3.1.4. Технічне обслуговування і ремонт житлових будинків

Технічне обслуговування будинку включає комплекс робіт із підтримки у справному стані елементів і внутрішньо будинкових систем, заданих параметрів і режимів роботи його кон­струкцій, обладнання і технічних пристроїв.

Система технічного обслуговування житлового фонду за­безпечує нормальне функціонування будинків і інженерних систем протягом установленого проектом терміну служби бу­динку з використанням у необхідних обсягах матеріальних і фінансових ресурсів. Технічне обслуговування житлового фон­ду включає роботи з постійного контролю за його станом, підтримки у справності, працездатності, наладки і регулювання інженерних систем тощо.

Перелік основних робіт по технічному обслуговуванню житлових будинків та їх оснащення, що повинні виконувати організації з обслуговування житлового фонду:


ліквідація незначних несправностей в системах водопро­воду і каналізації (заміна прокладок у водопровідних кранах, окремих кранів, змішувачів, ущільнення згонів, заміна по­шкоджених ділянок трубопроводів, ліквідація засмічень, регу­лювання змивних бачків, прочищення сифонів, притирання пробкових кранів і змішувачів, набивка сальників, заміна по­плавка, заміна гумових прокладок біля дзвона і шарового кла­пана, установка обмежувачів — дросельних шайб, очищення бачків від вапняних відкладень та інше), закріплення приладів, що розхиталися, в місцях їх приєднання до трубопроводу, зак­ріплення трубопроводів;

ліквідація незначних несправностей в системах централь­ного опалення і гарячого водопостачання (регулювання трихо­дових кранів, заміна окремих душів, набивка сальників, дрібний ремонт теплоізоляції, заміна сталевих радіаторів та тру­бопроводів, що потекли, розбирання, огляд і очищення грязьо­виків, повітрозбірників, вантузів, компенсаторів регулюючих кранів, гвинтелів, засувок; очищення від накипу запірної арма­тури, водонагрівачів, змійовиків та ін., закріплення розхитаних приладів у місцях їх приєднання до трубопроводу, закріплення трубопроводів);

ліквідація незначних несправностей електричних при­строїв (притирка і заміна лампочок, які перегоріли у підсобних приміщеннях, заміна або ремонт штепсельних розеток і вими­качів, дрібний ремонт електропроводки, запобіжників автома­тичних вимикачів, пакетних перемикачів ввідно-розподільних пристроїв, щитів електроплит);

провітрювання каналізаційних колодязів;

перевірка несправностей каналізаційних витяжок;

перевірка наявності тяги в димовентиляційних каналах;

перевірка і відновлення заземлення ванн;

дрібний ремонт печей і плит (закріплення дверцят, підтопочних листів та ін.);

прочищення каналізаційного лежака;

промазка суриковою замазкою свищів, ділянок гребенів стальної покрівлі та ін.;

139

— перевірка заземлення оболонки електрокабеля, заміри опору ізоляційних проводів;

весняно-літньої і зимової експлуатації, наладка інженерного обладнання).

Проведений поточний ремонт житлового будинку піддягає прийманню комісією у складі представників власників житло­вого фонду й організації з обслуговування житлового фонду.