3.1.5. Капітальні ремонти

Планування капітального ремонту державного житлового фонду необхідно здійснювати відповідно до чинного Житлово­го кодексу України, за яким у державних планах економічного і соціального розвитку повинні встановлюватись завдання ви­конавчим комітетам обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів, міністерствам, дер­жавним комітетам, відомствам по капітальному ремонту житло­вого фонду, який перебуває у їх віданні.

Фінансування капітального ремонту повинен здійснювати власник будівлі. За Законом України «Про об'єднання...» об'єднання «має право отримувати дотацію на комунальні по­слуги, обслуговування та капітальний ремонт будинків» (стаття ЗО, пункт 3). Колишній власник багатоквартирного будинку «бере участь в організації та фінансуванні першого після пере- дання на баланс капітального ремонту будинку» (стаття 24).

При проведенні капітального ремонту у будинку ОСББ рішення про проведення капітального ремонту приймають за­гальні збори (Додаток 10).

Під час капітального ремонту слід робити комплексне усу­нення несправностей усіх зношених елементів будинку та об­ладнання, відновлення або заміну їх на більш довговічні й економічні, поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду, здійснення технічно можливої й економічно доцільної модернізації житлових будинків з установленням приладів об­ліку тепла, води, газу, електроенергії і забезпечення раціональ­ного енергоспоживання.

Капітальний ремонт у будинках, що підлягають знесенню, відновлення і благоустрій яких виконувати недоцільно протя­гом найближчих 10 років, допускається робити, як виняток,


тільки в обсязі, що забезпечує безпечні і санітарні умови про­живання в них мешканців на термін, що залишився до капі­тального ремонту.

Планові терміни початку і закінчення капітального ремонту житлових будинків повинні встановлюватися за нормами три­валості капітального ремонту житлових і громадських будинків та об'єктів міського господарства.

Порядок розроблення, обсяг і характер проектно-кошторис­ної документації на капітальний ремонт житлових будинків, а також терміни видачі її підрядній організації повинні встанов­люватися відповідно до чинних документів.

При підготовці житлових будинків до капітального ремонту з відселенням (частковим) мешканців власник житлового бу­динку зобов'язаний:

інформувати мешканців про терміни початку і завершен­ня капітального ремонту;

забезпечити відключення у відселених квартирах санітар­но-технічних, електричних та газових пристроїв;

забезпечити огородження небезпечних ділянок. Усі конст­рукції, що перебувають в аварійному стані, повинні бути забез­печені охоронними пристроями, що попереджають їх обвалення;

організувати охорону і недопущення входу сторонніх осіб у відселені приміщення.

Нижче наведений перелік основних ремонтно-будівельних робіт з капітального ремонту будівель, що зустрічаються найча­стіше.

1. Фундаменти та підвальні приміщення

Часткове перемуровування (до 15%) та підсилення фундаментів під зовнішніми та внутрішніми стінами та стовпами кам'яних і дерев'яних будівель, не пов'язані з надбудовою будівлі.

Підсилення основ під фундаменти кам'яних будівель, не пов'язане з надбудовою будівлі.

Підсилення облаштування фундаментів під інженерним устаткуванням у котельнях та пральнях.

Ремонт цегляного облицювання фундаментних стін з боку підвалів в окремих місцях з перекладанням більше 10 цеглин в одному місці.

Перемурування цегляних цоколів.

Часткове або повне перемуровування приямків біля вікон підвальних та цокольних поверхів.

Улаштування або ремонт гідроізоляції фундаментів в підвальних при­міщеннях. Заміна в дерев'яних будинках трухлявих дерев'яних фундамен­тних стільців на нові дерев'яні, цегляні, бутові, бетонні або залізобетонні стовпи. Зміна дерев'яних цоколів.

Відновлення просілого або улаштування нового вимощення навкруги будівлі з метою охорони грунту під фундаментами від розмивання або перезволожування.

Відновлення або ремонт існуючої, а також улаштування нової дренаж­ної системи або водовідвідних канав від фундаментів та стін будівель.

2. Стіни

Ремонт кам'яних стін та ремонт кам'яного облицювання цоколя і стін (більше 10 облицьовувальних плиток в одному місці).

Перемурування цегляних цоколів (більше 10 цеглин в одному місці).

