СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Кодекси та закони України

Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.60//Відомості Верховної Ради, 1961. — № 2. — ст. 15.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984//Відомості Верховної Ради Української PCP, 1984, додаток до №51. — ст. 1122

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991//Відо­мості Верховної Ради, 1992. — № 6. — ст. 56.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001//Відомості Верховної Ради, 2001. — № 25-26. — ст. 131.

Митний кодекс України від 11.07.2002//Відомості Верховної Ради, 2002. — № 38-39. — ст. 288.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003//Відомості Верховної Ради, 2003. — № 40-44. — ст. 356.

Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003//Відомості Верховної Ради, 2004. — № 3-4. — ст. 21.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004//Відомості Верховної Ради, 2004. — № 40-42, № 42. — ст. 492.

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005//Відо- мості Верховної Ради, 2005. — № 35-37. — ст. 446.

Податковий кодекс України від 02.12.2010//Відомості Верховної Ради, 2011, — № 13-14, № 15-16, № 17. —ст. 112.

Про адвокатуру. Закон України від 19.12.1992//Відомості Верхо­вної Ради України, 1993, № 9. — ст. 62.

Про безоплатну правову допомогу. Закон України від02.06.2011//Ві- домості Верховної Ради України, 2011, № 51. — ст. 577.

Про виключну (морську) економічну зону України. Закон Укра­їни від 16.05.1995//Відомості Верховної Ради, 1995. — № 21. — ст. 152.

Про виконавче провадження. Закон України від 21.04.1999//Відомості Верховної Ради, 1999. — № 24. — ст. 207.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. Закон України від 23.02.2006//Відомості Верховної Ради, 2006. — № 30. — ст. 260.

Про Вищу раду юстиції. Закон України від 15.01.1998//Відомості Верховної Ради України, 1998, № 25. — ст. 146.

Про військовий обов'язок і військову службу. Закон України від 25.03.1992//Відомості Верховної Ради, 1992. — № 27. — ст. 385.

Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України. Закон України від 07.03.2002//Відомості Верховної Ради, 2002. — № 32. — ст. 225.

Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України. Закон України від 26.03.1992//Відомості Верховної Ради України, 1992, №29, —ст. 397.

Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави. Закон України від 19.06.2003//ВІ- домості Верховної Ради, 2003. — № 46. — ст. 366.

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів. Закон України від 23.12.1993//Відомості Верховної Ради, 1994. — № 11.— ст. 50.

Про державний кордон України. Закон України від 04.11.1991//ВІ- домості Верховної Ради, 1992. — № 2. — ст. 5.

Про державну виконавчу службу. Закон України від 24.03.1998//ВІ- домості Верховної Ради, 1998. — № 36-37. — ст. 243.

Про Державну кримінально-виконавчу службу України. Закон Укра­їни від 23.06.2005//Відомості Верховної Ради, 2005. — № ЗО. — ст. 409.

Про державну охорону органів державної влади України та по­садових осіб. Закон України від 04.03.1998//Відомості Верховної Ради, 1998. — № 35. -ст. 236.

Про державну податкову службу в Україні. Закон України від 04.12.1990//Відомості Верховної Ради України, 1991, № 6. — ст. 37.

Про державну прикордонну службу України. Закон України від 03.04.2003//Відомості Верховної Ради, 2003. — № 27. — ст. 208.

Про державну реєстрацію актів цивільного стану. Закон України від 01.07.2010//Відомості Верховної Ради, 2010. — № 38. — ст. 509.

Про державну службу. Закон України від 16.12.1993//Відомості Верховної Ради, 1993. — № 52. — ст. 490.

Про державну спеціальну службу транспорту. Закон України від 05.02.2004//Відомості Верховної Ради України, 2004. — № 19. — ст. 269.

Про державну таємницю. Закон України від 21.01.199477Відомості Верховної Ради, 1994. — № 16. — ст. 93.

