Залучення спеціаліста в Україні

Передусім необхідно вказати на те, що КПК України не передбачає прямо таке право адвоката, як це зроблено в аналогічній за змістом ст. 58 УПК РФ. Але ні в Росії, ні в Україні адвокат не має права залучати спеціаліста до участі у слідчих діях або в суді. Залучення спеціаліста - прерогатива слідчого або суду. Адвокат не позбавлений права заявити клопотання про залучення спеціаліста, але рішення приймає відповід­ний орган (суд або слідчий).

Відповідно до Закону «Про адвокатуру», адвокат має право одержа­ти письмовий висновок фахівця, але такий висновок може бути тільки підставою для призначення експертизи або залучення судом чи слідчим спеціаліста до участі у справі, або ж допомагає суду самому зробити від­повідні висновки з урахуванням такого роз'яснення.

У справах по обвинуваченню про ухилення від сплати податків Вер­ховний Суд рекомендує залучати спеціаліста. Але на практиці суди на­магаються ухилитися від задушення спеціаліста, якого просить залучити адвокат, вважаючи, що, працюючи за гроші, виплачені адвокатом або під­судним, такий спеціаліст не буде об'єктивним. Сам факт оплати послуг та­кого спеціаліста суди вважають обставиною, яка засвідчує зацікавленість фахівця. У цьому практика судів Росії та України практично співпадає.