Право адвоката на участь у допиті свідка в Україні

Із набуттям чинності норм Європейської конвенції про захист прав людини й основоположних свобод слід враховувати і норми Конвенції. За статтею 6 п. З Конвенції, кожен, кого обвинувачено у вчиненні зло­чину, щонайменше має право «допитувати свідків обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків за­хисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення». Поки що таке право адвокатам не вдається реалізувати. їм відмовляють із посиланням на те, що КПК не передбачає можливість допиту свідків обвинуваченим. Такі дії можна розцінювати як відмову в правосудді.

У кримінальному процесі України не закріплено право свідка з’являтися на допит з адвокатом, який має бути присутнім на допиті для надання юри­дичної допомоги свідкові. У цьому плані кримінальний процес Росії вигід­но відрізняється від кримінального процесу України. На практиці слідчі не надають свідкам можливості давати показання за участю адвоката. Але це не означає, що законодавство України виключає таку можливість. Стаття 59 Конституції України передбачає, що «кожен має право на правову до­помогу». Оскільки ця норма не містить вказівки на те, що така допомога надається в порядку, передбаченому законом, то можна дійти висновку, що термін «кожен» включає, крім інших громадян, також і свідків. Отже, у ви­падку відмови слідчого в такому праві доцільно звернутись за тлумачен­ням конституційної норми до Конституційного Суду України.

Що стосується права вимагати від адвоката «процесуального мовчан­ня» при допиті свідків, то це право залишається незмінним в Україні з радянських часів. Отже, захисник, який бере участь у провадженні слід­чої дії, не має права давати своєму підзахисному в присутності слідчого короткі консультації.

Таким чином у Росії значно послідовніше передбачено права адвоката, у тому числі й при допиті свідка у межах кримінальної справи. Безумовно, що ці права створюють у Росії додаткові труднощі для слідчого порівняно зі становищем слідчого в українському кримінальному процесі.