Про Дисциплінарний статут митної служби України. Закон Укра­їни від 06.08.200577Відомості Верховної Ради України, 2005. — № 42. — ст. 467.

Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України. За­кон України від 22.02.200677Відомості Верховної Ради України, 2006. — № 29. -ст. 245.

Про дорожній рух. Закон України від 30.06.199377Відомості Верхо­вної Ради, 1993. — № 31. — ст. 338.

Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Закон України від 23.12.199377Відомості Верховної Ради, 1994. — Хе 11. —ст. 51.

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Закон України від 18.03.200477Відомості Верховної Ради, 2004. — № 29. — ст. 367.

Про загальну структуру і чисельність військ Цивільної оборони. За­кон України від 22.12.199877Відомості Верховної Ради, 1999. — № 5-6. — ст. 40.

Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України. Закон України від 10.01.200277Відомості Верховної Ради України, 2002, № 16. — ст. 115.

Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України. Закон України від 20.10.200577Відомості Верховної Ради, 2006. — № 4. — ст. 53.

Про загальну структуру і чисельність Управління державної охо­рони України. Закон України від 17.11.200577Відомості Верховної Ради України, 2006. — № 2-3. — ст. 50.

Про засади запобігання і протидії корупції. Закон України від 07.04.20іУ7Відомості Верховної Ради, 2011, — № 40. — ст. 404.

Про Конституційний Суд України. Закон України від 16.10.199677ВІ- домості Верховної Ради України, 1996, № 49. —- ст. 272.

Про контррозвідувальну діяльність. Закон України від 26.12.2002Z7Відомості Верховної Ради України, 2003. — № 12. — ст. 89.

Про міліцію. Закон України від 20.12.199077Відомості Верховної Ради, 1991, — №4, — ст. 20.

Про нотаріат. Закон України від 02.09.199377Відомості Верховної Ради, 1993. — № 39. — ст. 383.

Про оперативно-розшукову діяльність. Закон України від 18.02.199277Відомості Верховної Ради, 1992. — № 22. — ст. 303.

Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей. Закон України від 24.01.199577Відомості Верховної Ради, 1995. — № 6. — ст. 35.

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочин­ністю. Закон України від 30.06.199377Відомості Верховної Ради, 1993. — № 35. -ст. 358.

Про основи національної безпеки України. Закон України від 19.06.2003//Відомості Верховної Ради, 2003. — № 39. — ст. 351.

Про охорону археологічної спадщини. Закон України від 18.03.200477Відомості Верховної Ради, 2004. — № 26. — ст. 361.

Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб. Закон України від 09.04.199277Відомості Верховної Ради, 1992. — № 29. — ст. 399.

Про пожежну безпеку. Закон України від 17.12.199377Відомості Верховної Ради, 1994. — № 5. — ст. 21.

Про попереднє ув'язнення. Закон України від 30.06.1993//Відо- мості Верховної Ради, 1993. — № 35. — ст. 360.

Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незакон­ними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду. Закон України від 01.12.199477Відомості Верховної Ради, 1995. — № 1. — ст. 1.

Про правові засади цивільного захисту. Закон України від 24.06.200477Відомості Верховної Ради, 2004. — № 39. — ст. 488.

Про прикордонний контроль. Закон України від 05.11.2009//Відо- мості Верховної Ради України, 2010. — № 6. — ст. 46.

Про прокуратуру. Закон України від 05.11.1991ZZBiдoмocтi Верхо­вної Ради, 1991. — № 53. — ст. 793.

Про Раду національної безпеки і оборони України. Закон Укра­їни від 05.03.199877Відомості Верховної Ради, 1998. — № 35. — ст. 237.

Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основопо­ложних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції. Закон України від 17.07.19977/Відомості Верховної Ради, 1997, —№40, —ст. 263.

Про ратифікацію Рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Закон України від 04.10.2001//Відомості Верховної Ради, 2002. — № 6. — ст. 38.

Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією. Закон України від 16.03.2005//Відомості Верховної Ради, 2005. — № 16. — ст. 266.

