Анотація

Даґ О. Гессен, Томас Гілланд Еріксен

Біг на місці: парадокси конкуренції

Переклад з норвезької Ірини Сабор

Київ Ніка-Центр 2014

УДК 574 + 316.77 ББК 28.080:60.56 Г43

Переклад з норвезької Ірини Сабор

Переклад за виданням: Dag О. Hessen og Thomas Hylland Eriksen Pä stedet Ipp. Konkurransens paradokser

Гессен Д. О.

Г43 Біг на місці: парадокси конкуренції / Даґ О. Гессен, Томас Гілланд Еріксен ; пер. з норвезьк. І. Сабор. - К. : Ніка-Центр, 2014. - 208 с.

ISBN 978-966-521-647-6

Книжка норвезьких науковців Д.О. Гессена та Т.Г. Еріксена присвя­чена такому соціальному феномену, як конкуренція. Автори дослідили прояв цього явища у різних царинах суспільного життя — від живої природи до політики та спорту, — називаючи його перегонами на бі­говій дорожці. Конкуренція має як позитивні, так і негативні наслідки. І завдання людини XXI століття — направити конкуренцію у потрібне русло, щоб зберегти її ефект позитивних змін і творчого розвитку і водночас нейтралізувати негативні, наприклад шкідливий вплив на довкілля. Ми мешкаємо у світі з обмеженими ресурсами, при цьому одні ресурси цінніші за інші, й боротьба за ліпші з них триває як на індивідуальному рівні, так і на рівні держав і їхніх об'єднань. Конку­ренція може спричинити вимирання виду, коли вона доводить його представників до абсурду самознищення, та призвести до екологічних катастроф. І обов'язок сучасної сумлінної людини цього уникнути.

Для широкого кола читачів.

УДК 574 + 316.77 ББК 28.080:60.56

© 2012, Н. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS © Переклад. І. Сабор, 2014 © Оригінал-макет. Видавництво «Ніка-Центр», ISBN 978-966-521-647-6   2014