Діяльності адвоката,спрямована проти свого клієнта або ігноруванням його інтересів:

Діяльність адвоката спрямована проти інтересів свого клієнта (змова зі слідчими та правоохоронними органами, виконання посеред­ницьких функцій, спрямованих на допомогу слідству та засудженню підзахисного, бездіяльність адвоката, який не виконує свого основного обов'язку з надання правової допомоги клієнту, невжиття заходів до ви­користання всіх засобів, спрямованих на захист клієнта;