Про розвідувальні органи України. Закон України від 22.03.2001//Відомості Верховної Ради, 2001. — № 19. — ст. 94.

Про Службу безпеки України. Закон України від 25.03.1992//Відомості Верховної Ради, 1992. — № 27. — ст. 382.

Про Службу зовнішньої розвідки України. Закон України від 01.12.2005//Відомості Верховної Ради, 2006. — № 8. — ст. 94.

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Закон України від 20.12.1991//Відомості Верховної Ради, 1992. — № 15. — ст. 190.

Про судоустрій і статус суддів. Закон України від 07.07.2010//0фіційний вісник України, 2010. — № 55/1. — ст. 1900.

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. За­кон України від 23.12.1997//Відомості Верховної Ради, 1998. — № 20. — ст. 99.

Про участь громадян в охороні громадського порядку і державно­го кордону. Закон України від 22.06.2000//Відомості Верховної Ради, 2000. — № 40.-ст. 338.

Про чисельність Державної кримінально-виконавчої служби Укра­їни. Закон України від 02.03.2000//Відомості Верховної Ради, 2000.— №20. — ст. 151.

Підзаконні нормативно-правові акти

Кодекс професійної етики судді. Затверджений V з'їздом суддів України 24.10.2002 року.

Питання Адміністрації Державної прикордонної служби України. Указ Президента України № 797/2003 від 04.08.2003.

Питання мережі господарських судів України. Указ Президента України № 811/2010 від 12.08.2010.

Питання органу військового управління внутрішніх військ. Указ Президента України № 501/2007 від 06.06.2007.

Питання Служби безпеки України. Указ Президента Укра­їни № 1860/2005 від 27.12.2005.

Положення про порядок стажування в органах прокуратури Укра­їни. Затверджено Наказом генеральної прокуратури України №° 80 від 30.12.2009.

Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції. Наказ Мініс­терства юстиції України №; 1707/5 від 23.06.2011.

Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяль­ністю. Затверджено наказом Міністерства юстиції України №° 1107/5 від 22.06.2009.

Правила адвокатської етики. Схвалено Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України, протокол №° 6/УІ від 1-2 жовтня 1999 року.

Про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із злочинністю. Інструкція, затверджена спіль­ним наказом МВС, СБУ, Держкомкордону, Держмиткому, Національ­ної гвардії, Міністерства оборони, Мін'юсту №> 4348/138/151/11-2- 2870/172/148-407/2-90-442 від 10.08.1994.

Про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури. Положення, затвер­джене Указом Президента України № 155/93 від 05.05.1993.

Про день адвокатури. Указ Президента України № 1121/2002 від 02.12.2002.

Про День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Укра­їни. Указ Президента України № 216/96 від 26.03.1996.

Про день нотаріату. Указ Президента України № 211/2010 від 22.022010.

Про День працівника державної податкової служби України. Указ Президента України № 1506/2005 від 24.10.2005.

Про забезпечення здійснення контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань. Указ Президента Укра­їни № 815/2010 від 13.08.2010.

Про застосування законодавства, що передбачає державний за­хист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які бе­руть участь у судочинстві. Постанова Пленуму Верховного Суду Укра­їни № 10 від 18.06.1999.

Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві. Постанова Пленуму Верховного Суду Укра­їни № 8 від 24.10.2003.

Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.1996.

Про затвердження граничної чисельності працівників апарату міс­цевих адміністративних судів та апеляційних адміністративних судів. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 795 від 26.09.2007.

Про затвердження граничної чисельності працівників органів юстиції на 2009 рік. Наказ Міністерства юстиції України № 125/7 від 06.02.2009.

Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України. Постанова Верховної Ради України № 1796-II від 06.11.1991.

Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таєм­ницю. Наказ Служби безпеки України № 440 від 12.08.2005, зареєстрова­ний в Міністерстві юстиції України за № 902/11182 від 17.08.2005.

Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів до­рожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС. Наказ МВС України № 111 від 27.03.2009.

Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння, підтвер­дження, зниження класної кваліфікації військовослужбовцям внутрішніх військ МВС. Наказ МВС України № 264 від 17.06.2009.

Про затвердження Інструкції про провадження дізнання у Збройних Силах України. Наказ міністерства оборони України № 465 від 27.07.2006.

Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій. Наказ Міністерства юстиції України № 74/5 від 15.12.1999.

Про затвердження переліків посад рядового і начальницького скла­ду органів внутрішніх справ, час проходження служби на яких зарахо­вується на пільгових умовах. Наказ МВС України № 895 від 05.12.2011.

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції рефор­мування кримінальної юстиції України. Розпорядження Кабінету Міні­стрів України № 1153-р від 27.08.2008.

Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної при­кордонної служби України. Указ Президента України № 399/2011 від 06.04.2011.

Про затвердження Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату. Постанова Кабінету Міністрів України № 923 від 31.08.2011.

Про затвердження Положення про Державну виконавчу службу України. Указ Президента України № 385/2011 від 06.04.2011.

Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну служ­бу України. Указ Президента України № 394/2011 від 06.04.2011.

Про затвердження Положення про Державну реєстраційну службу України. Указ Президента України № 401/2011 від 06.04.2011.

Про затвердження Положення про дозвільну систему. Наказ МВС України № 576 від 12.10.1992.

Про затвердження Положення про класні чини працівників орга­нів прокуратури України. Постанова Верховної Ради України № 1795-II від 06.11.1991.

Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України. Указ Президента України № 383/2011 від 06.04.2011.

Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України. Указ Президента України № 395/2011 від 06.04.2011.

Про затвердження Положення про органи дізнання в системі МНС України. Наказ МНС України № 187 від 27.04.2004.

Про затвердження Положення про порядок проведення атестації прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України. Наказ Генеральної прокуратури України № 2958 від 12.09.2005.

Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції. Наказ МВС України № 550 від 11.11.2010.

Про затвердження Положення про спеціальний підрозділ судової міліції «Грифон». Наказ МВС України № 1390 від 19.11.2003.

Про затвердження Положення про спеціальні моторизовані вій­ськові частини міліції військ внутрішньої та конвойної охорони. Постанова Кабінету Міністрів України № 319 від 05.05.1995.

Про затвердження Положення про функціональну підсистему за­безпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситу­ації техногенного та природного характеру. Наказ МВС України № 118 від 05.03.2009.

Про затвердження положень про територіальні органи Міністер­ства юстиції України. Наказ Міністерства юстиції України № 1707/5 від 23.06.2011.

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів ци­вільного стану громадян. Постанова Кабінету Міністрів України № 1064 від 22.08.2007.

Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріуса­ми України. Наказ Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012.

Про затвердження Примірної структури регіональної митниці, митниці та Вимог до штатної структури регіональної митниці, митниці. Наказ Державної митної служби України № 1025 від 05.12.2011.

Про затвердження Регламенту Генеральної прокуратури України. Наказ Генеральної прокуратури України № 53 від 30.09.2005

Про затвердження Регламенту Міністерства юстиції України. На­каз Міністерства юстиції України № 1053/5 від 07.11.2007.

Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України. Наказ МВС України № 404 від 28.07.1994.

Про затвердження Тимчасового положення про організацію служ­би спеціальних моторизованих військових частин міліції, військових частин спеціального призначення та підрозділів оперативного призна­чення внутрішніх військ МВС України. Наказ МВС України № 521 від 05.07.2005.

Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності. Постанова Кабінету Міністрів України № 615 від 10.08.1993.

Про заходи щодо посилення контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань. Указ Президента Укра­їни № 1067/2006 від 12.12.2006.

Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рі­шень та застосування практики Європейського суду з прав людини». По­станова Кабінету Міністрів України № 784 від 31.05.2006.

Про заходи щодо реформування Служби безпеки України. Розпо­рядження Президента України № 396/2006-рп від 12.12.2006.

