refer to the previous letter sent on 10 October in which you were asked to clear the balance of 405$ which has been outstanding since July. As you have not replied to the letter you have little choice for me but to place the matter in the hands of solicitors. However, I am reluctant to do this and am offering you a further ten days to settle the account.

Yours sincerely,

(підпис)

розшифрування підпису

 

 

 

Лист-попередження

 

Шановний пан Вікторчук,

 

Я вже писав Вам стосовно Вашої заборгованості у розмірі 600$. Ви повинні були сплатити її три місяці тому. Нам здається, що Ви не бажаєте співпрацювати з нами, тому ми будемо змушені передати цю справу до суду, якщо Ваш борг не буде сплачено протягом наступних 10 днів.

 

З повагою_______ розшифрування підпису

(підпис)

 

Dear Mr Victorchuk,

 

I have already written to you concerning your outstanding debt of 600$. This should have been cleared three months ago. You don’t seem to want to cooperate in paying us and therefore we will sue you if your debt is not cleared within the next ten days.

 

Yours, etc.

(підпис)

розшифрування підпису

 

 

Лист-нагадування

 

 

Шановний пане

_____________

 

 

Дуже дякуємо Вам за надіслане нам замовлення, але оскільки Ваш рахунок на даний момент перевищує 500 грн., ми хотіли б спочатку отримати від Вас чек, перш ніж вступати з Вами у подальші торговельні відносини.

Ми знаємо, яке зараз тяжке становище, але у нас є багато власних платіжних зобов’язань. Тому, якщо Ви можете вислати нам чек на суму 250 грн., на часткову сплату Вашого рахунка, ми будемо Вам дуже вдячні. Це дасть нам можливість забезпечити Вас необхідними товарами у майбутньому.

З повагою_______ розшифрування підпису

(підпис)

 

Reminder

 

Dear Sir,

____________

 

Many thanks for sending us an order but as your account what exceeds 500 hm., we would appreciate a cheque from you before we can enter into further transactions.

We know how difficult conditions are just now, but we have many commitments of our own to meet. If, therefore, you are able to send us a cheque for 250 hm., in part payment of your account, we shall be most grateful. It will then be possible to supply you with a further quantity of goods.

Yours sincerely,

(підпис)

розшифрування підпису

 

 

Додаток 4.35

 

Журнал реєстрації відряджень

 

Прізвище,

ініціали

Місце роботи та посада

Місце

відрядження

Дата і номер наказу (розпорядження)

Дата вибуття у відрядження

Дата вибуття у вирядження

1

2

3

4

5

6

7