Розділ 9. Комплекс методичних вказівок для виконання самостійної роботи студента