ЗМІСТ

Вступ       5

Розділ 1. Бухгалтерський облік (загальна теорія)

Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна теорія)"      7

Зміст дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна теорія)"        7

Методичні поради до вивчення тем         11

Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового

контролю         37

Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента         51

Термінологічний словник ключових термінів         57

Розділ 2. Фінансовий облік

Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Фінансовий облік"        62

Зміст дисципліни "Фінансовий облік"      63

Методичні поради до вивчення тем         68

Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового

контролю         110

Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента         126

Термінологічний словник ключових термінів         131

Розділ 3. Інформаційні системи в обліку і аудиті

Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Інформаційні системи в обліку і аудиті"        139

Зміст дисципліни "Інформаційні системи в обліку і аудиті"        140

Методичні поради до вивчення тем         143

Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового

контролю         168

Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента         182

Термінологічний словник ключових термінів         187

Розділ 4. Аудит

Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Аудит"         189

Зміст дисципліни "Аудит"       190

Методичні поради до вивчення тем         194

Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового

контролю         220

Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента         236

Термінологічний словник ключових термінів         240

Розділ 5. Статистика

Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Статистика"    248

Зміст дисципліни "Статистика"       249

Методичні поради до вивчення тем         252

Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового

контролю         284

Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента         298

Термінологічний словник ключових термінів         302

Розділ 6. Аналіз господарської діяльності

Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Аналіз господарської діяльності"   309

Зміст дисципліни "Аналіз господарської діяльності" 310

Методичні поради до вивчення тем    315

Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового

контролю     352

Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента    369

Термінологічний словник ключових термінів     374

Розділ 7. Гроші і кредит

Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Гроші і

кредит" 380

Зміст дисципліни "Гроші і кредит"   380

Методичні поради до вивчення тем    385

Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового

контролю     411

Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента    427

Термінологічний словник ключових термінів     429

Розділ 8. Менеджмент

Мета, завдання та результати вивчення дисципліни "Менеджмент"    439

Зміст дисципліни "Менеджмент"  440

Методичні поради до вивчення тем    443

Типові тестові завдання для підготовки до підсумкового

контролю     474

Ситуаційні завдання для самостійної роботи студента    489

Термінологічний словник ключових термінів     496

Розділ 9. Комплекс методичних вказівок для виконання

самостійної роботи студента

Курсова робота з фінансового обліку II   499

Курсова робота з аудиту   507

Розрахунково-графічна робота з статистики     516

Звіт з навчальної практики "Всуп до фаху"     525

Звіт з виробничої практики 534

Розділ 10. Кросворди для самоперевірки набутих знань   541

Розділ 11. Словник бухгалтера (складений відповідно до Податкового

кодексу України, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і

Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову

звітність в Україні") 550

Додатки А-Я 585