Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701

Розділ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії

Стаття 1. Кримінальне процесуальне законодавство України  5

Стаття 2. Завдання кримінального провадження    8

Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу  11

Стаття 4. Дія Кодексу в просторі  15

Стаття 5. Дія Кодексу в часі 15

Стаття 6. Дія Кодексу за колом осіб   16

Глава 2. Засади кримінального провадження

Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження  17

Стаття 8. Верховенство права 23

Стаття 9. Законність    26

Стаття 10. Рівність перед законом і судом  28

Стаття 11. Повага до людської гідності 29

Стаття 12. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність     32

Стаття 13. Недоторканність житла чи іншого володіння особи    33

Стаття 14. Таємниця спілкування   34

Стаття 15. Невтручання у приватне життя    35

Стаття 16. Недоторканність права власності 39

Стаття 17. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини     40

Стаття 18. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких

родичів та членів сім'ї 42

Стаття 19. Заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності

за одне і те саме правопорушення  43

Стаття 20. Забезпечення права на захист    43

Стаття 21. Доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень   46

Стаття 22. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів

і у доведенні перед судом їх переконливості 47

Стаття 23. Безпосередність дослідження показань, речей і документів 48

Стаття 24. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності   49

Стаття 25. Публічність  49

Стаття 26. Диспозитивність   '.   50

Стаття 27. Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування

технічними засобами 50

Стаття 28. Розумні строки    52

Стаття 29. Мова, якою здійснюється кримінальне провадження    53

Глава 3. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження

§ 1. Суд і підсудність  54

Стаття ЗО. Здійснення правосуддя судом 54

Стаття 31. Склад суду   57

Стаття 32. Територіальна підсудність  58

Стаття 33. Інстанційна підсудність    59

Стаття 34. Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого    60

Стаття 35. Автоматизована система документообігу суду     61

§ 2. Сторона обвинувачення   62

Стаття 36. Прокурор 62

Стаття 37. Призначення та заміна прокурора 65

Стаття 38. Орган досудового розслідування  66

Стаття 39. Керівник органу досудового розслідування  70

Стаття 40. Слідчий органу досудового розслідування   71

Стаття 41. Оперативні підрозділи  77

§ 3. Сторона захисту    81

Стаття 42. Підозрюваний, обвинувачений 81

Стаття 43. Виправданий, засуджений    87

Стаття 44. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого 88

Стаття 45. Захисник 89

Стаття 46. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні   94

Стаття 47. Обов'язки захисника    99

Стаття 48. Залучення захисника    100

Стаття 49. Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для

здійснення захисту за призначенням    101

Стаття 50. Підтвердження повноважень захисника  102

Стаття 51. Договір із захисником  ЮЗ

Стаття 52. Обов'язкова участь захисника    ЮЗ

Стаття 53. Залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії  104

Стаття 54. Відмова від захисника або його заміна     Ю5

§ 4. Потерпілий і його представник    105

Стаття 55. Потерпілий   Ю5

Стаття 56. Права потерпілого Ю7

Стаття 57. Обов'язки потерпілого  1 '4

Стаття 58. Представник потерпілого    ' 15

Стаття 59. Законний представник потерпілого "6

§ 5. Інші учасники кримінального провадження              116

Стаття 60. Заявник "6

Стаття 61. Цивільний позивач 117

Стаття 62. Цивільний відповідач   1 '7

Стаття 63. Представник цивільного позивача, цивільного відповідача     118

Стаття 64. Законний представник цивільного позивача  119

Стаття 64-1. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження   119

Стаття 65. Свідок  121

Стаття 66. Права та обов'язки свідка            123

Стаття 67. Відповідальність свідка    126

Стаття 68. Перекладач   126

Стаття 69. Експерт 127

Стаття 70. Відповідальність експерта  130

Стаття 71. Спеціаліст   130

Стаття 72. Відповідальність спеціаліста    132

Стаття 73. Секретар судового засідання 133

Стаття 74. Судовий розпорядник    133

§ 6. Відводи 134

Стаття 75. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного

в кримінальному провадженні  134

Стаття 76. Недопустимість повторної участі судді в кримінальному провадженні   135

Стаття 77. Підстави для відводу прокурора, слідчого  135

Стаття 78. Підстави для відводу захисника, представника   ,    136

Стаття 79. Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта,

секретаря судового засідання 136

Стаття 80. Заява про відвід  137

Стаття 81. Порядок вирішення питання про відвід 137

Стаття 82. Наслідки відводу слідчого судді, судді    138

Стаття 83. Наслідки відводу слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача     138