Про ліквідацію військових апеляційних та військових місцевих судів. Указ Президента України № 900/2010 від 14.09.2010.

Про Національне центральне бюро Інтерполу. Постанова Кабінету Міністрів України № 220 від 25 березня 1993 року.

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади. Указ Президента України № 1085/2010 від 09.12.2010.

Про організацію правозахисної діяльності органів прокуратури України. Наказ Генеральної прокуратури України № 3 гн від 12.04.2011.

Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що ведуть боротьбу із злочинністю. Наказ Генеральної Проку­ратури України № 4 від 04.04.1992.

Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство. Наказ Генеральної Прокуратури України № 4 гн від 19.09.2005.

Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність. Наказ Гене­ральної Прокуратури України № 4/1 гн від 19.09.2005.

Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при за­стосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмежен­ням особистої свободи громадян. Наказ Генеральної Прокуратури Укра­їни № 7 гн від 06.04.2011.

Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами та іншими установами, які ведуть бороть­бу з організованою злочинністю. Наказ Генеральної Прокуратури Укра­їни № 4/2 гн від 19.09.2005.

Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України. Наказ Генеральної прокуратури України № 2 гн від 15.12.2011.

Про організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та осо­бистого прийому в органах прокуратури України. Наказ Генеральної Про­куратури України № 9 гн від 21.06.2011.

Про підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції. Постанова Кабінету Міністрів Укра­їни № 518 від 30.05.1997.

Про повноваження та гарантії здійснення постійного контр­олю за діяльністю Служби безпеки України. Указ Президента Укра­їни № 427/2007 від 18.05.2007.

Про повноваження Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України та гарантії його діяль­ності. Указ Президента України № 427/2007 від 18.05.2007.

Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ. Постанова Кабінету Міністрів України №341 від 14.04.1997.

Про Положення про Державну митну службу України. Указ Пре­зидента України № 582/2011 від 12.05.2011.

Про положення про проходження військової служби відпо­відними категоріями військовослужбовців. Указ Президента Укра­їни № 1053/2001 від 07.11.2001.

Про порядок і умови проходження служби в митних органах Укра­їни. Постанова Кабінету Міністрів України № 97 від 09.02.1993.

Про прикордонний режим. Постанова Кабінету Міністрів Укра­їни № 1147 від 27.07.1998.

Про проходження військової служби військовослужбовцями Служ­би зовнішньої розвідки України. Положення, затверджене Указом Пре­зидента України № 619/2006 від 17.07.2006.

Про проходження служби особами начальницького складу подат­кової міліції та обчислення їм вислуги років, призначення та виплати пен­сій і грошової допомоги. Постанова Кабінету Міністрів України №»1716 від 30.10.1998.

Про проходження служби рядовим і начальницьким складом ор­ганів внутрішніх справ. Положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів УРСР № 114 від 29.07.1991.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року « Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів». Указ Президента України № 311/2008 від 08.04.2008.

Про спеціальні звання посадових осіб органів державної подат­кової служби. Положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 1234 від 22.09.2004.

Про створення кримінальної міліції у справах дітей. Постанова Кабінету Міністрів України №» 502 від 08.07.1995.

Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб. Постанова Кабінету Міністрів України №» 1294 від 07.11.2007.

Про утворення Державної служби боротьби з економічною зло­чинністю. Постанова Кабінету Міністрів України №» 510 від 05.07.1993.

Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів. Указ Президента України №» 1417/2004 від 16.11.2004.

154. Регламент Конституційного Суду України. Затверджено рішенням Конституційного Суду України від 5 березня 1997 року.

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

Авсиевич В. П. Судебные и правоохранительные органы Украины: Опорный конспект лекций. — Бердянск: Бердянский институт предпри­нимательства, 1998.

Бандурка О. М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної по­ліції: Науково практичний посібник. — Харків: Основа, 2003.

Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: Підручник.— Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ МВС України, 2002. — 4.1.

