Стаття 206. Загальні обов'язки судді щодо захисту прав людини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701

Кожен слідчий суддя суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться особа, яка тримається під вартою, має право постановити ухвалу, якою зобов'язати будь-який орган державної влади чи службову особу забезпечити додержання прав такої особи.

Якщо слідчий суддя отримує з будь-яких джерел відомості, які створюють обґрун­товану підозру, що в межах територіальної юрисдикції суду знаходиться особа, позбав­лена свободи за відсутності судового рішення, яке набрало законної сили, або не звіль­нена з-під варти після внесення застави в установленому цим Кодексом порядку, він зобов'язаний постановити ухвалу, якою має зобов'язати будь-який орган державної влади чи службову особу, під вартою яких тримається особа, негайно доставити цю особу до слідчого судді для з'ясування підстав позбавлення свободи.

Слідчий суддя зобов'язаний звільнити позбавлену свободи особу, якщо орган державної влади чи службова особа, під вартою яких тримається ця особа, не надасть судове рішення, яке набрало законної сили, або не доведе наявність інших правових підстав для позбавлення особи свободи.

Якщо до доставлення такої особи до слідчого судді прокурор, слідчий звернеться з клопотанням про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя зобов'язаний забез­печити проведення у найкоротший строк розгляду цього клопотання.

Незалежно від наявності клопотання слідчого, прокурора, слідчий суддя зобов'язаний звільнити особу, якщо орган державної влади чи службова особа, під вар­тою яких трималася ця особа, не доведе:

існування передбачених законом підстав для затримання особи без ухвали слід­чого судді, суду;

неперевищення граничного строку тримання під вартою;

відсутність зволікання у доставленні особи до суду.

Якщо під час будь-якого судового засідання особа заявляє про застосування до неї насильства під час затримання або тримання в уповноваженому органі державної влади, державній установі (орган державної влади, державна установа, яким законом надано право здійснювати тримання під вартою осіб), слідчий суддя зобов'язаний зафіксувати таку заяву або прийняти від особи письмову заяву та:

забезпечити невідкладне проведення судово-медичного обстеження особи;

доручити відповідному органу досудового розслідування провести дослідження фактів, викладених в заяві особи;

вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки особи згідно із законодавством.

Слідчий суддя зобов'язаний діяти в порядку, передбаченому частиною шостою цієї статті, незалежно від наявності заяви особи, якщо її зовнішній вигляд, стан чи інші відомі слідчому судді обставини дають підстави для обґрунтованої підозри порушення вимог законодавства під час затримання або тримання в уповноваженому органі державної влади, державній установі.

Слідчий суддя має право не вживати дій, зазначених у частині шостій цієї статті, якщо прокурор доведе, що ці дії вже здійснені або здійснюються.

Слідчий суддя зобов'язаний вжити необхідних заходів для забезпечення особи, яка позбавлена свободи, захисником і відкласти будь-який розгляд, у якому бере участь така особа, на необхідний для забезпечення особи захисником час, якщо вона бажає залучити захисника або якщо слідчий суддя вирішить, що обставини, встановлені під час кримінального провадження, вимагають участі захисника.

Покладання на слідчого суддю обов 'язків щодо захисту прав людини під час її затри­мання чи взятті під варту створює додаткові гарантії забезпечення верховенства права у процесі застосування інституту запобіжних заходів, практика застосування якого показує його складність і вразливість. Підтвердженням цього є рішення Європейського суду з прав людини. Показовою в цьому плані є справа «Смолик проти України» (Case of Smolik v. Ukraine) (Заява № 11778/0, рішення від 19.01.2012). Громадянина Смолика 12 травня 2004 р. було затримано за підозрою у вчиненні злочину. Крім того, співробітниками міліції не було складено протокол про затримання заявника та не було роз'яснено йому процесуальних прав. 13 травня 2004 р. слідчим прокуратури було складено протокол про затримання заяв­ника. 16 травня 2004 р. судом щодо заявника було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 26 листопада 2004 р. апеляційний суд Миколаївської області визнав заявника винуватим у вчиненні злочину та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі. Європейський суд встановив порушення п. 1 ст. 5 Конвенції у зв'язку з тим, що тримання заявника під вартою на початковому етапі провадження було незаконним, оскільки, по-перше, до 13 травня 2004 р. заявнику не було роз'яснено його процесуальні права; по-друге, в період з 17.00 год. 12 травня 2004 р. до 17.10 год. 13 травня 2004 р. тримання заявника під вартою не було документально фіксоване, що призвело до того, що він утримувався під вартою без судового рішення більше, ніж встановлені національним законодавством 72 години.

Найбільш поширеними в Україні правопорушеннями, на які посилаються заявники - громадяни України, звертаючись до Європейського суду, є: бездоказове затримання осіб або порушення прав під час затримання та взяття під варту. Прийняття рішень на користь затримуваних осіб як потерпілих від зловживань владою стало звичною практикою Євро­пейського суду з прав людини.

У справі № 15825/06 «Яковенко проти України» від 25.01.2008 заявник скаржився на те, що підозрюваний був затриманий протягом доби без складання протоколу, викривальні свідчення були надані із застосуванням фізичного насильства, затриманий подавав скарги на дії працівників міліції, що спричинили тілесні ушкодження, але відповідей не отримав, умови тримання в СІЗО жахливі, умови перевезення із СІЗО до суду нелюдські, затриманий мав тяжкі захворювання, але скарги на стан здоров'я не були розглянуті, внаслідок чого обвинувачений помер в СІЗО. Європейський суд з прав людини констатував, що тяжкий фізичний стан став наслідком жахливих умов тримання в камерах досудового ув'язнення, затриманому не було надано медичної допомоги, що дорівнює нелюдському поводженню, умови перевезення затриманих не відповідають мінімальним стандартам.

Покладання на слідчого суддю обов 'язків щодо захисту прав людини під час її затримання чи взяття під варту, може докорінним чином в позитивному плані змінити си^ацію із забез­печенням законності у процесі застосування запобіжних заходів для забезпечення належної чисельності судових слідчих, напрацювання досвіду такої роботи та ініціативної їх діяльності.