Глава 4. Докази і доказування

§ 1. Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами 139

Стаття 84. Докази  139

Стаття 85. Належність доказів     140

Стаття 86. Допустимість доказу    141

Стаття 87. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав

та свобод людини   142

Стаття 88. Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи підозрюваного,

обвинуваченого 143

Стаття 89. Визнання доказів недопустимими  144

Стаття 90. Значення рішень інших судів у питаннях допустимості доказів     144

§ 2. Доказування   145

Стаття 91. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні   145

Стаття 92. Обов'язок доказування  153

Стаття 93. Збирання доказів  153

Стаття 94. Оцінка доказів    155

§ 3. Показання     156

Стаття 95. Показання    156

Стаття 96. З'ясування достовірності показань свідка  159

Стаття 97. Показання з чужих слів 160

§ 4. Речові докази і документи    161

Стаття 98. Речові докази     161

Стаття 99. Документи    162

Стаття 100. Зберігання речових доказів і документів та вирішення питання

про спеціальну конфіскацію   164

§5. Висновок експерта   170

Стаття 101. Висновок експерта     170

Стаття 102. Зміст висновку експерта   173

Глава 5. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення

Стаття 103. Форми фіксування кримінального провадження    174

Стаття 104. Протокол    176

Стаття 105. Додатки до протоколів 180

Стаття 106. Підготовка протоколу та додатка 181

Стаття 107. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження   181

Стаття 108. Журнал судового засідання 182

Стаття 109. Реестр матеріалів досудового розслідування    183

Стаття 110. Процесуальні рішення  183

Глава 6. Повідомлення

Стаття 111. Поняття повідомлення у кримінальному провадженні  188

Стаття 112. Зміст повідомлення    189

Глава 7. Процесуальні строки

Стаття 113. Поняття процесуальних строків  189

Стаття 114. Встановлення процесуальних строків прокурором, слідчим суддею, судом 191

Стаття 115. Обчислення процесуальних строків         191

Стаття 116. Додержання процесуальних строків    192

Стаття 117. Поновлення процесуального строку    192

Глава 8. Процесуальні витрати

Стаття 118. Види процесуальних витрат 193

Стаття 119. Зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від їх оплати,

відстрочення та розстрочення процесуальних витрат    193

Стаття 120. Витрати на правову допомогу    194

Стаття 121. Витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового розслідування або

судового провадження    195

Стаття 122. Витрати, пов'язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів.

перекладачів та експертів    196

Стаття 123. Витрати, пов'язані із зберіганням і пересиланням речей і документів    197

Стаття 124. Розподіл процесуальних витрат  197

Стаття 125. Визначення розміру процесуальних витрат  198

Стаття 126. Рішення щодо процесуальних витрат   198

Глава 9. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов

Стаття 127. Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому 198

Стаття 128. Цивільний позов у кримінальному провадженні   200

Стаття 129. Вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні     202

Стаття 130. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями.

діями чи бездіяльністю  203

Розділ II.

ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 10. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування

Стаття 131. Види заходів забезпечення кримінального провадження     208

Стаття 132. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження    209

Глава 11. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід

Стаття 133. Виклик слідчим, прокурором 209

Стаггя 134. Судовий виклик   210

Стаття 135. Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні     211

Стаття 136. Підтвердження отримання особою повістки про виклик або ознайомлення

з її змістом іншим шляхом    211

Стаття 137. Зміст повістки про виклик 212

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик    212

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик  213

Стаття 140. Привід 213

Стаття 141. Клопотання про здійснення приводу   214

Стаття 142. Розгляд клопотання про здійснення приводу     215

Стаття 143. Виконання ухвали про здійснення приводу  215

Глава 12. Накладення грошового стягнення

Стаття 144. Загальні положення накладення грошового стягнення 216

Стаття 145. Клопотання про накладення грошового стягнення 217

Стаття 146. Розгляд питання про накладення грошового стягнення на особу     217

Стаття 147. Скасування ухвали про накладення грошового стягнення     217

Глава 13. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом Стаття 148. Загальні положення тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом та тимчасового вилучення документів, які посвідчують

користування спеціальним правом   218

Стаття 149. Наслідки тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування

спеціальним правом 219

Стаття 150. Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом 220

Стаття 151. Розгляд клопотання про тимчасове обмеження у користуванні

спеціальним правом 220

Стаття 152. Вирішення питання про тимчасове обмеження у користуванні

спеціальним правом 221

Стаття 153. Продовження строку тимчасового обмеження у користуванні

спеціальним правом 222

Глава 14. Відсторонення від посади

Стаття 154. Загальні положення відсторонення від посади   222

Стаття 155. Клопотання про відсторонення від посади  223

Стаття 156. Розгляд клопотання про відсторонення від посади   224

Стаття 157. Вирішення питання про відсторонення від посади    224

Стаття 158. Продовження строку відсторонення від посади та його скасування    225