Бандурка О. М. Управління в ОВС України: Підручник. — Харків: Ун-т внутрішніх справ, 1998.

Бандурка О. О. Організаційно-правовий статус податкової міліції України: Монографія. — X.: Вид-во Нац. ун-ту ВС, 2004.

БандуркаО. О. Управління державною податковою службою в Укра­їні: організаційно-правові аспекти: Монографія.— X.: Вид-во Нац. ун-ту ВС, 2005.

Бараннік Р. В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи Украї­ни. Навчальний посібник. — К.: Дакор, КНТ, 2008.

Бараннік Р. В. Судові та правоохоронні органи України. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни. — 2-ге вид., перероб і доп. — Запо­ріжжя: Запорізький юридичний інститут МВС України, 2005.

Бессмертный А. К. Судебные и правоохранительные органы Украины: Пособие.— Харьков: Эспада, 2002.

Бойко В. Ф. «Мала» Судова реформа в Україні: необхідність, про­блеми та перспективи: Навчальний посібник. — К.: МАУП, 2002.

Василькевич Я. І., Гаркуша В. С., Задояний М. Т. Вдосконалення діяльності податкової міліції в процесі модернізації ДПС України. — К.: Атіка, 2001.

Верховний Суд України: історія і сьогодення, портрети й події/За заг. ред. В.Ф.Бойка. — К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2001.

Військові суди — органи правосуддя у Збройних Силах України/За заг. ред. В. В. Денисенка. — К.: Реферат, 2002.

Гель А. П. Правоохоронні органи України: Курс лекцій/А. П. Гель, Г. С. Семаков, Д.Г.Цвігун. — К.: МАУП, 2000.

Гель А. П. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний по­сібник для студентів вищих навчальних закладів/А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П. Кондракова. — К.: МАУП, 2004.

Гласность судебной деятельности по уголовным делам/Отв. ред. В. В. Леоненко. — К.: Наукова думка, 1993.

ГриненкоА.В., Кожевников В. С. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе. — Харьков: Консум, 1997.

Гришин Ю. О. Закінчення досудового слідства зі складанням обви­нувального акта: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. — Харків, 2000.

Гузь Л. Е. Методические рекомендации по практическому примене­нию апелляционного и кассационного производства в судебной практике в свете нового законодательства. — Харьков, 2001.

ГуценкоК.Ф., КовалёвМ. А. Правоохранительные органы. Учебник для юридических вузов и факультетов. Издание 5-е, переработанное и до­полненное/Под ред. К.Ф. Гуценко. — М.: Зерцало, 2002.

Законодавство України про нотаріат. Організаційно-правові основи діяльності нотаріату: Збірник офіційних нормативних актів//Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1998. — № 5.

История суда и уголовного процесса (схемы, таблицы, документы). — М.: Прогресс, 2002.

Каткова Т. В. Проблеми реалізації принципу безпосередності дослі­дження доказів на досудовому слідстві: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. — Харків, 1997.

Кивалов С. Таможенная политика и таможенное право в Украине. — Одесса: Юрид. литература, 2006.

Кириченко В. М. Правознавство: Модульний курс. — К.: Центр уч­бової літератури, 2007.

Коваленко Є. Т. Кримінальний процес України: Навчальний по­сібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

Комаров В. В., Баранкова В. В. Нотариат и нотариальный процесс: Учебник. — Харьков: Консум, 2000.

Кондрат'єв І. Н.Суд, правоохоронні та правозахисні органи Укра­їни. Навчальний посібник. — К., 2002.

Конституційне право України: Підручник/За ред. проф. В.Ф.По- горілка. — К.: Наукова думка, 2002.

КосютаМ. В. Прокурорська система України в умовах демократич­ного суспільства: Монографія. — Одеса: юридична література, 2002.

Кримінальний процес України: Підручник для студентів спец, ви­щих закладів освіти/Ю. М. Грошевий, Т. М. Мирошниченко, Ю. В. Хоматов таін., за ред. Ю. М. Грошевого та В. М. Хотенця. — Харків: Право, 2000.

