Посилання

Michael Flocker: The Hedonism Handbook: Mastering the Lost Arts of Lei­sure and Pleasure. Cambridge, MA: Da Capo 2004.

Lewis Carroll: Through the Looking Glass. London: Penguin Popular Classics 2003 (1872).

Thomas Hylland Eriksen, Dag O. Hessen: Hedonisme. Oslo: Aschehoug 1999.

Morten Bremer Maerli: Atomvapen. Oslo: Pax 2009.

Sverker Sorlin: Kroppens geni: Marit, Petter og langrenn som lidenskap. Oslo: Pax 2010.

Matt Ridley: The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature. London: Penguin 1984.

Leigh Van Valen: «А new evolutionary law», Evolutionary Theory I (1973), c. 1-30.

Наприклад, див. W.P.Barnett: The Red Queen Among Organizations: How Competitiveness Evolves. Princeton, NJ: Princeton University Press 2008.

Dennett, D.C. Darwin's Dangerous Idea. Evolution and the Meanings of Life. New York: Touchstone 1995.

Birkhead, T.R., A.P. Moller: Sperm Competition and Sexual Selection. New York: Academic Press 1998.

William R. Rice and Brett Holland: «The enemies within: Intergenomic con­flict, interlocus contest evolution (ICE), and the intraspecific Red Queen», Behavioral Ecology and Sociobiology, 1997, Volume 41, Number 1:1-10.

http://www.marketingweek.co.uk

HegnarOnline, 08.02.2011

Malcolm Gladwell: Tipping Point: Nar sma ting skaper store endringer. Oslo: Gyldendal 2006 (2001).

Richard Dawkins: The Selfish Gene. New York: Oxford University Press 1976.

Susan Balckmore: The Meme Machine. New York: Oxford University Press, 1999. Норвезьке видання: Memesket. Bokklubben Dagens Boker 2003.

Більше про це див. Т.Н.Eriksen: Soppel: Avfall і en verden av bivirkinger. Oslo: Aschehoug: 2011.

Helle Skjervold, Aftenposten 11.05.2010.

Konrad Lorenz: Den sakalte ondskap: Om aggresjon hos mennesker og dyr. Oslo: Cappelen 1968 (1963).

Ibid.

Ron A. Moen, Pastor John, Yosef Cohen: «Antler growth and extinction of Irish elk», Evolutionary Ecology Research, 1999, 1:235-249.

Tainter, Joseph: The Collapse of Complex Societies. Cambridge: Cambridge University Press 1988.

Catherine Hakim: «Erotic Capital», European Sociological Review, 26 (2010): 499-518.

Mari Mikkelsen: «Fordi jeg fortjener det». Skjonnhet som identitetsmarker blant unge kvinner і Oslo. MA-oppgave і sosialantropologi, Universitetet і Oslo 2010.

Charles Darwin: On the various contrivances by which British and foreign orchids are fertilized by insects. London: Jon Murray 1862. Christine Myrvagn: Forbruksagentene. Oslo: Pax 2009. Malcolm Gladwell: «True colors: Hair dye and the hidden history of postwar America». I Gladwell: What the Dog Saw, s. 76-100. London: Allen Lane 2010.

Christopher Lasch: Den narsissistiske kultur. Oslo: Pax 2009. Christine Myrvagn: Forbruksagentene. Oslo: Pax 2009. Mat, makt og avmakt — om styrkeforholdene і verdikjeden for mat. NOU 2011: 4.

Aftenposten, 2.05.2011.

Bent Sofus Tranoy. Markedets makt over sinnene. Oslo: Aschehoug 2006. Ibid.

Henry Petroski: The Evolution of Useful Things. New York: Vintage 1994. Gregory Bateson: Mind and Nature: A Necessary Unity. Glasgow: Fontana 1979.

Richard Dawkins: The Selfish Gene. New York: Oxford University Press 1976.

Tor Norretranders: Det generöse mennesket: En naturhistorie om at umak gir make. Oslo: Aschehoug 2005.

Gregory Bateson: «Metalogue: How much do you know?» I Bateson: Steps To An Ecology Of Mind. New York: Ballantine 1972. D.W.Aksnes, D.O.Hessen: The structure and development of polar research (1981-2007): A publication-basen approach». Arctic, Antarctic and Alpine Research 41 (2009): 155-163. Aftenposten, 10.02.2011.

Odd Are Berkaak: «In the heart of the volcano: Olympic Games as Perfor­mance and as Public Event. Oxford: Berghahn 1999. Див. Rune Slagstad: [Sporten]. Oslo: Pax 2008.

Див. Kari Steen-Johnsen, Iver B. Neumann, red.: Meningen med idretten. Oslo: Unipub 2009; див. також Rune Slagstad: [Sporten], Onkel Skrues skattejakt. Donald-Pocket nr.2. Oslo: Hjemmet 1969. Marcel Mauss: Gaven. Oslo: Cappelen Akademisk 1995 (1925). Patricia Collins: Dodslekene. Oslo: Gyldendal 2010.

Odd Are Berkaak, Ivar Frones: Tegn, tekst og samfunn. Oslo: Abstrakt 2005.