Глава 15. Тимчасовий доступ до речей і документів

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів    225

Стаття 160. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів     226

Стаття 161. Речі і документи, до яких заборонено доступ   226

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю     227

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів    228

Стаття 164. Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів 229

Стаття 165. Виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей

і документів  229

Стаття 166. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів        230

Глава 16. Тимчасове вилучення майна

Стаття 167. Підстави тимчасового вилучення майна     230

Стаття 168. Порядок тимчасового вилучення майна 231

Стаття 169. Припинення тимчасового вилучення майна   231

Глава 17. Арешт майна

Стаття 170. Підстави для арешту майна 232

Стаття 171. Клопотання про арешт майна 234

Стаття 172. Розгляд клопотання про арешт майна  235

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна   236

Стаття 174. Скасування арешту майна   236

Стаття 175. Виконання ухвали про арешт майна    237

Глава 18. Запобіжні заходи, затримання особи

§ 1. Запобіжні заходи, затримання особи на підставі ухвали слідчого судді, суду   238

Стаття 176. Загальні положення про запобіжні заходи  238

Стаття 177. Мета і підстави застосування запобіжних заходів        238

Стаття 178. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу     239

Стаття 179. Особисте зобов'язання 240

Стаття 180. Особиста порука  241

Стаття 181. Домашній арешт   242

Стаття 182. Застава 243

Стаття 183. Тримання під вартою   245

Стаття 184. Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжних заходів   248

Стаття 185. Відкликання, зміна або доповнення клопотання про застосування

запобіжного заходу 249

Стаття 186. Строки розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу    249

Стаття 187. Забезпечення прибуття особи для розгляду клопотання про застосування

запобіжного заходу 250

Стаття 188. Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу         250

Стаття 189. Розгляд клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу   251

Стаття 190. Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу   251

Стаття 191. Дії уповноважених службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання 252

Стаття 192. Подання клопотання про застосування запобіжного заходу після затримання

особи без ухвали про дозвіл на затримання  253

Стаття 193. Порядок розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу    254

Стаття 194. Застосування запобіжного заходу 255

Стаття 195. Застосування електронних засобів контролю     257

Стаття 196. Ухвала про застосування запобіжних заходів    259

Стаття 197. Строк дії ухвали про тримання під вартою, продовження строку тримання

під вартою    260

Стаття 198. Значення висновків, що містяться в ухвалі про застосування запобіжних заходів .261

Стаття 199. Порядок продовження строку гримання під вартою    261

Стаття 200. Клопотання слідчого, прокурора про зміну запобіжного заходу    262

Стаття 201. Клопотання.підозрюваного, обвинуваченого про зміну запобіжного заходу 262

Стаття 202. Порядок звільнення особи з-під варти     263

Стаття 203. Негайне припинення дії запобіжних заходів     264

Стаття 204. Заборона затримання без дозволу слідчого судді, суду     264

Стаття 205. Виконання ухвали щодо обрання запобіжного заходу  264

Стаття 206. Загальні обов'язки судді щодо захисту прав людини 266

§ 2. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду     268

Стаття 207. Законне затримання    268

Стаття 208. Затримання уповноваженою службовою особою     269

Стаття 209. Момент затримання     272

Стаття 210. Доставлення до органу досудового розслідування    272

Стаття 211. Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду     272

Стаття 212. Особа, відповідальна за перебування затриманих    272

Стаття 213. Повідомлення інших осіб.про затримання   273

Розділ III.

ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ Глава 19. Загальні положення досудового розслідування

Стаття 214. Початок досудового розслідування    275

Стаття 215. Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків     278

Стаття 216. Підслідність     „    279

Стаття 217. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування     284

Стаття 218. Місце проведення досудового розслідування     285

Стаття 219. Строки досудового розслідування 285

Стаття 220. Розгляд клопотань під час досудового розслідування 286

Стаття 221. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення    286

Стаття 222. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування 287

Глава 20. Слідчі (розшукові) дії

Стаття 223. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій 288

Стаття 224. Допит  291

Стаття 225. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому

засіданні          299

Стаття 226. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи     301

Стаття 227. Участь законного представника, педагога, психолога або лікаря у слідчих

(розшукових) діях за участю малолітньої або неповнолітньої особи     301

Стаття 228. Пред'явлення особи для впізнання    302

Стаття 229. Пред'явлення речей для впізнання    305

Стаття 230. Пред'явлення трупа для впізнання    306

Стаття 231. Протокол пред'явлення для впізнання 306

Стаття 232. Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового

розслідування 307

Стаття 233. Проникнення до житла чи іншого володіння особи    309

Стаття 234. Обшук  310

Стаття 235. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи     311

Стаття 236. Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи    312

Стаття 237. Огляд  316

Стаття 238. Огляд трупа 320

Стаття 239. Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією    320

Стаття 240. Слідчий експеримент   321

Стаття 241. Освідування особи     324

Стаття 242. Підстави проведення експертизи 325

Стаття 243. Порядок залучення експерта 326

Стаття 244. Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта     380

Стаття 245. Отримання зразків для експертизи    382

Глава 21. Негласні слідчі (розшукові) дії

§ 1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії   384

Стаття 246. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій     384

Стаття 247. Слідчий суддя, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних слідчих

(розшукових) дій   388

Стаття 248. Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії .389 Стаття 249. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої

