ВСТУП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701

Jus est ars boni et aequi (Право є мистецтво ообра і справедливості)

В наш час юристу як ніколи потрібно маги силу, волю, мудрість, мужність та знання, щоб розумно відповідати добром на добро й справедливістю на зло. Необхідно постійно працювати над собою, оволодівати юридичним досвідом, учитись мистецтву роботи з дока­зами для пізнання істини та захисіу прав і свобод людини.

Час визначає необхідність постановки юридичної науки насамперед на захист прав і свобод людини, честі, гідності і репутація добропорядних громадян. Без цього неможливо закласти духовну, моральну основу нашого майбутнього.

Приступивши до розгляду справи, слідчий, прокурор або суддя не має змоги зупини­тися, зачекати, перепочити, відійти, відступити. Взявши на себе відповідальність за пошук правди та торжество справедливості, вони відповідають не тільки за свої помилкові дії, але й за неповороткість, непередбачливість, за практичну непридатність до високо професійної діяльності. Треба невтомно удосконалювати свою майстерність, наполегливо опановувати науку встановлення істини, вчитися мистецтву роботи з доказами, набувати досвід, трену­вати інтуїцію, розвивати прозорливість.

«Тисячі шляхів ведуть до хибної думки, - зауважував Ж.-Ж. Руссо. - до істини - тільки один». Той, хто наділений правом і владою, хто має бажання і волю, не повинен змарнувати час та втратити шанс зробити таємне явним, не повинен зійти зі шляху. Готових рецептів у цій складній справі, особливо коли багато хто зацікавлений в прихованні істини від пра­восуддя, немає та й не може бути. ІЗ кожному конкретному випадку шлях до Істини один, а кращий дороговказ - знання, допитливість розуму, воля й досвід.

Саме ці якості дозволяють захистити честь та гідність людини у складному змагаль­ному процесі. Якщо людина, її життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність і безпека с найвищою цінністю, то захист цих цінностей повинен стати головною метою юридичної науки й практики.

Нормам закону, що визначають права й свободи людини, велінням часу призначено стати нормами найвищої юридичної чинності. їм, і тільки їм варто віддавати перевагу в усіх суперечливих випадках, тлумачачи всі сумніви на користь громадянина, виходячи з принципу його добропорядності.

Святая святих юридичної пауки - захист і зміцнення принципу неприпустимості зву­ження існуючих прав і свобод людини. Це компас юридичної науки й законодавчої практики. Ми зобов'язані реальними справами забезпечувати крокування тільки в заданому напрямку. Дані людям рубежі свободи варто відстоювати рішуче, мужньо і професійно. Справжня велич держави полягає в добробуті і безпеці його громадян.

В 2012 році з Україна одержала новий Кримінальний процесуальний кодекс, який має запроваджувати змагальну модель правосуддя.

Водночас, як у законодавстві, гак і в практичній діяльності залишилось, а то й доба­вилось. багато нерозв'язаних проблем. Автор ніколи не був прихильником чинної редакції КГІК України, з огляду на його непослідовність, розпливчатість окремих норм, а часто і невиправдане багатослівя і формалізм. Зверніть увагу, якщо в старому Кодексі налічува­лось всього 448 статей, то в новому (під лозунгом спрощення судочинства і процесуальної економії) набралось уже 614 не менших за обсягом окремих статей. Законодавчій техніці бракує досконалості.