Постановка на розчині цеглин, що випали, — більше 10 в одному місці.

Повне або часткове перемурування та кріплення цегляних зовнішніх стін, не пов'язане з надбудовою будівлі, що не перевищує 25% загальної площі їх у будівлі, а також зміна у дерев'яних будівлях окремих вінців, що не перевищують 25% загальної площі стін.

Укріплення стін натяжними та металевими зв'язками.

Забивання тріщин у цегляних стінах з вийманням та розчищенням старого мурування та улаштування нового, з укріпленням швів у старому муруванні.

Відновлення шару гідроізоляції всієї горизонтальної площини по об­різу фундаменту.

Пробивання в стінах отворів площею понад 0,05 м.

Кріплення або підсилення кам'яних стін, що відхиляються від верти­кального положення і мають деформації.

Перемурування старих карнизів, парапетів, брандмауерів, приямків та виступаючих частин стін.

Перемурування окремих, непридатних до експлуатації віконних та дверних перемичок.

Перебирання просілих та вилучених дерев'яних стін з подальшим їх укріпленням.

Заміна старої обшивки та засипки каркасних будівель.

Ремонт дерев'яного каркасу стін із заміною новим матеріалом до 25%.

Повна заміна забірки між фундаментними опорами в будівлях з улаш­туванням необхідної обшивки та засипки цоколя.

Перемурування, ремонт або підсилення старих простінків та цегляних стовпів.

Часткове розбирання існуючих внутрішніх стін та мурування нових (до 25% загального об'єму), пов'язане з переплануванням приміщень.

Ремонт або підсилення контрфорсів та інших укріплювальних при­строїв стін.

Ремонт, підсилення або заміна зовнішніх і внутрішніх цегляних, залі­зобетонних та металевих колон (до 25% загального об'єму), не пов'язані з надбудовою будівель.

Заміна різних видів заповнювачів у стінах з кам'яними, залізобетон­ними та металевими каркасами (до 50% загальної площі стін).

Фасади будівель

Відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим фарбуванням фа­садів будівель. Відновлення облицьовувальних плиток фасаду будівлі із заміною окремих плиток новими або обштукатурювання цих місць з по­дальшим фарбуванням під колір облицьовувальних плит.

Відновлення та перероблення тяг карнизів, поясків, сандриків та інших виступаючих частин фасаду будівлі.

Суцільна заміна та встановлення водостічних труб, а також усіх зовнішніх металевих та цементних покриттів на виступаючих частинах фасаду будівлі.

Суцільне фарбування фасаду будівлі стійкими фарбами.

Заміна або улаштування нових ґрат та огорож на дахах і балконах будівель.

Заміна або підсилення усіх несучих та огороджувальних конструкцій балконів та еркерів.

Відновлення ліпнини та ліпних прикрас.

Піскоструменеве очищення фасадів та цоколів.

Очищення з подальшим фарбуванням фасадів, облицьованих цеглою.

Зміна карнизних жолобів та перекриття покрівлі карнизів.

Відновлення старих або встановлення нових воріт.

Фарбування фасадів дерев'яних будівель.

Перегородки

Ремонт та відновлення старих перегородок із заміною обв'язок та до­щок у кількості більше 2 м в одному місці.

Розбирання та встановлення нових перегородок.

Ремонт облицювання перегородок плитковим матеріалом.

Підсилення звукоізоляції перегородок оббиванням їх додатковим ша­ром оргаліту або іншими матеріалами з подальшим нанесенням шару шту­катурки, склеюванням шпалерами або фарбуванням.

Поповнення засипки двошарових перегородок з подальшим забиван­ням дошками та виконанням усіх опоряджувальних робіт.

Перестановка перегородок при переплануванні.

Заміна непридатних дерев'яних перегородок новими з прогресивних матеріалів.

Перекриття та підлоги

Заміна старих міжповерхових перекриттів та перекриттів горищ нови­ми конструкціями або підсилення старих несучих елементів.

Перестилання чистих підлог з вирівнюванням лагів та додаванням нового матеріалу.

Перестилання паркетних підлог з виправленням або заміною обграту- вання.

Перестилання підлог на лагах на перших поверхах з виправленням або заміною основи або відновленням цегляних стовпчиків.

Заміна окремих балок перекриттів, нарощування кінців балок протеза­ми з усіма подальшими роботами.