(розшукової) дії   390

Стаття 250. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали

слідчого судді 390

Стаття 251. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних

слідчих (розшукових) дій     391

Стаття 252. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій  391

Стаття 253. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії    393

Стаття 254. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення

негласних слідчих (розшукових) дій    393

Стаття 255. Заходи щодо захисту інформації, яка не використовується у кримінальному

провадженні   394

Стаття 256. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні  395

Стаття 257. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях

або передання інформації     395

§ 2. Втручання у приватне спілкування 396

Стаття 258. Загальні положення про втручання у приватне спілкування     396

Стаття 259. Збереження інформації 397

Стаття 260. Аудіо-. відеоконтроль особи    397

Стаття 261. Накладення арешту на кореспонденцію 397

Стаття 262. Огляд і виїмка кореспонденції  398

Стаття 263. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж     400

Стаття 264. Зняття інформації з електронних інформаційних систем     402

Стаття 265. Фіксація та збереження інформації, отриманої з телекомунікаційних мереж за допомогою технічних засобів та в результаті зняття відомостей з електронних

інформаційних систем    403

Стаття 266. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів  403

§ 3. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій    406

Стаття 267. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи    406

Стаття 268. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу     407

Стаття 269. Спостереження за особою, річчю або місцем     408

Стаття 270. Аудіо-, відеоконтроль місця    408

Стаття 271. Контроль за вчиненням злочину  409

Стаття 272. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності

організованої групи чи злочинної організації    412

Стаття 273. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих

(розшукових) дій   414

Стаття 274. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження   414

Стаття 275. Використання конфіденційного співробітництва  415

Глава 22. Повідомлення про підозру

Стаття 276. Випадки повідомлення про підозру    415

Стаття 277. Зміст письмового повідомлення про підозру     417

Стаття 278. Вручення письмового повідомлення про підозру  418

Стаття 279. Зміна повідомлення про підозру 419

Глава 23. Зупинення досудового розслідування

Стаття 280. Підстави та порядок зупинення досудового розслідування     419

Стаття 281. Розшук підозрюваного  421

Стаття 282. Відновлення досудового розслідування     422

Глава 24. Закінчення досудового розслідування.

Продовження строку досудового розслідування

§ 1. Форми закінчення досудового розслідування  423

Стаття 283. Загальні положення закінчення досудового розслідування     423

Стаття 284. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи    424

§ 2. Звільнення особи від кримінальної відповідальності   431

Стаття 285. Загальні положення кримінального провадження під час звільнення особи

від кримінальної відповідальності 431

Стаття 286. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності     432

Стаття 287. Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності   437

Стаття 288. Розгляд питання про звільнення від кримінальної відповідальності   438

Стаття 289. Відновлення провадження при відмові від поручительства     439

§ 3. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування

примусових заходів медичного або виховного характеру 440

Стаття 290. Відкриття матеріалів іншій стороні  440

Стаття 291. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування 442

Стаття 292. Клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного

характеру 444

Стаття 293. Надання копії обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та реєстру матеріалів досудового

розслідування 444

§ 4. Продовження строку досудового розслідування     445

Стаття 294. Загальні положення продовження строку досудового розслідування 445

Стаття 295. Порядок продовження строку досудового розслідування     446

Стаття 296. Задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування 447

Стаття 297. Відмова у задоволенні клопотання про продовження строку досудового

розслідування 447

Глава     25.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків  448

Стаття 298. Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків    448

Стаття 299. Запобіжні заходи під час досудового розслідування кримінальних проступків 449

Стаття 300. Слідчі (розшукові) дії під час досудового розслідування кримінальних

проступків    449

Стаття 301. Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків 450

Стаття 302. Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні  450

Глава 26. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування § 1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування

чи прокурора під час досудового розслідування   452

Стаття 303. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути

оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження     452

Стаття 304. Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого

чи прокурора, її повернення або відмова відкриття провадження 453

Стаття 305. Правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого

чи прокурора під час досудового розслідування   455

Стаття 306. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого

чи прокурора під час досудового розслідування   455

Стаття 307. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії

чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування 455

Стаття 308. Оскарження недотримання розумних строків 456

§ 2. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування     457

Стаття 309. Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового

розслідування 457

Стаття 310. Порядок оскарження ухвал слідчого судді  458

§ 3. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора 458

Стаття 311. Рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим   458

Стаття 312. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора     459

Стаття 313. Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора 460

Розділ IV.

СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ Глава 27. Підготовче провадження

Стаття 314. Підготовче судове засідання    461

Стаття 315. Вирішення питань, пов'язаних з підготовкою до судового розгляду  463

Стаття 316. Закінчення підготовчого провадження і призначення судового розгляду  464

Стаття 317. Матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) та право

на ознайомлення з ними  465

Глава 28. Судовий розгляд

§ 1. Загальні положення судового розгляду  465

Стаття 318. Строки і загальний порядок судового розгляду  465

Стаття 319. Незмінність складу суду   467

Стаття 321. Головуючий у судовому засіданні 468

Стаття 322. Безперервність судового розгляду    469

Стаття 323. Наслідки неприбуття обвинуваченого  469

Стаття 324. Наслідки неприбуття прокурора і захисника     470

Стаття 325. Наслідки неприбуття потерпілого 471

Стаття 326. Наслідки неприбуття цивільного позивача, цивільного відповідача, їх

представників, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження   472

Стаття 327. Наслідки неприбуття свідка, спеціаліста, перекладача і експерта  473

Стаття 328. Право перебувати в залі судового засідання    473

Стаття 329. Обов'язки присутніх у залі судового засідання 474

Стаття 330. Заходи до порушників порядку судового засідання   474

Стаття 331. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в суді     475

Стаття 332. Проведення експертизи за ухвалою суду    476

Стаття 333. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження

та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження     477

Стаття 334. Об'єднання і виділення матеріалів кримінального провадження   478

Стаття 335. Зупинення судового провадження 479

Стаття 336. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового

провадження   479

§ 2. Межі судового розгляду  480

Стаття 337. Визначення меж судового розгляду    480

Стаття 338. Зміна обвинувачення в суді 481

Стаття 339. Висунення додаткового обвинувачення, початок провадження щодо

юридичної особи під час судового розгляду  482

Стаття 340. Відмова від підтримання державного обвинувачення  483

Стаття 341. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення,

відмови від підтримання державного обвинувачення та початку провадження щодо

юридичної особи під час судового розгляду  483

§ 3. Процедура судового розгляду  484

Стаття 342. Відкриття судового засідання   484

Стаття 343. Повідомлення про повне фіксування судового розгляду технічними засобами 484

Стаття 344. Оголошення складу суду і роз'яснення права відводу 484

Стаття 345. Повідомлення про права і обов'язки  485

Стаття 346. Заборона присутності свідків у залі судового засідання     485

Стаття 347. Початок судового розгляду 486

Стаття 348. Роз'яснення обвинуваченому суті обвинувачення 486

Стаття 349. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх

дослідження   487

Стаття 350. Розгляд судом клопотань учасників судового провадження     489

Стаття 351. Допит обвинуваченого  490

Стаття 352. Допит свідка     491

Стаття 353. Допит потерпілого     493

Стаття 354. Особливості допиту малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого 493

Стаття 355. Пред'явлення для впізнання 494

Стаття 356. Допит експерта в суді 494

Стаття 357. Дослідження речових доказів    495

Стаття 358. Дослідження документів    496

Стаггя 359. Дослідження звуко- і відеозаписів             497

Стаття 360. Консультації та роз'яснення спеціаліста  497

Стаття 361. Огляд на місці   497

Стаття 362. Дії суду при встановленні в судовому засіданні неосудності обвинуваченого 498

Стаття 363. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами     498

Стаття 364. Судові дебати    499

Стаття 365. Останнє слово обвинуваченого   514

Стаття 366. Вихід суду для ухвалення вироку 514

Стаття 367. Таємниця наради суддів    515

Стаття 368. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку 515

Глава 29. Судові рішення

Стаття 369. Види судових рішень   518

Стаття 370. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення   519

Стаття 371. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма    519

Стаття 372. Зміст ухвали     520

Стаття 373. Види вироків     520

Стаття 374. Зміст вироку         522

Стаття 375. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді   531

Стаття 376. Проголошення судового рішення  531

Стаття 377. Звільнення обвинуваченого з-під варти        532

Стаття 378. Заходи піклування про неповнолітніх, непрацездатних і збереження майна

обвинуваченого 533

Стаття 380. Роз'яснення судового рішення   534

Глава ЗО. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції

§ 1. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків        535

Стаття 381. Загальні положення спрощеного провадження щодо кримінальних проступків 535

Стаття 382. Розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні     535

§ 2. Провадження в суді присяжних     536

Стаття 383. Порядок провадження в суді присяжних     536

Стаття 384. Роз'яснення права на суд присяжних  540

Стаття 385. Виклик присяжних 541

Стаття 386. Права і обов'язки'присяжного   541

Стаття 387. Відбір присяжний у суді   543

Стаття 388. Приведення присяжних до присяги 544

Стаття 389. Недопустимість незаконного впливу на присяжного   544

Стаття 390. Усунення присяжного   545

Стаття 391. Порядок наради і голосування в суді присяжних 545

Розділ V.

СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ З ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ Глава 31. Провадження в суді апеляційної інстанції

Стаття 392. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку   547

Стаття 393. Право на апеляційне оскарження 548

Стаття 394. Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень     549

Стаття 395. Порядок і строки апеляційного оскарження 550

Стаття 396. Вимоги до апеляційної скарги   550

Стаття 397. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг     551

Стаття 398. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції     551

Стаття 399. Залишення апеляційної скарги без руху. її повернення або відмова відкриття

провадження   552

Стаття 400. Наслідки подання апеляційної скарги 553

Стаття 401. Підготовка до апеляційного розгляду 553

Стаття 402. Заперечення на апеляційну скаргу    554

Стаття 403. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під

час апеляційного провадження 554

Стаття 404. Межі перегляду судом апеляційної інстанції    555

Стаття 405. Апеляційний розгляд   556

Стаття 406. Письмове апеляційне провадження 557

Стаття 407. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду

апеляційної скарги 558

Стаття 408. Зміна вироку або ухвали суду судом апеляційної інстанції     ....559

Стаття 409. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної

інстанції 560

Стаття 410. Неповнота судового розгляду    560

Стаття 411. Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам

кримінального провадження    561

Стаття 412. Істотні порушення вимог кримінального процесуального закону    562

Стаття 413. Неправильне застосування закону України про кримінальну

відповідальність   564

Стаття 414. Невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості

кримінального правопорушення та особі обвинуваченого 564

Стаття 415. Підстави для призначення нового розгляду в суді першої інстанції 566

Стаття 416. Особливості нового розгляду судом першої інстанції 567

Стаття 417. Закриття кримінального провадження судом апеляційної інстанції 567

Стаття 418. Судові рішення суду апеляційної інстанції     568

Стаття 419. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції  568

Стаття 420. Вирок, ухвала про застосування примусових заходів медичного

чи виховного характеру суду апеляційної інстанції    569

Стаття 421. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого 571

Стаття 422. Порядок перевірки ухвал слідчого судді   571

Стаття 423. Повернення матеріалів кримінального провадження   571

Глава 32. Провадження в суді касаційної інстанції

Стаття 424. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку   572

Стаття 425. Право на касаційне оскарження  573

Стаття 426. Порядок і строки касаційного оскарження       574

Стаття 427. Вимоги до касаційної скарги              574

Стаття 428. Відкриття касаційного провадження   575

Стаття 429. Залишення касаційної скарги без руху або її повернення           ;    575

Стаття 430. Підготовка касаційного розгляду 576

Стаття 431. Заперечення на касаційну скаргу 577

Стаття 432. Відмова від касаційної скарги, зміна і доповнення касаційної скарги під час

касаційного провадження 577

Стаття 433. Межі перегляду судом касаційної інстанції     577

Стаття 434. Касаційний розгляд    578

Стаття 435. Письмове касаційне провадження 579

Стаття 436. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги... 580 Стаття 437. Недопустимість погіршення правового становища виправданого та засудженого... 580 Стаття 438. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції... 581

Стаття 439. Новий розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної

інстанції 582

Стаття 440. Закриття кримінального провадження судом касаційної інстанції 582

Стаття 441. Судові рішення суду касаційної інстанції 583

Стаття 442. Зміст ухвали суду касаційної інстанції   583

Глава 33. Провадження у Верховному Суді України

Стаття 444. Перегляд судових рішень Верховним Судом України   584

Стаття 445. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України   585

Стаття 446. Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України 586

Стаття 447. Строк подання заяви про перегляд судового рішення 587

Стаття 448. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення 588

Стаття 449. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення     588

Стаття 450. Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу Вищим

спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ     ,....589

Стаття 451. Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних

і кримінальних справ справи до провадження .■   589

Стаття 452. Підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України   590

Стаття 453. Порядок розгляду справи Верховним Судом України   591

Стаття 454. Повноваження Верховного Суду України     592

Стаття 455. Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви     592

Стаття 456. Ухвала Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви     593

Стаття 457. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення     593

Стаття 458. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України     594

Глава 34. Провадження за нововнявленими обставинами Стаття 459. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововнявленими

обставинами   594

Стаття 460. Право подати заяву про перегляд судового рішення за нововнявленими

обставинами   596

Стаття 461. Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими

обставинами   596

Стаття 462. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими

обставинами   597

Стаття 463. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими

обставинами   598

Стаття 464. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами   598

Стаття 465. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими

обставинами та її наслідки   599

Стаття 466. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими

обставинами   599

Стаття 467. Судове рішення за наслідками кримінального провадження

за нововиявленими обставинами     600

Розділ VI.

ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ Глава 35. Кримінальне провадження на підставі угод Стаття 468. Угоди в кримінальному провадженні     601

Стаття 469. Ініціювання та укладення угоди 602

Стаття 470. Обставини, що враховуються прокурором при укладенні угоди про визнання

винуватості   603

Стаття 471. Зміст угоди про примирення 604

Стаття 472. Зміст угоди про визнання винуватості     606

Стаття 473. Наслідки укладення та затвердження угоди 607

Стаття 474. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди     607

Стаття 475. Вирок на підставі угоди   611

Стаття 476. Наслідки невиконання угоди 613

Глава 36. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення

Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення 614

Стаття 478. Початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення 616

Стаття 479. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення    617

Глава 37. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб Стаття 480. Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження617

