Стаття 280. Підстави та порядок зупинення досудового розслідування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701

1. Досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про під­озру у разі, якщо:

1) підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає йо^о участі у кри­мінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним медичним

висновком;

підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме;

наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

До зупинення досудового розслідування слідчий зобов'язаний виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для встановлення місцезнаходження особи, якщо зупинити досудове розслідування необхідно у зв'язку з обставинами, передбаченими пунктом 2 частини першої цієї статті.

Якщо у кримінальному провадженні є два або декілька підозрюваних, а підстави для зупинення стосуються не всіх, прокурор має право виділити досудове розслідування і зупинити його стосовно окремих підозрюваних.

Досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою прокурора або слідчого за погодженням з прокурором, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Копія постанови надсилається стороні захисту, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які мають право її оскаржити слідчому судді.

Після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

(Стаття зі змінами, внесеними згідно із Законом України № 314-УІІ від 23.05.2013)

Зупинення досудового слідства - це вимушене припинення процесуальної діяльності внаслідок появи обставин, які не дають змоги здійснити подальше провадження і закінчити слідство.

Закон передбачає застосування інституту зупинення розслідування у справах, де вста­новлена особа, яка вчинила кримінально карне діяння і прийнято рішення про повідомлення конкретній особі про підозру. Закон виходив з того, що зупиняти розслідування в разі, коли особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена, немає сенсу, адже за таких умов строки слідства не спливають.

Тяжка хвороба підозрюваного є підставою для зупинення досудового слідства тоді, коли вона є тимчасовою, а її тяжкість не дає змоги здійснити допит, слідчий експеримент тощо, тобто виключає можливість провадження слідчих дій за участю обвинуваченого. Якщо хвороба невиліковна - ставиться питання про закриття справи за зміною обстановки.

Обраний щодо підозрюваного запобіжний захід може бути скасовано або змінено за наявності для того підстав та з огляду на доцільність. Зміна або відміна запобіжного заходу не повинні ставити під загрозу вирішення завдань кримінального процесу.

Якщо ж при зупиненні справи запобіжний захід у вигляді взяття під варту залишився чинним - слід мати на увазі, що в цьому разі плин строків слідства зупинений, а строки тримання під вартою продовжують спливати і в необхідних випадках мають бути подовжені.

Слід зважати й на те, що якщо підозрюваний захворів на тяжку психічну хворобу, то в такому разі виникає необхідність проведення судово-психіатричної експертизи, і слід­чий за постановою слідчого судді може направити особу до відповідної медичної установи для обстеження, нагляду та лікування. У строк тримання під вартою включається час перебування особи на стаціонарному експертному обстеженні у психіатричній медичній установі будь-якого типу.

За наявності однієї з визначених в ч. 1 ст. 280 КПК України підстав слідчий за пого­дженням із прокурором або прокурор виносять постанову про зупинення досудового роз­слідування. Після прийняття такого рішення призупиняються плином строки розслідування.

Серед положень коментованої статті є одне, яке може отримати неоднозначне тлума­чення -«після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного».

То які ж зі слідчих дій можуть бути спрямованими на встановлення місцезнахо­дження підозрюваного? Частково відповідь на ці питання в різних редакційних викла­дах знаходимо в тексті окремих норм закону, присвячених провадженню слідчих дій.

Наприклад, такі положення нерідко містяться в нормах, присвячених негласним слідчим (розшуковим) діям:

У разі якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться з метою встановлення місцезнаходження особи, яка переховується від органів досудового розслідування, та ого­лошена в розшук, «вона може тривати до встановлення місцезнаходження розшукуваної особи» (ч. 4 ст. 249 КПК України). Фактично ця норма дозволяє вважати усі негласні слідчі (розшукові) дії спрямованими на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268 КПК України) за своїм змістом саме й призначене для встановлення місця знаходження певної особи, а якщо гака особа є підозрюваною, то, безумовно, може бути спрямована на розшук (вста­новлення місцезнаходження) підозрюваного.

Слідчий має право обстежити публічно недоступні місця, житло чи інше володіння особи шляхом таємного проникнення в них, у тому числі з використанням технічних засо­бів, з метою...: виявлення осіб, які розшукуються (ч. 1 ст. 267 КПК України).

Безумовно, переліком негласних слідчих (розшукових) дати відповідь на питання про те. які ж зі слідчих дій можуть бути спрямованими на встановлення місцезнаходження підозрюваного, неможливо. Інколи це підтверджується і в нормах, присвячених іншим слідчим діям. Наприклад, «обшук проводиться з метою ... встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб» (ч. 1 ст. 234 КПК України). З такою ж метою фактично може бути проведений і допит.

Якщо ж арсенал дозволених слідчих дій для досягнення указаної мети є замалим, можна буде говорити, що штучні перепони для досягнення мети кримінального провадження, невиправдані; якщо ж він стає великим, то можуть бути знівельовані самі цілі інституту зупинення розслідування. Може виникати ситуація, коли зупиненням розслідування плин строків слідства призупинено, але саме слідство активно проваджується за рахунок неглас­них слідчих (розшукових) дій, тим більше пов'язаних з суттєвим обмеженням прав і свобод людини, і тривати досить довго. Тоді можна говорити про недотримання принципу спра­ведливих строків провадження. Знову маємо складну проблему. На наш погляд, доцільніше законодавчо дозволити щодо зупиненої провадженням справи здійснювати заходи опера- тивно-розшукового характеру та слідчі дії, які не пов'язані з обмеженням прав і свобод людини та не потребують дозволу слідчого судді.