У новому КПК України поліцейське розслідування втиснули в рамки традиційного для нашого правового поля досудового слідства зі збереженням інституту слідчого. Колишні оперативно-розшукові дії «переодягнені» відтепер в процесуальну форму-«негласні слідчі (розшукові) дії, а відтак віднесені до компетенції слідчого. На слідчих звалили як проце­суальну, так і фактично оперативно-розшукову діяльність, а самих слідчих за гарантіями їх діяльності урівняли з колишніми дізнавачами. Оперативні працівники відсторонені від

процесуальної діяльності, та й негласні слідчі (розшукові) дії можуть проваджувати лише за окремою вказівкою слідчого. Новий КПК України запровадив новий інститут - негласні слідчі (розшукові) дії, але так чітко не визначився ні з їх системою, ні з процесуальною фор­мою їх провадження, залишаючи багато питань (коли, за яких умов, що, як, яким чином?), а отже і можливостей для свавілля. Прокурор не тільки наглядає за слідством, а й керує ним. Права захисників урівняли з правами обвинувачених, суд присяжних переплутали з народними засідателями. Державного бюро розслідувань досі ще не створено, а слідчі підрозділи прокуратури, які до цього розслідували відповідні посадові злочини, знаходяться в стані перманентної реорганізації, кінцевою метою якої є їх ліквідація. Законодавець відніс провадження негласних слідчих (розшуковик) дій до компетенції слідчого, на якого звали­лась уся процесуальна діяльність починаючи з отримання заяви про кримінальне право­порушення- збільшився обсяг слідчої роботи. Законодавець поклав функцію керівництва слідством на прокурора -збільшився обсяг прокурорської роботи. Законодавець вів нові фігури в кримінальному процесі - слідчого суддю і присяжних. .Як наслідок потребує збіль­шення штатна чисельність слідчих, прокурорів, суддів, а вочевидь і обсяг фінансування їх діяльності з державного бюджету. Критерій істини - практика підтверджує, за час роботи судових і правоохоронних органів за новим КПК України злочинність зросла, ефективність судочинства — знизилась. Очікувати іншого не було і немає підстав без кардинальних змін самого закону. На даному етапі наганного прийняття потребує Запкон про кримінальні проступки та визначення їх підслідності. Водночас, на наш погляд, за прикладом КГІК Грузії, оперуповновадених доцільно перевести в с таї у с детективів, наділивши їх правом як здійснення заходів ОРД так і самостійно розпопочинати розслідування та здійчнення невідкладних слідчих дій а, що може зменшити навантаження на слідчих та в більшій мірі зосередити професійні здібності і зусилля останніх на розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів

Разом з тим, треба мати на увазі, що важливіше попередити злочин, аніж розкрити той, який уже скоєний та завдав шкоди і болю людям. Жодне покарання не замінить ту моральну травму, якої було завдано потерпілому. І немає нічого більш жахливого, ніж звинувачення у злочині невинуватої людини. Образно кажучи "найкраще правосуддя те, яке робить себе зайвим". Закон має запровадити механізми попередження злочинів та усунення причин і умов їх скоєння.

У даній праці автор поставив за мету: з одного боку, в лаконічній та доступній формі викласти основи кримінально-процесуальної науки та процесуального законодавства, з іншого-узагальнити досягнення юриспруденції та внести пропозиції щодо удосконалення кримінально-процесуального права та практики його застосування.

З повагою

Той, хто взяв до рук цю книгу, хай пам'ятає слушну думку Я. Б. Княжнина, який зазна­чав, що «читається трояким чином: перше, читати і не розуміти; друге, читати і розуміти; третє, читати і розуміти навіть те, що не є написаним». Успіхів вам і удачі, дорогі читачі, на шляху пізнання.

Володимир Тертиіиник

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст. 88) {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 5076-УІ від 05.07.2012, ВВР. 2013, № 27, ст. 282; № 222-У1І від 18.04.2013, ВВР, 2014, № 11, ст. 131; № 314-УПвід 23.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст. 183; № 406-У11 від 04.07.2013; № 721-VIIвід 16.01.2014-втратив чинність на підставі Закону № 732-У11 від 28.01.2014; № 725-У11 від 16.01.2014 втратив чинність на підставі Закону № 732-УІІ від 28.01.2014; № 746-У11 від 21.02.2014, ВВР, 2014, № 12, ст. 188; № 767-У1І від 23.02.2014; № 1207-УІІвід 15.04.2014; № 1235-УІІ від 06.05.2014; № 1261-VII від 13.05.2014}