Стаття 481. Повідомлення про підозру  618

Стаття 482. Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності,

затримання і обрання запобіжного заходу    619

Стаття 483. Інформування державних та інших органів чи службових осіб     620

Глава 38. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх

§ 1. Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх     620

Стаття 484. Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх             620

Стаття 485. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні

шодо неповнолітніх 621

Стаття 486. Комплексна психолого-психіатрична і психологічна експертиза

неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого 622

Стаття 487. З'ясування умов життя та виховання неповнолітнього підозрюваного

чи обвинуваченого  625

Стаття 488. Участь законного представника неповнолітнього підозрюваного

чи обвинуваченого  626

Стаття 489. Порядок виклику неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого 627

Стаття 490. Допит неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого     627

Стаття 491. Участь законного представника, педагога, психолога або лікаря в допиті

неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого 627

Стаття 492. Застосування до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого

запобіжного заходу 628

Стаття 493. Передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд    628

Стаття 494. Виділення в окреме провадження щодо кримінального правопорушення.

вчиненого неповнолітнім 629

Стаття 495. Тимчасове видалення неповнолітнього обвинуваченого із залу судового

засідання 629

Стаття 496. Участь у судовому розгляді представників служби у справах дітей

та кримінальної міліції у справах дітей    630

Стаття 497. Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових

заходів виховного характеру  630

§ 2. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх,

які недосягли віку кримінальної відповідальності     а    632

Стаття 498. Підстави для застосування примусових заходів виховного характеру 632

Стаття 499. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування

примусових заходів виховного характеру 633

Стаття 500. Порядок судового розгляду 634

Стаття 501. Ухвали суду в кримінальному провадженні щодо застосування примусових

заходів виховного характеру  635

Стаття 502. Дострокове звільнення від примусового заходу виховного характеру 636

Глава 39. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру Стаття 503. Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування

примусових заходів медичного характеру 636

Стаття 504. Порядок здійснення досудового розслідування у кримінальному

провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо

обмежено осудних осіб   639

Стаття 505. Обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру...639

Стаття 506. Права особи, яка бере участь у кримінальному провадженні щодо

застосування примусових заходів медичного характеру  640

Стаття 507. Участь захисника 641

Стаття 508. Запобіжні заходи 641

Стаття 509. Психіатрична експертиза   641

Стаття 510. Об'єднання і виділення кримінальних проваджень    644

Стаття 511. Закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо

застосування примусових заходів медичного характеру  644

Стаття 512. Судовий розгляд  644

Стаття 513. Ухвала суду у кримінальному провадженні щодо застосування примусових

заходів медичного характеру           ,,.....,  645

Стаття 514. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів

медичного характеру „,   646

Стаття 515. Відновлення кримінального провадження    647

Стаття 516. Оскарження ухвали суду    648

Глава 40. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю

Стаття 517. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження   648

Стаття 518. Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке

містить державну таємницю                       653

Глава 41. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України,

якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні

Стаття 519. Службові особи, уповноважені на вчинення процесуальних дій     654

Стаття 520. Процесуальні дії під час кримінального провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого

в Україні               655

Стаття 521. Строк звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна   655

Стаття 522. Строк законного затримання особи    656

Стаття 523. Місце проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень.

вчинених на території дипломатичних представництв, консульських установ,

суден України 656

Розділ VII.

ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 524. Умови відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження   657

Стаття 525. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення

втрачених матеріалів кримінального провадження  657

Стаття 526. Підсудність заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального

провадження   658

Стаття 527. Зміст заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження ...658 Стаття 528. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, відмова у відкритті

провадження або залишення заяви без розгляду    658

Стаття 529. Підготовка заяви до розгляду   658

Стаття 530. Судовий розгляд  658

Стаття 531. Судове рішення   659

Розділ VIII.

ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Стаття 532. Набрання судовим рішенням законної сили  660

Стаття 533. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням  661

Стаття 534. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні   661

Стаття 535. Звернення судового рішення до виконання  663

Стаття 536. Відстрочка виконання вироку    664

Стаття 537. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків     665

Стаття 538. Питання, які вирішуються судом після виконання вироку     674

Стаття 539. Порядок вирішення судом питань, пов'язаних із виконанням вироку    676

Статгя 540. Зарахування у строк відбування покарання часу перебування засудженого в лікувальній установі                        678

Розділ IX.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ Глава 42. Загальні засади міжнародного співробітництва

