6.5. Ситуаційні роботи студента

Проаналізувати використання робочого часу робітників та їх продуктивність

Показник

Минулий період

Звітній період

Товарна продукція, тис. грн.

20160

19000

Кількість працівників, осіб

400

500

з них робітників, осіб

200

250

Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками:

 

 

вт.ч.: а) тис. людино-днів

42

50

б) тис. людино-годин

336

380

 

 

  Задача

оцінку

Дати

витрачанню матеріалів і розрахувати вплив факторів на

  відхилення від плану. Визначити можливі резерви зниження собівартості

 

За планом

Фактично

Матеріали

Норма витрат,

Ціна,

Норма витрат,

Ціна,

 

м пог.

грн.

м пог.

грн.

Підкладка

1,500

18,00

1,200

20,00

 

Дермантін

2,000

90,00

2,500

88,50

Сітка

0,100

36,00

0,250

45,00

Інші вироби

160,00

170,00

 

Задача З

Проаналізувати вплив факторів на зміну обсягу товарної продукції та фондовіддачі і знайти невикористані резерви виробництва      

Показник

За планом

Фактично

Товарна продукція, тис. грн.

1350

2220

Середньорічна вартість основних фондів, тис.грн.

2445

2675

в т.ч. активної частини, тис.грн.

1080

1554

Кількість верстатів, шт.

27

37

Кількість годин, відпрацьованих усіма верстатами за рік, год.

68760

77700

з них у першу зміну

45900

55500

 

Задача 4

Розрахувати вплив факторів постачання та використання матеріалів на обсяг випуску продукції та визначити резерви виробництва     

Показник

За планом

Фактично

Обсяг виробництва продукції, шт.

8000

7000

Залишок металу на початок року, т

45

50

Надійшло металу за рік, т

390

410

Використано металу всього, т

400

400

у т.ч.: на виробництво основної продукції

400

280

на інші потреби

Обчислити

 

Задача 5

За наведеними в таблиці даними проаналізувати фактори, які призвели до зміни прибутку від реалізації твердого сиру. Встановити резерви збільшення

Показники

Звітний період

За планом

Фактично

Реалізація продукції, тис. т

ЗО

25

Ціна за 1т продукції, тис.грн.

80

95

Собівартість 1 т продукції, тис. грн.

70

73

 

Задача 6

Визначити вплив факторів на собівартість товарної продукції шляхом аналізу витрат на 1 гривню товарної продукції

Фактичний випуск продукції, перерахований на Чинні ціни на матеріали і планові на продукцію

Планові норми і планові ціни

План

Показники

Планові ціни

 

  Обсяг продукції в

порівнянних

2013

2012

2011

2010

оптових цінах, тис.грн.

2009

1957

1930

1890

Собівартість продукції, тис.грн. Задача 7

За наведеними в таблиці даними дати оцінку виконанню плану за прибутком.

Показник

За звітом у минулому періоді

Фактично у звітному періоді

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг (ф.2 р.035), тис.грн.

2300

3260

Собівартість реалізованої продукції (ф.2 р.040)

1940

2870

Обсяг реалізації в незмінних цінах у звітному періоді становив від торішнього — 85%. Задача 8

 

 

За наведеними в таблиці даними проаналізувати ритмічність випуску продукції та розрахувати коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт варіації та втрати підприємства від неритмічної роботи

Декада

Обсяг випуску, тис.шт.

За планом

Фактично

І

200

250

II

150

130

III

150

120

Разом

обчислити

 

Задача 9

8 років тому річний обсяг виробництва галантерейних виробів складав 4500 шт. Обчислити середньорічні темпи зростання випуску, якщо у поточному році річний план з виробництва було перевиконано на 14%. Плановий обсяг виробництва на II квартал становив 3600 виробів, що складає 60% від річного плану. Визначити скільки років необхідно, щоб обсяг виробництва зріс у 2,5 рази за умови, що встановлені середньорічні темпи зростання збережуться у довгостроковій перспективі. Задача 10

Визначити методами першосортних одиниць, середньозважених цін та способом порівняння відсотків виконання плану у вартісному і натуральному вираженні, чи виконало підприємство за звітний місяць план за сортністю

 

Посортовий коефіцієнт

Кількість, шт.

Сорт продукції

За планом

Фактично

 

Ціна одиниці продукції І сорту 500,00 грн.

І

1,000

3000

2800

II

0,975

2000

800

III

0,950

400

Задача 11

Визначити ступінь виконання плану за асортиментом випущеної продукції, застосувавши спосіб найменшого числа, спосіб найменшого відсотку

 

 

Продукція

Обсяг випуску, шт.

План

Фактично

Ваза „Артеміда"

50

100

 

 

Скульптура „Терпсіхора"

20

Набір для меду „Деметра"

80

Набір чайний „Афіна"

220

300

Набір кавовий „Афродіта"

280

125

 

Задача 12

Виконати параметричний аналіз продукції (холодильника) та встановити рівень його конкурентоспроможності. Побудувати циклограму.   