Заміна підбора між балками з усіма подальшими роботами.

Часткова заміна підлог дощатих, паркетних, з лінолеуму, бетонних та плиткових з подальшим фарбуванням або натиранням мастикою.

Відновлення бетонних, асфальтових, мозаїчних, плиткових, цемент­них, торцевих та інших видів підлог та їх основ.

Ремонт або влаштування нових залізобетонних перекриттів з готових настилів.

Поновлення бетонної основи для підлоги з улаштуванням нової підло­ги замість зношеної.

Ремонт або заміна стін підпідлогових каналів.

Підсилення усіх видів міжповерхових перекриттів та перекриттів го­рищ.

Торкретування залізобетонних перекриттів при їх ушкодженнях.

Дахи та покрівлі

Заміна кроквяних ніг, мауерлатів, кроквяних ферм або елементів ферм та обґратування під покрівлю.

Заміна дощок опалубки в місцях розжолобків та карнизних спусків.

Заміна старих конструкцій даху готовими залізобетонними елементами з покриттям толем, руберойдом та іншими покрівельними матеріалами.

Ремонт металевої покрівлі (більше 10% загальної площі покриття).

Ремонт або заміна зношених металевих огорож на дахах.

Ремонт або заміна зношених пожежних сходів.

Улаштування нових лазів на дах, слухових вікон та перехідних містків до них.

Перебудова дерев'яного даху у зв'язку із заміною сталевої покрівлі іншими покрівельними матеріалами.

Ремонт покрівель етернітових, толевих, руберойдних, тесових, по­крівель з покрівельної стружки, ґонтових та інших в окремих місцях з використанням більше 10% нових матеріалів або суцільна заміна їх інши­ми матеріалами.

Перемурування димових та вентиляційних труб на даху.

Суцільна заміна старих настінних жолобів, спусків та покритгів на­вкруги димових труб та інших пристроїв, що виступають над покрівлею.

Ремонт та фарбування несучих конструкцій світлових ліхтарів.

Ремонт механічних та ручних пристроїв, що відчиняються та зачиня­ються, рам світлових ліхтарів.

Переулаштування світлових ліхтарів з малої освітленості приміщення на велику.

Сходи та балкони

Заміна вибитих східців та площадок (підлог) кам'яних сходів новими.

Відновлення дерев'яних сходів.

Заміна дерев'яних сходів вогнетривкими.

Улаштування нових ґанків.

Повне перекладання сходових маршів та майданчиків.

Заміна косоурів, балок майданчиків або зварювання ушкоджених час­тин косоурів.

Заміна перил та поручнів сходів.

Ремонт перил та поручнів сходів понад 5% загальної їх кількості.

Великий ремонт та заміна балконів.

Ремонт сходових кліток, що включає ремонт штукатурки, підлог, замі­ну східців та перил.

Прорізи

Заміна віконних рам, дверних полотен та підвіконних дощок з фарбу­ванням та встановленням нових приладів і склінням.

Заміна новими віконних та дверних коробок, рам та косяків з налич­никами або перев'язування їх з додаванням нових матеріалів з повним їх забиванням.

Ремонт окремих стулок віконних рам із склінням при об'ємах більше 5% загальної кількості.

Ремонт дверей з перев'язуванням та заміною окремих частин у них при об'ємах більше 3% загальної кількості.

Пробивання нових та розширення існуючих віконних і дверних прорізів з виготовленням, встановленням та фарбуванням нових віконних та дверних блоків.

Ремонт воріт, хвірток та стовпів з додаванням понад 5% нового матеріалу.

Ремонт або відновлення огорож в об'ємі більше 5% загального про­гону.

Ремонт та заміна окремих елементів металевих та дерев'яних віконних рам, каркасів дверей і воріт та їх фарбування.

Штукатурні та малярні роботи

Штукатурення стін та стель наново або місцями більше 1 м.

Малярні та відбійні роботи, викликані ремонтом стель або штукатурен­ням стін.

Фарбування віконних рам, дверей, стель, стін та підлог після проведе­ного капітального ремонту цих конструкцій.

Фарбування радіаторів, труб опалення, водопроводу, каналізації, гази­фікації після капітального ремонту системи або нового монтажу її, якщо витрати здійснюються за рахунок капітального ремонту.