Стаття 541. Роз'яснення термінів  679

Стаття 542. Обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження   683

Стаття 543. Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час

кримінального провадження    683

Ста ття 544. Надання та отримання міжнародної правової допомоги чи іншого

міжнародного співробітництва без договору  686

Стаття 545. Центральний орган України 687

Стаття 546. Інформація, що містить державну таємницю 687

Стаття 547. Виконання процесуальних дій дипломатичними представництвами або

консульськими установами     687

Стаття 548. Запит про міжнародне співробітництво     688

Стаття 549. Зберігання та передання речових доказів і документів     689

Стаття 550. Доказова сила офіційних документів  689

Глава 43. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій

Стаття 551. Запит про міжнародну правову допомогу    690

Стаття 552. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу     690

Стаття 553. Наслідки виконання запиту в іноземній державі 691

Стаття 554. Розгляд запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову

допомогу           692

Стаття 555. Повідомлення про результати розгляду запиту   693

Стаггя 556. Конфіденційність 693

Стаття 557. Відмова у виконанні запиту про міжнародну правову допомогу     694

Стаття 558. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу

на території України    695

Стаття 559. Відкладення надання міжнародної правової допомоги 697

Статгя 560. Завершення процедури надання міжнародної правової допомоги     697

Стаття 561. Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної

правової допомоги  697

Стаття 562. Процесуальні дії, які потребують спеціального дозволу     698

Стаття 563. Присутність представників компетентних органів запитуючої держави   698

766                -    ^EL

Стаття 564. Вручення документів   699

Стаття 565. Тимчасова передача    700

Стаття 566. Виклик особи, яка перебуваг за межами України 701

Стаття 567. Допит за запитом компетентного органу іноземної держави шляхом

проведення відео- або телефонної конференції    703

Стаття 568. Розшук, арешт і конфіскація майна   703

Стаття 569. Контрольована поставка    706

Стаття 570. Прикордонне переслідування 707

Стаття 571. Створення і діяльність спільних слідчих груп  707

Стаття 572. Оскарження рішення, дій чи бездіяльності органів державної влади. їх посадових чи службових осіб, відшкодування завданої шкоди та витрати, пов'язані з наданням міжнародної правової допомоги на території України   708

Глава 44. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція)

Стаття 573. Направлення запиту про видачу особи (екстрадицію) 709

Стаття 574. Центральний орган України щодо видачі особи (екстрадиції)     711

Стаття 575. Порядок підготовки документів та направлення запитів     712

Стаття 576. Межі кримінальної відповідальності виданої особи  714

Стаття 577. Зараху вання строку тримання виданої особи під вартою     715

Стаття 578. Інформування про результати кримінального провадження щодо виданої особи...715

Стаття 579. Тимчасова видача     715

Стаття 580. Особливості гримання під вартою 716

Стаття 581. Права особи, видача якої запитується     717

Стаття 582. Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення

за межами України  717

Стаття 583. Тимчасовий арешт 718

Стаття 584. Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для

забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт)     719

Стаття 585. Застосування запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою.

для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави  720

Стаття 586. Припинення тимчасового арешту або запобіжного заходу     721

Стаття 587. Проведення екстрадиційної перевірки 721

Стаття 588. Спрощений порядок видачі осіб з України  722

Стаття 589. Відмова у видачі особи (екстрадиції)     723

Стаття 590. Рішення за запитом про видачу особи (екстрадицію) 725

Стаття 591. Порядок оскарження рішення про видачу особи (екстрадицію)     725

Стаття 592. Відстрочка передачі   726

Стаття 593. Фактична передача особи   727

Стаття 594. Витрати, пов'язані з вирішенням питання про видачу особи іноземній державі....728

Г лава 45. Кримінальне провадження у порядку перейняття Стаття 595. Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних держав ..728

Стаття 596. Неможливість перейняття кримінального провадження 729

Стаття 597. Тримання під вартою особи до отримання запиту про перейняггя

кримінального провадження    729

Стаття 598. Порядок кримінального провадження, що перейняте від іншої держави   729

Стаття 599. Порядок і умови передання кримінального провадження компетент ному

органу іншої держави         730

Стаття 600. Зміст та форма клопотання про передання кримінального провадження

іншій державі 731

Стаття 601. Наслідки передання кримінального провадження компетентному органу

іншої держави 732

Глава 46. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб Стаття 602. Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав  734

Стаття 603. Розгляд судом питання про виконання вироку суду іноземної держави   735

Стаття 604. Виконання вироку суду іноземної держави  736

Стаття 605. Підстави розгляду питання про передачу засуджених осіб і їх прийняття для

відбування покарання    736

Стаття 606. Умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання    736

Ст аття 607. Порядок і строки вирішення питання про передачу осіб, засуджених судами

України, для відбування покарання в іноземних державах    738

Стаття 608. Повідомлення про зміну або скасування вироку суду України щодо

громадянина іноземної держави     739

Стаггя 609. Порядок розгляду запиту (клопотання) про передачу громадянина України,

засудженого судом іноземної держави, для відбування покарання в Україні   739

Стаття 610. Розгляд судом питання про приведення вироку суду іноземної держави

у відповідність із законодавством України  740

Стаття 611. Організація виконання покарання щодо переданої засудженої особи     742

Стаття 612. Повідомлення про зміну або скасування вироку суду іншої держави   743

Стаття 613. Витрати, пов'язані з передачею засудженої особи   743

Стаття 614. Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ     743

Розділ X. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ    747

Розділ XI. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ    747