Порушення, пов'язані зі здійсненням адвокатами професійного захисту в Україні

Можна погодитись, що виявлення незаконних дій з боку захисників є низьким, а коефіцієнт латентності таких злочинів є високим у загальній структурі злочинності. На жаль, в Україні важко взагалі знайти дані про те, яке місце у загальній структурі злочинності складають такі злочини. Можна припустити, що їх частка настільки мізерна, що її просто не бе­руть до уваги. Проблема, звичайно, є, як і певна загроза правосуддю.

Особливий порядок порушення кримінальної справи щодо адвока­та, проблеми у кваліфікації таких злочинів, необхідність мати справу з кваліфікованим процесуальним противником, складності з доказо­вою базою у таких справах - все це створює особливі труднощі для слідчих, які змушені поряд з десятком інших більш серйозних справ розслідувати і справу проти адвоката, наражаючись на численні скар­ги, відводи, ворожість та неможливість вступити з обвинуваченим у психологічний контакт.

Але такі справи в Україні є, і це дає підстави для певних висновків.Мабуть, потрібно говорити про незаконну діяльність адвокатів не у кон­тексті тільки чинного кримінального законодавства. Діяльність адвоката може бути незаконною, не лише з погляду дотримання норм кримінального права. Діяльність адвоката може порушувати норми професійної етики, така діяльність може завдавати істотну шкоду інтересам держави, клієнта або від­правленню правосуддя, але законом вона може не визначатися як злочин.

Отже, є сенс вирізняти такі види неправомірної (від слова «право»).