Відновлення або заміна облицювання поверхні стін у санвузлах та на кухнях із додаванням нового матеріалу.

Оббивання стін та стель сухою штукатуркою.

Відновлення ліпних деталей усередині приміщення.

Печі та плити

Ремонт, перемурування старих та улаштування нових обігрівальних печей, кухонних плит, вбудованих котлів та димоходів до них.

Перемурування або улаштування нових димоходів, вентиляційних ка­налів та димових труб.

Переобладнання печей для спалювання в них газу, вугілля.

11. Центральне опалення та вентиляція

Заміна котлів, насосів та вентиляторів новими.

Заміна та встановлення додаткових секцій чавунних котлів, гарнітури та окремих ділянок трубопроводів.

Заміна непридатних радіаторів та встановлення додаткових секцій.

Улаштування виносних топок та пристосування до котлів під дуттєве топлення.

Заміна димогарових труб, котлів.

Заміна ізоляції трубопроводів.

Заміна моторів для насосів центрального опалення.

Диспетчеризація та автоматизація котелень.

Улаштування вентиляції котельні.

Перемурування обмуровування котлів та димоходів.

Ремонт котлів, бойлерів, електромоторів, насосів та вентиляторів з розбиранням та заміною вузлів та деталей.

Установлення бойлерів.

Роботи, викликані великими аваріями опалення.

Заміна трубопроводу центрального опалення.

Улаштування центрального опалення замість пічного, з пристосуван­ням існуючого приміщення під котельню та монтаж устаткування котельні.

В окремих випадках при неможливості пристосувати під котельню існуючі приміщення дозволяється до існуючої будівлі зробити прибудову площею не більше 65 м2 або збудувати будинок котельні такої самої площі.

Переведення котелень з твердого палива на газове.

Установлення заплат на сталевий котел, бойлер, сухопарник, бак.

Виготовлення та встановлення нового кожуха.

Заміна змійовика-теплообмінника, запобіжних важільних клапанів.

Установлення відсутніх або заміна таких, що вийшли з ладу, вантузів, повітрозбірників з трубопроводом та арматурою.

Заміна непридатних металевих димових труб.

Приєднання будівель до теплофікаційних мереж (при відстані від будівлі до мережі не більше 150 м).

Ремонт або улаштування нових фундаментів під котли та інше устат­кування.

Відновлення або улаштування нового футерування та облицювання котлів центрального опалення.

Усі будівельні роботи, пов'язані з капітальним ремонтом або улашту­ванням нової системи.

Улаштування нових збірних коробів із шлакобетонних та інших плит.

Ремонт збірних коробів із заміною ділянок новими та фарбуванням.

Улаштування нової, відновлення або переулаштування системи венти­ляції.

Відновлення вентиляційних шахт та камер.

Ремонт та заміна калориферів.

Ремонт та заміна вентиляційного устаткування.

Заміна будинкових приладів обліку та регулювання споживання тепло­вої енергії.

Водопровід та каналізація

Заміна ушкоджених ділянок трубопроводів.

Перекладення підземних ліній водопровідних та каналізаційних труб.

Установлення додаткових санітарно-технічних приладів при переоблад­нанні приміщень.

Додаткове підведення ліній водопроводу та каналізації.

Відновлення або улаштування нового внутрішнього водопроводу та каналізації та приєднання їх до водопровідної і каналізаційної мереж. Дов­жина лінії від найближчого водопровідного вводу або каналізаційного ви­пуску до вуличної мережі не повинна перевищувати 100 м.

Улаштування додаткових оглядових колодязів на дворових лініях або вуличних мережах у місцях приєднання.

Заміна чавунних бачків у вбиральнях змивними кранами з перероб­ленням підведення та укорочуванням змивної труби. Заміна кранів, засу­вок та санітарних приладів.

Улаштування водопідкачувань.

Улаштування нових санітарних вузлів.

Усі будівельні роботи, пов'язані з капітальним ремонтом водопроводу та каналізації.

Заміна змійовика-теплообмінника, запобіжних важільних клапанів.

Установлення відсутніх або заміна тих, що вийшли з ладу вантузів, повітрязбірників з трубопроводом та арматурою.

Заміна непридатних металевих димових труб.