Див., наприклад, Ernest Gellner: Plough, Sword, Book. Chicago: Chicago University Press 1988.

Arne Johan Vetlesen: «Nar valgfrihet blir valgtvang ». / T.H.Eriksen, A.J.Vetlesen, red.: Frihet. Oslo: Universitetsforlaget 2007.

Garrett Hardin: «The Tragedy of the Commons», Science, 162: 1243- 1248.

Jared Diamond: Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. New York: Viking 2005.

Thor Heyerdahl: Gronn var Jorden pa den syvende dag. Oslo: Gyldendal 1991.

Wynne-Edvards, V.C.: Animal Dispersion in Relation to Social Behaviour. Edinburgh: Oliver and Boyd 1962.

Про це ми вже писали у Egoisme (Oslo: Aschehoug 1999).

Frans de Waal: Chimpanzee Politics: Power and Sex Among Apes. Baltimore: JHU Press 2007 (1982).

Bart Holldobler, Edward O.T. Wislon: The Superorganism. Norton, New York: Norton 2009.

Jens Krause, Graeme D. Ruxton, Stefan Krause: «Swarm intelligence in ani­mals and humans», Trends in Ecology and Evolution 25 (2010), c. 28-34.

The Expression of the Emotions in Man and Animals, 1872.

De Waal, Frans: The Age of Empathy: Nature's Lessons for a Kinder Society. New York: Harmony 2009.

Ian Morris: Why the West Rules for Now, New York: Farrar, Straus & Giroux 2010, Kindle, loc. 1103.

Ibid, loc. 1174.

Louis Dumont: Homo Hierarchicus. Chicago: University of Chicago Press 1980 [1968].

Європейський моніторинговий центр з питань наркотиків і наркоза- лежності , Річний звіт 2010, ISBN 978-92-9168-447-2.

Новини NRK за 11.11.2010.

Див. Thomas Hylland Eriksen: Rotter og fotter, Oslo: Aschehoug 2004.

Elliott Sober, David Sloan Wilson. Unto Others: The Evolution and Psychology of Unselfish Behaviour. Cambridge, MA: Harvard University Press 1998.

Raymond Kelly. The Nuer Conquest: The Structure and Development of an Expansionist System. Ann Arbor: University of Michigan Press 1985.

Charles Darwin: Descent of Man and Selection in Relation to Sex. Princeton, NJ: Princeton University Press 1981 (1871).

Desmond Morris: Den nakne ape. Oslo: Gyldendal 1969; Fotballfolket. Oslo: Gyldendal 1981.

Див., наприклад, T.H.Eriksen: «Finnes universielle begreper om rettfer- dighet?» — B.Halsaa, A.Hellum, red.: Rettferdighet, Oslo: Universitetsforlaget 2009.

Ґрунтовніше про це див. D.O.Hessen, T.Lie: Mennesket і et nytt lys. Dar- winisme og utviklingslsere I Norge. Oslo: Cappelen 2002.

Kurt Vonnegut: «Harrison Bergeron»: Welcome to the Monkey House. New York: Delacorte 1968.

Це питання дуже часто дискутують, і, як правило, позиція авторів збігається з їхніми ідеологічними переконаннями. Із нещодавніх дискусій див. Bärd Vegar Solhjell: Solidaritet pä ny, Oslo: Samlaget 2011. Висновки Сульєля цілком прогнозовані. Заради балансу можна почитати також «біблію лібералізму» Ayn Ran: Atlas Shrugged (1957).

Peter J. Wilson: Crab Antics: The Social Anthropology of English-Speaking Negro Societies of the Caribbean. New Haven: Yale University Press 1973.

D.W.Aksnes, D.O.Hessen: The structure and development of polar research (1981-2007): A publication-basen approach». Arctic, Antarctic and Alpine Research 41 (2009): 155-163.

Див., наприклад, T.H.Eriksen: Storeulvsyndromet: Jakten pä lykken і over- flodssamfunnet. Oslo: Aschehoug 2008.

Erlend Loe: Naiv.Super. Oslo: Cappelen 1996.

Svein Sjolberg, Camilla Schreiner: Holdninger til og forestillinger om viten- skap og teknologi і Norge, En framstilling basert pä data fra Eurobarometer og ROSE. Oslo 1996.

Karl Marx: Kapitalen І, розділ 3, частина 5.

Чи не найкращий у Норвегії фахівець з цього питання — Per Espen Stoknes, психолог. Див., наприклад, Aftenposten, 21.11.2011.

Jacques Monod: Tilfeldigheten og nodvendigheten. Oslo: Gyldendal 1972.

Aftenposten, 20.11.2011.

Річний звіт, Statens Pensjonsfond Utland 2010, NOU 2011.

Peter Kropotkin: Mutual Aid: A Factor of Evolution. New York: New York University Press 1972 (1902).

Peter Wessel Zapffe, ArneNaess, Herman Tonnessen: Jeg velger sannheten. Oslo: Universitetsforlaget 1983.

Thomas Chr. Wyller: Demokratiet og milokrisen. Oslo: Universitetsforlaget 1999.