3.2.4. Роботи з впорядкування і утримання прибудинкових територій

Територія кожного домоволодіння, як правило, повинна мати:

двір з проїздами та під'їздами до під'їздів, тимчасову стоянку автомобілів;

господарський майданчик для сушіння білизни, чищення одягу, килимів і предметів домашнього ужитку;

майданчик для відпочинку дорослих;

дитячі ігрові і спортивні майданчики з озелененням і необхідним обладнанням малих архітектурних форм для літньо­го і зимового відпочинку дітей.

Майданчики слід захистити живоплотом та відділити газо­нами. Влаштування і благоустрій майданчиків, елементів облад­нання місць відпочинку та інших необхідно здійснювати відпо­відно до встановлених загальноміських вимог.

На фасадах житлових будинків відповідно до проекту, зат­вердженого міською (районною) архітектурною службою, по­міщаються покажчики назви вулиці, провулка, площі й ін.

Таблички з вказівкою номерів під'їздів, а також номерів квартир, розміщених у даному під'їзді, повинно вивішувати біля входу в під'їзд (сходову клітку). Вони повинні бути розмі­щені однотипно в кожному під'їзді, будинку, мікрорайоні.

Прапоротримачі треба встановлювати за проектом на фасаді кожного будинку, затвердженого міською (районною) архітек­турною службою.

Покажчики розташування пожежних гідрантів, полігоно- метричні знаки (стінні репери), покажчики розташування гео­дезичних знаків слід розміщувати на цоколях будинків, камер, магістралей і колодязів водопровідної й каналізаційної мережі, покажчики розміщення підземного газопроводу, а також інші покажчики розміщення об'єктів міського господарства, різні сигнальні пристрої припускається розміщувати на фасадах бу­динків за умови збереження обробки фасаду.

Ремонт покажчиків, прапоротримачів мають проводити в міру необхідності.

Установлення пам'ятних дошок на фасадах будинків, що по­яснюють назви окремих міських проїздів, площ, вулиць, припус­кається за рішенням місцевих органів самоврядування.

Управитель повинен стежити за недопущенням:

захаращення балконів предметами домашнього вжитку (меблями, тарою, дровами й іншими);

вивішування білизни, одягу, килимів та інших предметів на вільних земельних ділянках, що виходять на міський проїзд;

миття автомашин на прибудинковій території;

самостійного будівництва дрібних дворових будівель (га­ражів, огорож), переобладнання балконів і лоджій;

фарбування віконних рам із зовнішнього боку фарбою (використання кольору пластикових вікон), що відрізняються кольором від установленого для даного будинку;

захаращення дворової території металевим брухтом, буді­вельним і побутовим сміттям, шлаком, попелом та іншими відходами;

виливання на подвір'я помиїв, викидання харчових та інших відходів сміття і гною, а також закопування або спалю­вання його на подвір'ях;

кріплення до стін будинків різних розтяжок, підвісок, вивісок, покажчиків (флагштоків та інших пристроїв), установ­лення кондиціонерів і супутникових антен без відповідного дозволу.

Тимчасове складання будівельних матеріалів на території домоволодіння припускається за умови зберігання пожежних проїздів, цілості зелених насаджень і не затемнення вікон жит­лових приміщень.

Складування тари торгових організацій та інших орендарів, розміщених у житлових будинках, на відкритій території домо­володіння не припускається.

Навколо кожної водорозбірної колонки обладнують площад­ки з асфальтовим чи бетонним покриттям, що мають відвід для води, що накопичується, у каналізаційну мережу. Конструкція стовпчика повинна виключати промерзання води в зимовий час.

Прибирання прибудинкових територій

Прибирання майданчиків, зелених насаджень, подвір'я, доріг, тротуарів, дворових і внутрішньоквартальних проїздів територій може провадитися спеціалізованими службами за до­говором. Місця, недоступні для прибиральних машин, приби­раються вручну до початку роботи машин.

Необхідно забезпечувати вільний під'їзд по прибудинковій території до люків оглядових колодязів і вузлів керування інженерними мережами, а також до джерел пожежного водопо­стачання (пожежні гідранти, водойми).

Періодичність прибирання тротуарів приймається органом місцевого самоврядування залежно від інтенсивності руху пішоходів по тротуарах (від класу тротуару).

Обсяг прибиральних робіт у літній і зимовий час слід виз­начати за площами залежно від матеріалу покриття прибудин- кової території, наведеним у технічному паспорті на житловий будинок (будинки) і земельну ділянку.

