ЗМІСТ

ВСТУП     з

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ   6

Контрольні запитання    24

РОЗДІЛ 2. ВІДНОВЛЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ   25

Порядок відновлення провадження у справі   25

Приводи та підстави для відновлення провадження

у справі  40

Строки виявлення нововиявлених обставин    50

Контрольні запитання    54

РОЗДІЛ 3. РОЗСЛІДУВАННЯ НОВОВИЯВЛЕНИХ

ОБСТАВИН           55

Суб'єкти розслідування  55

Розслідування нововиявлених обставин вчинення злочину     58

Процесуальний порядок завершення розслідування нововиявлених обставин   73

Вирішення судом питання про перегляд справи за нововиявленими обставинами     81

Контрольні запитання    88

РОЗДІЛ 4. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПЕРЕГЛЯДУ

СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ

ОБСТАВИНАМИ   89

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в Республіці Білорусь    89

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в Російській Федерації   91

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в Латвії 94

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у Франції    96

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в Федеративній Республіці Німеччина    99

Контрольні запитання    102

ДОДАТКИ   103

Постанова пленуму Верховного Суду України «Про посилення судового захисту прав та свобод людини

і громадянина»          103

Загальна декларація прав людини            109

Міжнародний пакт про громадянські і політичні

права (Витяг) 116

Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого

протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»     122

Протокол № 7 до Конвенції про захист прав і основних

свобод людини (Витяг)   124

Закон України «Про реабілітацію жертв політичних

репресій на Україні» (Витяг) 127

Закон України «Про Уповноваженого Верховної

Ради України з прав людини» (Витяг)   133

Закон України «Про прокуратуру» (Витяг)    139

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА     145