Стаття 216. Підслідність

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701

Слідчі органів внутрішніх справ здійснюють досудове розслідування криміналь­них правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбаче­них статтями 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 261, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332, 332-1, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України.

Якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 329, 422 Кримінального кодексу України, будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 425, 426 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із зло­чинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони роз­слідуються слідчими органів безпеки.

Слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодав­ства, здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 204, 209, 212, 212-1, 216, 219 Кримінального кодексу України.

Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, перед­бачені статтями 192, 200, 205, 222, 222-1, 358 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розсліду­вання, вони розслідуються слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

Слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють досудове розсліду­вання кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають осо­бливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад, суд­дями та працівниками правоохоронних органів.

5. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 209-1, 384, 385, 386, 387, 388, 396 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійсню­ється слідчим того органу, до підслідності якого відноситься злочин, у зв'язку з яким почато досудове розслідування.

Якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове роз­слідування, то у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження про­курор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, своєю постановою визначає підслідність всіх цих злочинів.

(Стаття зі змінами, внесеними згідно із Законам № 1207-VH від 15.04.2014; Законом № 746-VII від 21.02.2014; № 767-VII від 23.02.2014)

Підслідність — це сукупність встановлених законом ознак кримінальних справ, від­повідно до яких встановлюється конкретний слідчий орган, компетентний проваджувати досудове слідство.

Розрізняють предметну (родову), персональну, альтернативну, територіальну підслід­ність та підслідність за зв'язком справ.

Слідчими органів безпеки України провадиться розслідування злочинів проти основ національної безпеки, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, справи щодо контрабанди, терористичних актів та інших тяжких злочинів, визначених у законі.

Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями:

Статтею 109 —Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

Статтею 110 - Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України Статтею 111 - Державна зрада

Статтею 112 — Посягання на життя державного чи громадського діяча

Статтею 113 - Диверсія

Статтею 114 - Шпигунство

Статтею 201 - Контрабанда

Статтею 258 - Терористичний акт

Статтею 258—1 — Втягнення у вчинення терористичного акту Статтею 258-2 — Публічні заклики до вчинення терористичного акту Статтею 258-3 — Створення терористичної групи чи терористичної організації Статтею 258-^4 — Сприяння вчиненню терористичного акту Статтею 258-5 - Фінансування тероризму

Статтею 261 - Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становляти підвищену небез­пеку для оточення

Статтею 265—1 — Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи при­строю, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію

Статтею 305 - Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Статтею 328 — Розголошення державної таємниці Статтею 329 - Втрата документів, що містять державну таємницю Статтею 330 - Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інфор­мацію, яка є власністю держави

Статтею 332 - Незаконне переправлення осіб через державний кордон України Статтею 332-1 - Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

Статтею 333 - Незаконне вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки Статтею 334 — Порушення правил міжнародних польотів

Статтею 359 - Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації

Статтею 422 - Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості Статтею 436 - Пропаганда війни

Статтею 437 - Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни Статтею 438 — Порушення законів та звичаїв війни Статтею 439 - Застосування зброї масового знищення

Статтею 440 - Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення Статтею 441 - Екоцид Статтею 442 - Геноцид

Статтею 443 - Посягання на життя представника іноземної держави Статтею 444 - Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист Статтею 446 - Піратство Статтею 447 - Найманство.

Якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328 Розголошення державної таємниці, 329 - В трата документів, що містять державну таємницю, 422 — Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості Кримінального кодексу України, будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364 - Зловживання владою або службовим становищем, 365 - Перевищення влади або службових повноважень, 366 - Службове підроблення, 367 - Службова недбалість, 425 - Недбале ставлення до військової служби, 426 - Бездіяльність військової влади, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів безпеки.

Слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями:

Статтею 204 - Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збу ту підакцизних товарів

Статтею 209 - Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом

Статтею 212 — Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів Статтею 212-1 - Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Статтею 216 - Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок Статтею 219 - Доведення до банкрутства.

Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, передба­чені статтями: 192 - Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, 200 - Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, 205 - Фіктивне підприємництво, 222 - Шахрайство з фінансовими ресурсами, 222-1 - Мані­пулювання на фондовому ринку, 358 - Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

Слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування кри­мінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо відпо­відальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу» (Президент України, Голова Верховної Ради України та його заступники, голови постійних комісій Верховної Ради України та їх заступники, народні депутати України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, Голова та члени Конститу­ційного Суду України, Голова та судді Верховного Суду України, голови та судді Вищих спеціалізованих судів України, Генеральний прокурор України та його заступники), осо­бами, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад (перелік таких наданий у от. 25 Закону України «Про державну службу»), суддями та працівниками правоохоронних органів.

