Анотація

 

 

Юрій Палеха

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНЕ ДІЛОВОДСТВО

 

 

(теорія та практика керування документацією із загальних питань)

Навчальний посібник Видання 4-те виправлене, доповнене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

2014


ББК 65.050.2я73

П14

УДК 651.4/.9 (075)

 

Рецензенти:

О.Б. Олійник — доктор філологічних наук, завідувач кафедри українознавства Академії МВС, професор;

Н.П. Московченко — кандидат історичних наук, директор архівного управління Національного банку України;

Балюк В.В. — кандидат філологічних наук, заступник голови Державного комітету інформатизації України.

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів (Лист Міністерства освіти і науки України №14/182-2923 від 19.12.2009р.)

 

ПАЛЕХА ЮРІЙ

Загальне діловодство: теорія та практика керування документацією із загальних питань: навчальний посібник — вид. 4-те (виправлене і доповнене) — К.: Видавництво Ліра-К — 2014.— 624с. — (Серія посібників з культури діловодства).

 

ISBN 978-966-2609-56-1

 

У посібнику в документознавчому аспекті висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об’єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології.

Посібник включає питання як безпосереднього створення і оформлення документів, так і висвітлення організації діловодного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації, особливостям керування документацією. В посібнику вперше деталізовано технологічні аспекти роботи як з традиційними так і електронними документами. Посібник допоможе студентам при вивчення дисциплін «Діловодство», «Документаційне забезпечення управління» та «Керування документацією». Практичні завдання і тести дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань.

Розрахований на фахівців, керівників організацій, працівників діловодних служб, викладачів і слухачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та всіх, хто прагне до високої культури роботи з документами, як настільна книга.

 

ББК 65.050.2я73

УДК 651.4/.9 (075)

ISBN 978-966-2609-56-1

 

© Палеха Ю.І., 2013

© Видавництво Ліра-К, 2013