Показник

Оцінюваний виріб

Зразок

Ваговий коефіцієнт

Технічні параметри

Загальний об'єм, дмл

320,0

350,0

0,15

Корисний об'єм холодильної камери, дм'

280.0

300,0

0,25

Корисний об'єм морозильної камери, дм"1

70,0

75,0

0,20

Заморожувальна спроможність, кг/доб

4,5

4,5

0,22

Середній термін служби, років

10,0

8,0

0,10

Температура в морозильній камері. °С

—18,0

—20,0

0,08

Економічні параметри

Ціна, у.о.

350,0

320,0

0,60

Витрати електроенергії за добу, кВт

1,4

1,45

0,40

Задача 13

Проаналізувати зміни

показників інтенсивності руху основних засобів

(коефіцієнти приросту, зносу, придатності, оновлення, вибуття.

Період

Вартість основних засобів на початок року

Введено за рік

Вибуло за рік

Сума нарахо­ваного зносу

Попередній період

9700

450

100

3400

Звітний період

 

520

240

3600

Задача 14

Встановити ефективність виробів підвищеної якості і визначити, наскільки вигідний випуск продукції підвищеної якості для суспільства і для

 

 

Показник

Модель

Стара

Нова

Собівартість, тис.грн.

750

800

Ціна, тис.грн.

900

1000

Термін служби, роки

8

10

 

 

Задача 15

Проаналізувати зміни у структурі товарної продукції та продуктивності праці на підприємстві за такими вихідними даними:                 

Продукція

Відпускна ціна, тис.грн.

Обсяг випуску, шт.

план

факт

Автомобіль легковий (мікро)

173

40

50

Автомобіль легковий (елегант)

237

30

25

Автомобіль (позашляховик)

394

20

15

Автомобіль (мікроавтобус)

863

10

15

 

 

Показник

План

Факт

Товарна продукція, тис. грн.

Обчислити із табл. 1

Кількість робітників

629

555

Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками:

 

 

а) людино-днів

148815

151160

б) людино-годин

1220283

1186606

Непродуктивні витрати часу, люд.год. ФРЧН

9779

Надпланова економія часу за рахунок впровадження інноваційних заходів, люд.год, ФРЧ;

106160

Зміна вартості продукції за рахунок структурних зрушень, тис.грн. Д ТП^

Обчислити із табл. 1

 

Задача 16

Визначити вплив на собівартість продукції наступних факторів: збільшення випуску на 3,5%, зростання продуктивності праці на 12% та зниження норм витрат основних матеріалів на 0,8%. При цьому передбачається зростання умовно-постійних витрат на 5%, підвищення витрат на оплату праці на 9% та цін на сировину, матеріали, куповані комплектуючі — на 13%. Загальна сума умовно-постійних витрат в минулому році становила 12 млн.грн., фонд оплати праці — 9 млн.грн., решту витрат у собівартості товарної продукції, яка досягла 36 млн.грн., складають матеріальні витрати. Задача 17

Обгрунтуйте, при якому обсязі вантажообігу вигідно застосувати ту чи іншу вантажівку. Розв'язання виконайте аналітичним і графічним способами. Визначте чи наявні і в якому обсязі втрати підприємства у зв'язку з неправильним вибором варіанта автомобіля, якщо при річному обсязі

Варіант вантажівки

Постійні витрати, грн.

Змінні витрати на ткм, грн.

Тритонна

120*000

4,0

П'ятитонна

250*000

3,0

Десятитонна

610*000

1,5

Задача 18

Проаналізувати вплив факторів на зміну доходів від фінансових вкладень підприємства

Вид цінних паперів

Минулий рік

Звітний рік

Кількість, шт.

Вартість, тис.грн.

Дохід, тис.грн.

Кількість, шт.

Вартість, тис.грн.

Дохід, тис.грн.

Акції

500

5000

600

600

6000

540

Облігації

160

800

40

100

500

25

Задача 19

Проаналізувати ефективність використання торговельних площ (способами відносних різниць, логарифмічним, інтегральним), встановивши резерви збільшення ефективності торговельного центру

 

 

 

Значення показника

Показник

Минулий

Звітний

 

квартал

квартал

Обсяг продажу продукції, тис. грн.

744000

851200

Загальна площа торговельного центру, м2

7500

7560

У тому числі корисна площа торговельних залів, м2

6300

6480

 

 

Задача 20

Обчислити середній вік парку транспортних засобів, що належить одному з комунальних транспортних підприємств обласного центру України:

Найменування судноплавного засобу

Наявне устаткування на кінець року

до 5 років

5—10 років

10—20 років

понад 20 років

Трамвай

 

23

 

3

Тролейбус

2

19

 

24

Автобус

17

39

28

 

Мікроавтобус

27

25

14

2