Стаття 351. Допит обвинуваченого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701

Допит обвинуваченого починається з пропозиції головуючого надати показання щодо кримінального провадження, після чого обвинуваченого першим допитує проку­рор, а потім захисник. Після цього обвинуваченому можуть бути поставлені запитання потерпілим, іншими обвинуваченими, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а також голо­вуючим і суддями. Крім того, головуючий має право протягом всього допиту обвинува­ченого ставити йому запитання для уточнення і доповнення його відповідей.

Якщо обвинувачений висловлюється нечітко або з його слів не можна дійти висно­вку, чи визнає він обставини чи заперечує проти них, суд має право зажадати від нього конкретної відповіді - «так» чи «ні».

У разі здійснення судового розгляду стосовно декількох обвинувачених, якщо цього вимагають інтереси кримінального провадження або безпека обвинуваченого, допит одного з обвинувачених на підставі вмотивованої ухвали суду може здійснюва­тися з використанням відеоконференції при трансляції з іншого приміщення в порядку, передбаченому статтею 336 цього Кодексу.

У судовому засіданні обвинувачений має право користуватися нотатками.

(Стаття зі змінами, внесеними згідно з Законом України № 314-УII від 23.05.2013)

На початку допиту обвинуваченого суд має запитати його, чи визнає він себе винува­тим у пред'явленому обвинуваченні. Це виправдується логікою розвитку процесуальних правовідносин. Відповідь обвинуваченого заноситься до протоколу судового засідання.

Допит обвинуваченого починається з пропозиції голови дати свідчення з приводу обвинувачення та відомих йому обставин кримінальної справи. Підсудний не зобов'язаний доказувати свою невинуватість і не несе відповідальності ані за відмову від давання пока­зань, ані за давання заздалегідь неправдивих показань. Він не вважається винуватим, доки його вина не буде доказана в суді і встановлена вироком суду, який набрав законної сили.

Підсудний може вибирати будь-яку послідовність викладення своїх показань. Це дає можливість обвинуваченому за допомогою своїх показань здійснювати свій захист. Суд має уважно вислухати все, що вважає за необхідне викласти підсудний. Зупиняти підсудного можна лише тоді, коли він явно відхиляється від обставин, які стосуються справи.

Після вільної розповіді підсудного (чи відмови від такої) його допитують по черзі про­курор, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, їх представники, захисник. Потім підсудному можуть ставити запитання інші підсудні, судді та народні засідателі. Голова відхиляє навідні та сторонні запитання, а також запитання риторичного характеру, які ображають або принижують честь та гідність.

Допит обвинувачуваного за відсутності іншого обвинувачуваного допускається тільки за ухвалою суду у виняткових випадках, коли цього вимагають інтереси встановлення істини. Така необхідність може виникнути, наприклад, у разі, коли підсудний, який пере­буває під впливом іншого підсудного, побоюється говорити правду, зокрема, викривати його як співучасника злочину. Після повернення підсудного до зали судового засідання голова знайомить його зі свідченнями, отриманими за його відсутності, та надає йому можливість ставити запитання підсудному, допитаному за його відсутності, а також дати свої пояснення.

Підсудний має право користуватися нотатками та давати з дозволу голови показання в будь-який момент судового розгляду.

У процесі допиту сторони процесу чи суд з метою одержання правдивих свідчень та достовірної інформації може пред'являти допитуваному речові докази, документи, про­токоли інших слідчих дій чи матеріали технічного документування, розкривати їх зміст та ставити питання з приводу пред'явлених доказів.

Голова (суддя під час одноособового розгляду справи) має право відхиляти питання будь-якого учасника розгляду, якщо вони не стосуються справи. Цим правом голова повинен користуватися досить обачливо з тим, щоб не були порушені права учасників змагального судового розгляду, і щоб це не завадило встановленню істини.

У судовій практиці нерідко виникають такі ситуації, коли свідчення підсудного в суді протилежні його свідченням на досудовому слідстві. У такому випадку суд має можливість на певній стадії судового слідства оголосити показання, які підсудний дав на досудовому слідстві, і запропонувати йому пояснити причини розбіжностей. Подібне право у суду виникає і у випадках відмови підсудного свідчити. З урахуванням принципу безпосередності фактично суд зобов'язаний дослідити всі докази, які є в справі, а, отже, й оголосити всі документи, в тому числі і показання чи пояснення осіб, які ними давались на досудових стадіях процесу.

У чинному процесуальному законодавстві з'явилась одна стаття, яка може викликати багато зауважень. Так, суд за згодою сторін може обмежити дослідження фактичних обста­вин справи допитом підсудного після чого переходить до судових дебатів.

Цим правилом користуватись взагалі не треба. Необхідно враховувати, що вирок має бути постановленим на достовірних, а, отже, досліджених і перевірених доказах. Викла­дені у аналізованій статті спрощення судового слідства фактично не можуть знайти свого застосування в системі чинного процесуального законодавства України. Слід пам'ятати і враховувати, що: учасники судового розгляду мають право в судових дебатах посилатися тільки на ті докази, які були досліджені в судовому засіданні; суд обґрунтовує вирок лише на тих доказах, які були розглянуті в судовому засіданні.