Стаття 207. Законне затримання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701

Ніхто не може бути затриманий без ухвали слідчого судді, суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Особливості затримання окремої категорії осіб визначаються главою 37 цього Кодексу.

Кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу, крім осіб, зазначених у статті 482 цього Кодексу:

при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення;

безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час без­перервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні.

Кожен, хто не є уповноваженою службовою особою (особою, якій законом надано право здійснювати затримання) і затримав відповідну особу в порядку, передбаченому частиною другою цієї статті, зобов'язаний негайно доставити її до уповноваженої служ­бової особи або негайно повідомити уповноважену службову особу про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

Включення цієї норми до КПК України є логічним продовженням інституту затримання як обставини, що виключає злочинність діяння, який передбачений ст. 38 КК України, де визначено, що не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам влади, якщо у процесі не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи. Перевищенням заходів, необхідних для затримання злочинця, визнається умисне заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці затримання злочинця. Перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, має наслідком відповідальність лише у випад­ках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 КК України.

Здійснення такого затримання не можна розглядати тільки як обставину, що виключає злочинність діяння, для того, хто затримував, адже у процесі затримання є певні обставини, які не можуть не хвилювати і того, кого затримують, тобто тут має місце система багато­гранних правовідносини. Спроба регламентувати їх кримінально-процесуальним законом виправдана, бо сама процедура затримання має ознаки процесуальних правовідносин.

Закон шляхетно визначив як право кожної людини на необхідну оборону, так і право на затримання злочинця. Право на затримання безумовно обмежує свободу того, кого затримують, але воно має відбуватись як виняток із правила, по суті в умовах крайньої необхідності, для захисту більш вагомих цінностей, прав і свобод інших людей, коли іншим шляхом досягти такого захисту неможливо.

Акцентуація закону на право затримувати правопорушника після вчинення або замаху на вчинення кримінального правопорушення, або безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні, означає що таке право виникає як у потерпілих, так і очевидців злочину (криміналь­ного правопорушення), який чиниться к конкретному просторі і часі, характер способу такого злочину (кримінального правопорушення) є сам по собі для них очевидним, «плинним на їх очах», безсумнівним і таким, який без затримання може залишитись невикритим.

До таких кримінальних правопорушень зараховують зазвичай злочини проти життя і здоров'я людини, крадіжки, грабежі, розбійні напади, зґвалтування тощо. Не варто засто­совувати інститут затримання щодо осіб, які вчиняють діяння, щодо яких можуть бути сумніви стосовно їх злочинного характеру чи визначення винуватої особи (злочини у сфері господарської діяльності тощо), або для їх викриття буде достатньо повідомлення про такі злочини в слідчі органи (наприклад, ухилення від лікування венеричною хворобою тощо).

Право кожного на затримання особи, яка вчиняє чи здійснює замах на вчинення кри­мінального правопорушення, або безпосередньо після вчинення кримінального правопору­шення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні, означає надання кожному: права на застосування фізичної сили чи виправданих і необхідних заходів для припинення злочину чи іншого кримінального правопорушення; для фізичного захоплення злочинця (правопорушника); на застосування сили чи інших необхідних засобів для його супроводу, доставления до правоохоронного органу. Рівень застосування сили буде законним, якщо він був необхідним для подолання рівня опору затримуваного.

Закон не передбачає обов'язку фіксації факту затримання затримуваним. Щодо обставин затри­мання він може надати пояснення слідчому не допиті. Але закон і не забороняє застосовування відеорегістраторів чи здійснити відеозапис події кримінального правопорушення іншим чином. Часто такі відеозагіиси можуть здійснюватись цілодобово охоронними агентствами в закладах торгівлі, з яких виявляються факти крадіжок (наприклад, крадіжок товарів покупцями чи кра­діжок гаманців покупців злодюжками в супермаркетах тощо). Поряд з правом на затримання особи кожним, корисно буде надання затримуючим органам розслідування матеріали доказового характеру, які підтверджують злочин, і можуть бути використані в доказуванні. Якщо громадя­нин зважився на затримання кримінального правопорушника, за можливості варто запросити до правоохоронного органу і інших очевидців кримінально карної події чи попіклуватись про їх імена та прізвища, з тим. щоб вони згодом могли бути запрошені для допиту як свідки.

Відповідно до ст. 209 КГЖ України особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою. Тобто для такої форми затримання строк затримання підозрюваного починає спливати не з фактич­ного захвату особи, а з моменту доставления її до правоохоронного органу. Співробітники органів внутрішніх справ, СБУ України та інших правоохоронних органів мають отримати від громадянина, який затримав кримінального правопорушника, заяву щодо злочину (кримінального правопорушення) з викладенням обставин такого правопорушення, підстав та часу фактичного затримання особи і часу доставления її до правоохоронного органу.