Зміст

 

ПЕРЕДМОВА 5

 

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Основи побудови діловодних процесів   10

Форми організування роботи з документами                             38

Документ: основні поняття, властивості, функції          47

Поділ документів за ознаками та властивостями            68

Вимоги до оформлення документів          93

Комп’ютеризація діловодних процесів    105

ДОДАТКИ    119

 

РОЗДІЛ 2. ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВОГО ДОКУМЕНТА

Побудова формуляр-зразка документа     130

Складання заголовка документа    137

Датування та індексування документа     149

Адресування та оформлення тексту документа  156

Погодження та засвідчення документів   165

Проставляння відміток на документі        177

Використання реквізитів в міжнародному листуванні  189

ДОДАТКИ                            198

 

РОЗДІЛ 3. СТИЛІСТИКА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

Загальні положення щодо написання тексту       214

Класифікація документів за способом викладу матеріалу         223

Граматична форма ділових документів    228

Синтаксичні конструкції ділових документів, їх особливості 235

Застосування мовних засобів         237

Синоніми та пароніми в діловому мовленні       243

Особливості складання тексту ділових листів    248

 

 

РОЗДІЛ 4. СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ

Розробка нормативно-правових документів       257

Підготовка розпорядчих документів        265

Складання і оформлення організаційних документів    285

Підготовка документів колегіальних органів      297

Створення довідково-інформаційних документів          311

ДОДАТКИ    347

 

РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ

Загальні засади побудови документообігу           394

Долучення документів до документаційної системи     407

Проходження, опрацювання та відправлення ділової

кореспонденції         428

Організація контролю за ходом виконання документів 449

ДОДАТКИ    460

 

РОЗДІЛ 6. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Систематизація документів та формування справ          498

Оперативне зберігання документів           519

Підготовка справ до подальшого зберігання

і використання          525

Особливості архівної роботи         539

Робота з листами, пропозиціями, заявами скаргами громадян ..550

Робота з документами, що містять комерційну таємницю        560

 

ДОДАТКИ    567

СЛОВНИК ВЖИТИХ ТЕРМІНІВ            584

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ          600

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 607

ПІСЛЯМОВА          622