Стаття 193. Порядок розгляду клопотання про застосування запо­біжного заходу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701

Розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Слідчий суддя, суд, до якого прибув або доставлений підозрюваний, обвинуваче­ний для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу, зобов'язаний роз'яснити його права:

мати захисника;

знати суть та підстави підозри або обвинувачення;

знати підстави його затримання;

відмовитися давати пояснення, показання з приводу підозри або обвинувачення;

давати пояснення щодо будь-яких обставин його затримання та тримання під вартою;

досліджувати речові докази, документи, показання, на які посилається прокурор, та надавати речі, документи, показання інших осіб на спростування доводів прокурора;

заявляти клопотання пр0 виклик і допит свідків, показання яких можуть мати зна­чення для вирішення питань цього розгляду.

Слідчий суддя, суд зобов'язаний вжити необхідних заходів для забезпечення захисником підозрюваного, обвинуваченого, якщо останній заявив клопотання про залучення захисника, якщо участь захисника є обов'язковою або якщо слідчий суддя, суд вирішить, що обставини кримінального провадження вимагають участі захисника.

За клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя, суд має право заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заходу.

Будь-які твердження чи заяви підозрюваного, обвинуваченого, зроблені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, не можуть бути використані на доведення його винуватості у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується, або у будь-якому іншому правопорушенні.

Слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрю­ваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, перед­бачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слід­чий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про засто­сування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту має бути розглянуто судом протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання підозрюваного чи обвинуваченого.

Закон зобов'язує слідчого суддю, суд, до якого прибув або доставлений підозрюваний, обвинувачений для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу, роз'яснити його права.

Загалом права підозрюваного, обвинуваченого викладені в ст. 42 КПК України, де сто­совно досудового розслідування їх названо дванадцять. У коментованій статті їх названо лише сім. Вочевидь, законодавець мав на увазі, скоріше за все, лише той обсяг прав, який може використовуватись на відповідному проміжку часу під час затримання і розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу. Тоді чому у коментованій статті не названо право підозрюваного вимагати перевірки обгрунтованості затримання або право на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування. Казуїстичними є і редакційні розбіжності у викладенні прав підозрюваного у двох різних статтях. Наприклад, ст. 42 КПК України визначає, що підозрюваний (обви­нувачений) має право «не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання», а в ст. 193 КПК України - «відмовитися давати пояснення, показання з приводу підозри або обвинувачення», або в останній статті декларується право підозрюваного (обвинувачений) «мати захисника», а в ст. 42 КПК України, визначається що підозрюваний чи обвинувачений має право «на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допи ту - мати такі поба­чення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату».

На наш погляд, для слідчої і судової практики слід застосовувати уніфіковані трафарети процесуальних актів. Щодо цього випадку це буде пам'ятка прав підозрюваного, яка має складатись на основі ст. 42 КПК України (з більш широким викладенням прав відповідного учаснику процесу) та бути єдиною для усіх стадій кримінального провадження.

Положення коментованої статті, що «будь-які твердження чи заяви підозрюваного, обви­нуваченого, зроблені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, не можуть бути використані на доведення його винуватості у кримінальному правопору­шенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується, або у будь-якому іншому право­порушенні», попри те, що і так заплутують вкрай заплутану теорію доказів, все ж таки слід сприймати оптимістично, крізь призму гуманістичних засад, зважаючи нате, що такий розгляд має бути здійснений у стислий проміжок часу, а відповідно без можливості застосування усіх необхідних процесуальних гарантій правосуддя, що обумовило законодавця визнати повноцінним джерелом доказів лише допит відповідної особи в судовому розгляді справи.