Приєднання будівель до теплофікаційних мереж (при відстані від будівлі до мережі не більше 150 м).

Ремонт або улаштування нових фундаментів під котли та інше устат­кування.

Відновлення або улаштування нової футерівки та облицювання котлів центрального опалення.

Усі будівельні роботи, пов'язані з капітальним ремонтом або улашту­ванням нової системи.

Улаштування нових збірних коробів із шлакобетонних та інших плит.

Ремонт збірних коробів із заміною ділянок новими та з фарбуванням їх.

Улаштування нової, відновлення або переулаштування системи венти­ляції.

Відновлення вентиляційних шахт та камер.

Ремонт та заміна калориферів.

Ремонт та заміна вентиляційного устаткування.

Заміна будинкових приладів обліку та регулювання споживання води.

Газопостачання

Заміна приладів газового устаткування (газових плит, водопідігрівачів) новими.

Великий ремонт газових колонок із заміною змійовиків.

Демонтаж та монтаж газової розводки.

Установлення додаткової газової арматури в квартирах з приєднанням до газової мережі.

Газифікація окремих квартир.

Заміна окремих ділянок газопроводу.

Усі будівельні роботи, пов'язані з капітальним ремонтом газопоста­чання.

Гаряче водопостачання

Заміна та улаштування нового гарячого водопостачання.

Заміна окремих ділянок трубопроводу гарячого водопостачання.

Ремонт баків, водонагрівачів, пов'язаний з повним розбиранням та заміною окремих вузлів і деталей.

Заміна непридатних до ремонту баків, водонагрівачів.

Ремонт та заміна насосних агрегатів.

Заміна та установлення ванн, душів та арматури до них (душові сітки з трубопроводом, водорозбірні крани, гнучкі шланги).

Установлення нового або заміна такого, що вийшов з ладу, бойлера.

Усі будівельні роботи, пов'язані з капітальним ремонтом та улашту­ванням нового гарячого водопостачання.

Заміна будинкових приладів обліку та регулювання споживання гаря­чої води.

Електроосвітлення та силові проводки

Заміна освітлювальної непридатної електропроводки із зміною уста­новлювальної арматури (вимикачів, рубильників, штепселів, патронів, ро­зеток).

Додаткове улаштування електроосвітлення та приєднання до живиль­ної електромережі.

Реконструкція електропроводки з установленням додаткової арматури у зв'язку з переплануванням приміщень.

Установлення нових та заміна групових розподільчих та запобіжних коробок і щитків.

Автоматизація електроосвітлення на сходових клітках житлових бу­динків.

Заміна приладів обліку та улаштування захисту електроустановок.

Заміна звичайних світильників на люмінесцентні (допускається в гро­мадських будівлях при комплексному капітальному ремонті).

Ліфти

Великий ремонт або заміна кабіни. Великий ремонт огорож та дверей, заміна дверей.

Повна або часткова заміна електроустаткування та вантажних лебідок ліфта. Підсилення, повна або часткова заміна металоконструкцій та огород- жувальних сіток шахт. Повна або часткова заміна електропроводки в шах-

Демонтаж та монтаж устаткування ліфтів у зв'язку з роботами для зменшення шуму у житлових приміщеннях.

Автоматизація та диспетчеризація ліфтів.

Улаштування нових ліфтів з усіма видами будівельних та монтажних робіт.

17. Різні роботи

Підняття рівня підлоги в житлових приміщеннях цокольного поверху на висоту до ЗО см (за наявності вологості в приміщеннях, викликаної високим рівнем ґрунтових вод).

Відновлення або улаштування нових асфальтових тротуарів та вимо- щення навкруги будівель.

Відновлення або улаштування нових внутрішньобудинкових проїзних доріг.

Улаштування дитячих майданчиків, майданчиків для відпочинку меш­канців, озеленення внутрішньобудинкової території. Будівництво спортив­них майданчиків у дворах, а також у межах мікрорайонів.

Відновлення або улаштування нових каналів для прокладання труб центрального опалення.

Відновлення сміттєпроводу та його приймальних пристроїв.

У даному переліку перелічені лише основні роботи капі­тального ремонту житлових будівель. У разі необхідності про­ведення робіт, відсутніх у даному переліку, їх відносять до того чи іншого виду ремонту за аналогією з наведеним переліком.