Лісогор В. Г. Криміналістичне забезпечення збереження таємниці досудового слідства: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.— К.: Націо­нальна академія МВС, 2003.

Лукашевич В. Г. Правоохоронна діяльність ОВС. Вступ до спеці­альності: Навчальний посібник. — Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 1998.

Маляренко В. Т. Реалізація основних конституційних засад судочин­ства в кримінально-процесуальному законодавстві України: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. — Харків, 1999.

Марочкін І. Е., Сибільова Н. В., ТолочкоО. М. Організація судових та правоохоронних органів. Навчальний посібник. — Харків, 2000.

Марусин И. С. Международные уголовные судебные учреждения: Судоустройство. — СПб.: ИД С.-Петерб. ун-та, 2004.

Мельник М.І., ХавронюкМ.І. Правоохоронні органи та правоохо­ронна діяльність. Навчальний посібник. — К.: Атіка, 2002.

МельникМ.І., ХавронюкМ.І. Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: закони і коментарі: Друге видання, виправ­лене і доповнене. Навчальний посібник. — К.: Атіка, 2001.

МихеенкоМ. М., Молдован В. В., Шибіко В. П. Кримінально-про­цесуальне право: Навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1997.

Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Кримінальний процес України: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Либідь, 1999.

МичкоМ.І. Теоретичні і практичні проблеми організації роботи црокуратури області: Монографія. — Донецьк, 2000.

Мичко М. І. Функції та організаційний устрій прокуратури: Моно­графія. — Донецьк: Донеччнина, 2001.

Молдован В. В. Судоустрій і Україна, Великобританія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція, судові органи ООН: Навчальний посіб­ник. — К.: Кондор, 2003.

Молдован В. В., Молдован А. В. Судоустрій України. — К., 2000.

Молдован В. В. Судоустрій України: Опорні конспекти: Навчаль­ний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. — К.: Юма- на,1996.

МычкоН.И. Прокуратура Украины: роль и место в системе госу­дарственной власти. — Донецк: Донеччина, 1999.

Новий судовий устрій в Україні (коментар та нормативне викла­дення Закону України «Про судоустрій України»)73а заг. редакцією докт. юрид. наук, проф. А.О. Селіванова. — К.: Верховна Рада України, 2002.

Нотариальное законодательство Украинь^Бюллетень Право и практика, 2002. — № 13-14.

Нотаріат в Україні: Підручник73аред.. В. В. Комарова. — К.: Юрін- ком Інтер, 2006.

Організація судових та правоохоронних органів. Навчальний посіб­ник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів освітні. Є. Марочкін, В.В.Афанасьев, B.C. Бабкова та ін..; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сибільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000.

Організація судової влади в Україні: Перший аналіз нормативного змісту Закону України «Про судоустрій України»ZA. О. Селіванов та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2002.

Попелюшко В. О. Мала судова реформа та захист прав громадян: Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2006.

РадзієвськаН. К., Пасічник С.І Нотаріат в Україні: Навчальний посібник. — вид. 3-є. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

Регіональна модель зміцнення незалежності суддів: Практичний посібник для рад суддів7Кол. авт., Рада суддів України, Центр суддівських студій, Асоціація суддів України. — К.: Поліграф-Експрес, 2009.

Реформування міліції у дзеркалі громадської думки: Матеріа­ли круглого столу «Реформування міліції у дзеркалі громадської дум­ки» (19 травня 2006 року). — Луганськ: ЛДУВС, 2006.

Решения Конституционного суда Украины77Право и практика. — К., 2003, — № 1.

РуденкоМ.В., ГоворухаМ. М., Рибалко Г. С. Судова влада та пра­воохоронні органи України: Підручник для студентів вищих юридичних навчальних закладів. — X.: Харків юридичний, 2007.