Слідчим органів внутрішніх справ підслідні переважно справи щодо кримінальних право­порушень проти життя і здоров'я людини, власності та у сфері господарської діяльності, злочини проти здоров'я, честі й гідності особи, громадської безпеки, порядку і моральності, злочини проти довкілля та деякі інші злочини, які не віднесені до підслідності інших слідчих підрозділів. Слідчим органів внутрішніх справ підслідні справи про злочини, які передбачені: Статтею 115 - Умисне вбивство

Статтею 116 - Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання Статтею 117 - Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини Статтею 118 — Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця Статтею 119 - Вбивство через необережність Статтею 120 - Доведення до самогубства Статтею 121 - Умисне тяжке тілесне ушкодження Статтею 122 - Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

Статтею 123 - Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душев­ного хвилювання

Статтею 124 — Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця Статтею 127 - Газування

Статтею 128 - Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження Статтею 129 — 1 Іогроза вбивством

Статтею 130 - Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфек­ційної хвороби

Статтею 134 - Незаконне проведення аборту

Статтею 146 - Незаконне позбавлення волі або викрадення людини Статтею 147 - Захоплення заручників

Статтею 149 - Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини Статтею 152 - Зґвалтування

Статтею 153 - І Іасильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом

Статтею 154 - Примушування до вступу в статевий зв'язок

Статтею 155 - Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості

Статтею 156 - Розбещення неповнолітніх

Статтею 162 - Порушення недоторканності житла

Статтею 163 - Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер Статтею 164 - Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей Статтею 165 - Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків Статтею 166 - Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування

Статтею 171 - Протидія законній професійній діяльності журналістів Статтею 176 - Порушення авторського права і суміжних прав Статтею 185 - Крадіжка Статтею 186-Грабіж

Статтею 187 - Розбій

Статтею 188 - Викрадення кабельних ліній та інших мереж Статтею 189 - Вимагання Статтею 190 - Шахрайство

Статтею 233 - Незаконна приватизація державного, комунального майна

Статтею 239 - Забруднення або псування земель

Статтею 240 - Порушення правил охорони надр

Статтею 241 - Забруднення атмосферного повітря

Статтею 242 - Порушення правил охорони вод

Статтею 243 - Забруднення моря

Статтею 244 - Порушення законодавства про континентальний шельф України Статтею 248 - Незаконне полювання

Статтею 249 - Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом

Статтею 251 - Порушення ветеринарних правил Статтею 257 — Бандитизм

Статтею 259 - Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, зни­щення чи пошкодження об'єктів власності

Статтею 263 - Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

Статтею 286 - Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Статтею 296 - Хуліганство

Статтею 299 - Жорстоке поводження з тваринами

Статтею 302 - Створення або утримання місць розпусти і звідництво

Статтею 303 - Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією

Статтею 304 - Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність

Статтею 307 - Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, пере­везення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Статтею 308 - Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотроп­них речовин або їх аналогів чи заволодіния ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

Статтею 309 - Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту Статтею 310 — Посів або вирощування снотворного маку чи конопель Статтею 311 - Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, пере­везення чи пересилання прекурсорів

Статтею 312- Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

Статтею 313 - Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням

Статтею 314 — Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

Статтею 315 - Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

Статтею 316 - Незаконне публічне вживання наркотичних засобів Статтею 317- Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Статтею 338 - Наруга над державними символами

Статтею 361 — Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж

Статтею 368 - Одержання хабара

Статтею 369 - Давання хабара

Статтею 370 - Провокація хабара

Статтею 374 - Порушення права на захист,

та деякі інші злочини, які не віднесені до підслідності слідчих підрозділів служби безпеки, Державного бюро розслідувань та слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

(Законодавець має ще, з одного боку, здійснити законодавче забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань, а з іншого, врешті визначитись із розмежуванням злочинів і проступків, а отже, слід очікувати на корективи у цих нормах. Тому доцільно стежити за змінами і доповненнями цих норм).

Територіальна підслідність визначає, слідчий якого адміністративного району (області) повинен провести досудове слідство. Досудове розслідування проводиться в тому районі, де вчинено злочин.