Літнє прибирання прибудинкових територій: підмітання, миття або поливання вручну чи за допомогою спецмашин повинні виконуватися переважно в ранні ранкові та пізні вечірні години. Миття тротуарів треба проводити тільки на відкритих тротуарах, що безпосередньо межують із прилотковою смугою, і в напрямку від будинків до проїзної частини вулиці.

Поливання тротуарів у денну спеку має проводитися в міру необхідності, але не рідше двох разів на добу.

За наявності особливих місцевих умов, що викликають підвищену засміченість, періодичність виконання прибираль- них робіт може бути збільшена.

Періодичність проведення зимових прибиральних робіт з очищення тротуарів під час снігопаду (зсування і підмітання снігу) необхідно приймати за нормативами. Сніг, що накопи­чується на дахах, повинен у міру необхідності скидатися на землю і переміщатися в прилоткову смугу, а на широких тро­туарах формуватися у вали.

Очищення покриттів за відсутності снігопаду від снігу на­носного походження має проводитися в ранні ранкові часи машинами з плугово-щітковим обладнанням з періодичністю виконання — один раз у 3, 2 і 1 добу відповідно для тротуарів І, II і III класів.

Сніг, що прибирається, повинен зсуватися з тротуарів на проїзну частину в прилоткову смугу, а в подвір'ях — до місць складування.

Роботи з укладання снігу у вали і купи повинні бути закінчені на тротуарах І і II класів не пізніше 6 годин із моменту закінчення снігопаду, а на інших територіях — не пізніше 12 годин.

У разі виникнення слизькості обробка дорожніх покриттів піскосоляною сумішшю має проводитися за нормою 0,2—0,3 кг/м2 за допомогою розподільників. Розм'якшені після обробки льодоутворення мають бути зрушені або зметені плу­гово-щітковими снігоочисниками, з недопущенням їх потрап­ляння у відкритий фунт, під дерева або на газони.

З настанням весни потрібно організувати:

промивання і розчищення канавок для забезпечення відтоку води в місцях, де це потрібно для нормального відве­дення поталих вод;

систематичне виведення талої води до люків і приймаль­них колодязів зливової мережі;

загальне очищення дворових територій після закінчення танення снігу, збираючи й прибираючи сміття, сніг і лід, що залишився.

В об'єми робіт необхідно також включити:

встановлення на обслуговуваній території збіральників для твердих відходів, а в неканалізованих будинках мати, крім того, збіральники (вигреби) для рідких відходів;

своєчасне прибирання території і систематичне спостере­ження за її санітарним станом;

організацію вивезення відходів і контроль за виконан­ням графіка прибирання відходів;

упорядкування вільного під'їзду і освітлення біля май­данчиків під установлення контейнерів і сміттєзбиральників;

утримання у справному стані контейнерів і сміттєзби­ральників для відходів (крім контейнерів і бункерів, що чис­ляться на балансі інших організацій) без переповнення і заб­руднення території;

проведення серед населення широкої роз'яснювальної ро­боти з організації прибирання території.

Збирання побутових відходів слід здійснювати в переносні металеві сміттєзбиральники. Як тимчасовий захід у разі відсут­ності металевих сміттєзбиральників припускається встановлення бункера для великогабаритних відходів, а також дерев'яних знімних ящиків без дна з завантажувальними люками.

Фарбування всіх металевих сміттєзбиральників має здійснюватися не рідше двох разів на рік — навесні і восени.

Сміттєзбиральники всіх типів повинні встановлюватися на бетонованому або асфальтованому майданчику, як правило, з огородженням із стандартних залізобетонних виробів або інших матеріалів із насадженням навколо майданчика чагарникових насаджень. Майданчики для контейнерів на коліщатах повинні обладнуватися пандусом від проїзної частини й огородженням (бордюром) висотою 7—10 см, що виключає можливість скочу­вання контейнерів убік.

Великогабаритні відходи, старі меблі, велосипеди, залишки від поточного ремонту квартир і т. п. повинні збиратися на спеціально відведених майданчиках або в бункерах-накопичу- вачах і за заявками вивозитися сміттєвозами для великогаба­ритних відходів або звичайним вантажним транспортом.

На території кожного домоволодіння повинні бути встанов­лені урни, що відповідають затвердженому місцевим органом самоврядування зразку. Урни слід очищати від відходів протя­гом дня в міру необхідності, але не рідше одного разу на добу, а під час ранкового прибирання періодично промивати. Фарбу­вання урни слід відновлювати не рідше одного разу на рік.