Семаков Г. С., Кондракова С. П. Нотаріат в Україні.— К.: МАУП, 2001.

Семерак О. С. Судові, правоохоронні та правозахисні органи Украї­ни: Навч.посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008.

Стефанюк В. С. Судова система України та судова реформа.— К.: Юрінком Інтер, 2001.

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб./В. С. Ковальський, В. Т. Білоус, С. Е. Демський та ін. — К.: Юрін­ком Інтер, 2002.

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник/О. С. Захарова, В. Я. Карабань, В. С. Ковальський (кер.авт. кол.) та ін.; Відп. ред. В. Маляренко. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 376 с.

Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник/Под ред. проф. А. М. Бандурки. — Харьков: Ун-т внутренних дел, 1999.

Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебное посо­бие/Под ред. А. С. Васильева, Е.Л.Стрельцова. — X.: Одиссей, 2004.

Судебные системы европейских стран: Справочник.— М.: Международные отношения, 2002.

Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи. — Харків: Юрін­ком Інтер, 2002.

Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: На­вчальний посібник. — К.: Юрінком Інтер, 1999.

ТертышникВ.М. Уголовный процесс: Учебник. — 3-е изд., доп. — Харьков: Арсис, 2000.

Тесленко М. В. Судебный Конституционный контроль в Украине: Монография. — К., 2002.

Тимченко С. М. Судові та правоохоронні органи України. Навчаль­ний посібник. — К.: «Центр навчальної літератури», 2004.

ТюрінаО. В. Сучасні системи правоохоронних органів (порівняльно- правове дослідження): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001.

Фіолевський Д. П. Судова влада і правоохоронна система в Україні: Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2006.

ЧорнооченкоС. І. Цивільний процес України. — К.: Центр навчаль­ної літератури, 2003.

ШишкінВ.І. Судові системи країн світу. Утрьох книгах. Книга 1: Навчальний посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

Шишкін В. І. Судові системи країн світу. У трьох книгах. Книга 2: Навчальний посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

Шумський П. В. Прокуратура України. — К.: Вентурі, 1998.

Юзикова Н. С. Система судебных и правоохранительных органов Украины: Учебное пособие. — Днепропетровск: УКО ИМА-прес, 2000.


Навчальне видання

Бараннік Роман В'ячеславович Гій Тимофій Олександрович

СУДОВІ, ПРАВООХОРОННІ ТА ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

Навчальний посібник 3-тє видання, перероблене і доповнене

Виготовлення оригінал-макета: Видавництво "КНТ" Відповідальний за випуск: Кривенко О. А.

Підписано до друку 26.10.2012 р. Гарнітура всЬооІВоокАС. Формат 60x84 1/16.

Папір офсетний. Друк офсетний. Обл.-видав, арк. 17,90. Умов. друк. арк. 16,64. Тираж 1000 (1-й завод 1 - 500) прим. Замовлення №

Видавництво КНТ м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 8, корп. 8, оф. 1, тел./факс (044) 581-21-38, e-mail: knt2012@ukr.net, Свідоцтво: серія ДК № 581 від 03.08.2001 р.

Друк:[1] Правовий доробок Європейської Спільноти. Це сукупність спільних прав і зобов'язань, обов'язкових до виконання в усіх країнах - членах ЄС. Доробок по­стійно змінюється і узагальнюється. Він охоплює: зміст, принципи та політичні цілі угод; закони, ухвалені на виконання угод, та рішення Суду ЄС; декларації та резолюції Союзу; заходи в галузі спільної зовнішньої та безпекової політики; заходи у сфері правосуддя та внутрішніх справ; міжнародні угоди, укладені Спільнотою, а також державами-членами між собою у сфері діяльності Союзу. Перш ніж вступити до Європейського Союзу, країни-заявники повинні прийняти доробок Спільноти. Винятки можливі лише за особливих обставин, і їхня сфера обмежена. Союз сповне­ний рішучості зберігати доробок Спільноти у його цілісності та розвивати його далі.