У дворових вигрібних туалетах, розміщених на неканалізова- них ділянках домоволодіння, має щодня проводитися прибиран­ня і дезінфекція туалетів 20-процентним розчином хлорного вапна.

В плани роботи по благоустрою будинку та впорядкуванню прибудинкової території повинні включатися такі роботи:

дрібний ремонт дворових будівель, дворових вбиралень, смітгєвих ям, огорож, воріт, хвірток;

забивання тріщин в місцях примикання тротуарів та вимощення до стін будівель та забезпечення належного відводу поверхневих вод від будівель;

дрібний ремонт дренажних систем, що знаходяться на території, закріпленій за будівлею, що ремонтується;

фарбування огорож, воріт, хвірток та інших дворових споруд;

забивання вибоїн в асфальтових тротуарах дворів;

вирівнювання просілих плит в тротуарах;

дрібний ремонт воріт, хвірток та стовпів з додаванням до 5% нового матеріалу, приладів та металевих поковок;

дрібний ремонт огорож з додаванням до 5% нового матеріалу.

Озеленення

Озеленення виконується після очищення території від за­лишків будівельних матеріалів, сміття, прокладання підземних комунікацій і споруджень, прокладання доріг, проїздів, троту­арів, обладнання майданчиків і огорож.

Цілісність зелених насаджень на території домоволодінь і належний догляд за ними забезпечуються штатом управителя будинку, мешканцями, або на договірних засадах — спеціалізо­ваною організацією.

Про масову появу на зелених насадженнях шкідників рос­лин і хвороб управитель повинен довести до відома міських станцій із захисту зелених насаджень і вжити заходів по бо­ротьбі з ними відповідно до вказівок спеціалістів.

Від'єднання тимчасової водопровідної мережі і випуск із неї води, спуск води з басейну, зняття й укриття скульптур слід здійснювати при настанні нічних і ранкових приморозків із температурою повітря мінус 2°С й нижче.

На озеленених вулицях сніг, що містить хімічні речовини, слід складувати на осьовій смузі проїзної частини, на смузі дороги, що прилягає до бордюрного каменю, або на вільних від зелених насаджень площах біля проїзної частини.

Складати матеріали на ділянках, зайнятих зеленими насад­женнями, засмічувати квітники, газони і доріжки відходами й ушкоджувати зелені насадження, прив'язувати до дерев мотуз­ки і проводи, підвішувати гамаки, прикріплювати рекламні щити й ін. не припускається.

Власники озеленених територій зобов'язані:

у літню пору й у суху погоду поливати газони, квітни­ки, дерева і чагарники;

не припускати витоптування газонів і складання на них будівельних матеріалів, піску, сміття, снігу, сколів льоду і т. ін.;

нові посадки дерев і чагарників, перепланування зі зміною мережі доріжок і розміщенням обладнання здійснюва­ти тільки за проектами, узгодженими в установленому поряд­ку із суворим дотриманням агротехнічних умов;

в усіх випадках вирубування і пересаджування дерев і чагарників, здійснюваних у процесі утримання і ремонту, про­водити відповідно до існуючих вимог даних правил і техноло­гічного регламенту;

за наявності водойм на озеленених територіях утримува­ти їх у чистоті і проводити їх капітальне очищення не менше одного разу на 10 років;

організовувати роз'яснювальну роботу серед населення про необхідність дбайливого ставлення до зелених насаджень.

На озеленених територіях забороняється:

скидати сніг із дахів на ділянки, зайняті насадженнями, без ужиття заходів, що забезпечують цілісність дерев і чагар­ників;

спалювати листя, змітати листя в лотки в період масово­го листопаду, засипати ними стовбури дерев і чагарників (до­цільно їх збирати в купи, не припускаючи рознесення по вулицях, прибирати у спеціально відведені місця для компос­тування або вивозити на звалище);

посипати хімічними препаратами тротуари, проїзні і прогулянкові дороги та інші покриття, не дозволені для засто­сування;

скидати послід та інші забруднення на газони;

розпалювати вогнища;

підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, забивати в стовбури дерев цвяхи, при­кріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок, прапорцеві гірлянди, колючий дріт та інші огород­ження, що можуть пошкодити дерева;

добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, написи і робити інші механічні пошкодження;

проводити розкопування для прокладки інженерних ко­мунікацій без узгодження в установленому порядку;

стоянка автомашин, мотоциклів та інших видів транс­порту.

Нові посадки, особливо дерев на прибудинкових територі­ях, слід проводити за проектами у встановленому порядку.